ISTJ: MBTI-persoonlijkheidsprofiel

ISTJ-persoonlijkheidstypes zijn grondig, betrouwbaar en hebben oog voor detail.

Deze introductie van het ISTJ-persoonlijkheidstype, gebaseerd op de Myers-Briggs Stap I persoonlijkheidsvragenlijst, helpt u te begrijpen hoe u met anderen omgaat en welk soort werk u waarschijnlijk leuk vindt.

Het Myers Briggs ISTJ persoonlijkheidstypeSterke punten van ISTJ’s

ISTJ’s zijn betrouwbaar en gaan systematisch te werk. Ze vinden het prettig om binnen een duidelijke structuur en volgens heldere processen te werken. Vaak vinden ze tradities belangrijk en zijn ze taakgericht en besluitvaardig. 

Mogelijke ontwikkelpunten voor ISTJ’s 

ISTJ persoonlijkheidstypes kunnen zich star opstellen en als inflexibel en onpersoonlijk worden gezien. 

 

 

Typische kenmerken van een ISTJISTJ Type head

Dit typehoofd illustreert de kenmerken van ISTJ’s. Bent u een ISTJ? Download uw ISTJ-pictogram en deel uw typekenmerken met uw collega’s.

Download het ISTJ-pictogram (pdf)*

*Gebruiksvoorwaarden van toepassing

ISTJ’s en werk

ISTJ’s vinden het prettig om te werken met duidelijke doelen en realistische deadlines. Ze willen problemen graag oplossen en voortgang monitoren op basis van feiten. Ze geven er de voorkeur aan om binnen een traditionele organisatie te werken, met mensen die hun verantwoordelijkheden serieus nemen. ISTJ types zijn vaak te vinden in management- of administratieve functies of in functies op het gebied van ordehandhaving of boekhouden.

Wat is MBTI?

De MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) onderscheidt 16 persoonlijkheidstypes. Het biedt iemand inzicht in zichzelf en in anderen. Hierdoor kunnen mensen relaties verbeteren, zowel op het werk als privé.