Haal meer uit MBTI Stap II

in individuele - en teamcoaching

Ben je MBTI Stap II gecertificeerd en wil je graag praktische inzichten ontvangen van ervaren Stap II coaches? In deze workshop krijg je tools en handvatten om persoonlijke - en teamthema’s op het spoor te komen en bespreekbaar te maken. De focus ligt zowel op casuïstiek als praktische oefeningen.

MBTI logo

MBTI Stap I - het profiel op basis van 4 dimensies - gaat over aangeboren persoonlijkheidsvoorkeuren. MBTI Stap II gaat met het profiel op de 20 facetten een stap verder. De Stap II scores geven een beeld van hoe iemand uiting geeft aan de onderliggende MBTI-voorkeuren (aangeleerd gedrag en overtuigingen), dit kan afwijken van de natuurlijke voorkeuren.

Een vrouw met een voorkeur voor Introversion (ISFJ), ontwikkelde op vroege leeftijd ‘expressief’ gedrag. Het expressieve gedrag en haar zichtbaarheid in het bedrijf, een kwaliteit in haar huidige job, kost haar vaak veel energie, wat in relatie met haar voorkeur voor Introversion goed te verklaren is. Door dit inzicht heeft zij strategieën kunnen ontwikkelen om haar energie beter te managen.

Het spanningsveld tussen MBTI-voorkeuren en Stap II facetscores nodigt coachees uit te praten over hun persoonlijke geschiedenis. Hierdoor kom je persoonlijke thema’s op het spoor, die bepalend zijn in leven en werk. Deze thema’s vormen vaak de sleutel tot echte gedragsverandering.

Stap II kan bovendien voor opheldering zorgen wanneer er bij de coachee twijfel blijft bestaan over de onderliggende Stap I voorkeuren. De combinatie van Stap I én Stap II vormt een krachtig fundament voor personal coaching of teambegeleiding. In teams wordt de complementariteit met Stap II nog duidelijker. Bovendien kan er vanuit de scores op de 20 schalen eenvoudig de stap gezet worden naar actieplanning.

Ik heb bruikbare nieuwe inzichten opgedaan. Deze workshop voegt echt iets toe aan de MBTI Stap II kwalificatietraining.

Esther LusseVerandermanager, Yellow Change Management..

10u-16u – virtuele workshop via Zoom

Individuele coaching:

 • Hoe je Stap II resultaten zodanig interpreteert, dat ze helpen bij het bepalen van het bestpassende type van coaches.
 • Hoe je patronen herkent in Stap II scores die gelinkt zijn aan het MBTI-type (bijv. ISFJ met score op expressief).
 • Hoe je coachingsthema's herkent in Stap II resultaten (communicatieve stijl, perfectionisme, impact, burn-out, leiderschap).
 • Hoe je Stap II scores als uitgangspunt kan gebruiken om gewenste gedragsverandering te ondersteunen en hoe je midzone scores kan onderzoeken naar hun werkelijke betekenis.

Teamcoaching:

 • Hoe je een teamprofiel leest, je zicht krijgt op teamdynamiek en de unieke bijdrage en positie van teamleden in het team en welke coachingssuggesties hierbij aansluiten.
 • Best practice opzet en overzicht voor een Stap II teamworkshop.

Deskundige begeleiding door ervaren MBTI Step II coach Lieve Degelin en Mayke Goossens.

De focus ligt deze dag op het bespreken van diverse casussen, MBTI Stap II profielen en het delen van praktijkervaringen. Hiervoor gebruiken we jouw input en er is ruimte voor jouw vragen. De aandacht gaat zowel naar individuele coaching als teamcoaching. Je krijgt tools en handvatten om persoonlijke - en teamthema’s op het spoor te komen en bespreekbaar te maken.

Door middel van een voorbereidende vragenlijst worden jouw leerdoelen en verwachtingen van de dag geïnventariseerd en zoeken we naar passende casussen. Vooraf vragen we je de facetten van Stap 2 op te frissen, zodat we snel in de profiel-besprekingen kunnen duiken.

Deze workshop geeft je de mogelijkheid om je MBTI Stap II kennis te verbreden en te verdiepen. Doen!

Geert HaentjesConsultant, GHA..

 • Handouts
 • Powerpoint
 • Het boek Introduction to Type and Coaching
 • MBTI Stap II feedbackkaarten (indien je die nog niet hebt)
 • Stap II posters voor teamcoaching
 • Suggesties voor verdiepende oefeningen en gecombineerde methoden (denk aan een 360 graden feedback oefening en Voice Dialogue)
 • Voorbeelden van OOPs scores om meer leven te kunnen geven aan je coaching (zoals een expressieve ISFJ of een methodische ENFP)
 • Overzicht met verschillende combinaties van facetscores en wat deze betekenen.
 • MBTI Stap II gekwalificeerde professionals

Filter op datum:

Selecteer trainingen die starten tussen

Filter op locatie:

Kalender

Selecteer trainingen die starten tussenTrainingsdata op aanvraag