Algemene voorwaarden voor productaankopen

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Dit zijn de Algemene voorwaarden voor productaankopen (“Voorwaarden”) van The Myers-Briggs Company Limited, een onderneming die is ingeschreven in Engeland en Wales (registratienummer 2218212) met als vestigingsadres Elsfield Hall, Elsfield Way 15-17, Oxford OX2 8EP, United Kingdom (The Myers-Briggs Company) die gelden voor de Europese vestigingskantoren van The Myers-Briggs Company Limited (waaronder The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland).  Wanneer we het hebben over “The Myers-Briggs Company”, “wij/we”, “ons” en “onze”, bedoelen we The Myers-Briggs Company Limited en onze Europese vestigingen, tenzij anders vermeld.  

Mocht u vragen hebben over deze Algemene voorwaarden, neemt u dan contact op met het Customer Support Team van The Myers-Briggs Company op +44 1865 404610 of +44 1865 404500.

1 Definities

1.1 In deze Algemene voorwaarden heeft het onderstaande de volgende betekenis:

"Bureau Scoring Service" wil zeggen een mail-in-service die scores biedt van onze psychometrische beoordelingen;

"Klant" wil zeggen elke persoon of organisatie die Materialen koopt of de Geregistreerde gebruiker die Materialen gebruikt;

"Digitaal materiaal" wil zeggen alle Materialen of andere goederen die door The Myers-Briggs Company in elektronische vorm en niet in tastbare vorm worden geleverd, met inbegrip van computergegenereerde rapporten, computersoftware en andere elektronische materialen: zie met betrekking tot e-books onze Algemene voorwaarden voor digitale producten;

"Richtlijnen" wil zeggen de Richtlijnen voor ethisch gebruik van assessments en vragenlijsten. Een actuele kopie hiervan is beschikbaar op verzoek en kunt u hier inzien.

"Materialen" wil zeggen afname- en trainingsmaterialen van The Myers-Briggs Company, met inbegrip van Beperkt toegankelijke materialen, hetzij gedrukt dan wel op enig ander medium (zoals video, dvd, cd-rom of andere software);

"The Myers-Briggs Company" wil zeggen: The Myers-Briggs Company Limited samen met haar Europese vestigingen (met inbegrip van The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland);

"Geregistreerde gebruiker" wil zeggen: een persoon die bij The Myers-Briggs Company geregistreerd is als zijnde gekwalificeerd om één of meer psychometrische beoordelingen van The Myers-Briggs Company af te nemen bij respondenten, om rapportages samengesteld uit de antwoorden van respondenten te interpreteren en om feedback te geven aan respondenten (en wiens account niet is opgeschort);

"Beperkt toegankelijke materialen" wil zeggen alle psychometrische beoordelingen of materialen (met inbegrip van vragenboekjes, scoreformulieren, antwoordformulieren en profielbladen) die, op het moment van aankopen, aangemerkt worden als beperkt toegankelijk in de huidige catalogus van The Myers-Briggs Company, in de verkoopdocumentatie van The Myers-Briggs Company, op de website of op de assessments en/of materialen zelf;

"Handelsmerken" wil zeggen alle geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken die door The Myers-Briggs Company worden gebruikt bij het uitvoeren van haar zaken.

1.2 De titels in deze Voorwaarden zijn voor uw leesgemak en hebben geen invloed op de interpretatie van de artikelen.

1.3 The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Lees deze daarom regelmatig.

1.4 In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden (zoals weergegeven op onze website) en die in onze catalogus of elders prevaleren deze Voorwaarden (zoals weergegeven op onze website).

2 Wijzigingen aan producten, diensten en prijzen

Prijzen en specificaties van materialen en diensten kloppen ten tijde van publicatie in de huidige catalogus van The Myers-Briggs Company en op themyersbriggs.com, maar kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Materialen en diensten kunnen ook zonder voorafgaande kennisgeving uit de handel worden genomen.

3 Levering van producten

Als het bedrijf van de Klant buiten Europa is gevestigd, houdt u er dan rekening mee dat kwalificatie voor het toepassen van bepaalde instrumenten niet automatisch inhoudt dat The Myers-Briggs Company de Klant kan voorzien van deze instrumenten.

4 Gebruik van de Materialen

4.1  Aankoop van bepaalde assessments en vragenlijsten van The Myers-Briggs Company, met inbegrip van Beperkt toegankelijke materialen, moet gedaan worden door of namens een geïdentificeerde Geregistreerde gebruiker die gekwalificeerd is om Beperkt toegankelijke materialen toe te passen en die zich bij The Myers-Briggs Company volgens de registratieprocedure heeft aangemeld.

4.2 Om geregistreerd te worden om onze Beperkt toegankelijke materialen te kunnen kopen en toe te passen, moet een gebruiker een door The Myers-Briggs Company goedgekeurde geschikte training succesvol hebben afgerond. Informatie hierover vindt u van tijd tot tijd op eu.themyersbriggs.com. Deze omvat onder andere: (i) met betrekking tot de MBTI®- en FIRO-B®-instrumenten moeten kandidaten eerst een door The Myers-Briggs Company goedgekeurde psychometrische instrumententraining doorlopen, aangeboden door een door The Myers-Briggs Company goedgekeurd trainingsinstituut; (ii) met betrekking tot het CPI 260®-instrument moeten kandidaten eerst een door The Myers-Briggs Company goedgekeurde psychometrische instrumententraining doorlopen, aangeboden door een door The Myers-Briggs Company goedgekeurd trainingsinstituut, tenzij de kandidaat een Master-graad in psychologie of arbeidspsychologie heeft verworven, in welk geval de kandidaat mogelijk in aanmerking komt voor het vrijetoegangsbeleid (in Engels) van The Myers-Briggs Company; en (iii) met betrekking tot de Strong Interest Inventory® en ABLE Series™ moeten kandidaten de relevante BPS Test User-kwalificatie, of andere van toepassing zijnde kwalificaties, bezitten.

4.3 Om te kunnen bepalen welke Materialen een individu mag gebruiken, moet er een registratieformulier ingevuld en naar The Myers-Briggs Company gestuurd worden.

4.4 Beperkt toegankelijke materialen moeten toegepast worden conform de Richtlijnen. Deze Richtlijnen kunnen van tijd tot tijd aangepast worden om de meest recente geaccepteerde werkwijze(n) weer te geven. The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om Beperkt toegankelijke materialen niet te leveren indien een Klant zich niet houdt aan de Richtlijnen.

4.5 Onze psychometrische beoordelingen zijn ontwikkeld voor volwassenen en zijn niet bedoeld voor kinderen (jonger dan 16 jaar). Om onze beoordelingen te kunnen gebruiken, moeten Geregistreerde gebruikers waarborgen dat de respondenten die onze assessments maken en onze Materialen gebruiken 16 jaar of ouder zijn.

5 Bestellen

5.1 Elke bestelling geplaatst door de Klant wordt beschouwd als een aanbod van de Klant om deze Materialen aan te schaffen onder deze Voorwaarden.

5.2 Een bestelling die wordt geplaatst door een klant wordt pas beschouwd als aangenomen door The Myers-Briggs Company als:

(a) de Materialen aan de Klant geleverd zijn; en
(b) de Klant op verzoek van The Myers-Briggs Company een van de volgende zaken verstrekt:
        (i) een schriftelijke bevestiging van de bestelling; of
        (ii) een officiële inkooporder.

5.3 Bij het bestellen van Beperkt toegankelijke materialen moet de Klant de naam en het registratienummer van de Geregistreerde gebruiker vermelden. Bestellingen kunnen geweigerd worden als het bezorgadres niet overeenkomt met het adres van een Geregistreerde gebruiker.

6 Digitaal materiaal

6.1 Digitaal materiaal wordt in downloadbare vorm aan u geleverd na ontvangst van uw betaling, door het beschikbaar stellen van een enkele kopie van het Digitaal materiaal om te downloaden naar uw geïnstalleerde reader, zodat u deze op uw computer kunt opslaan.  Het gebruik is beperkt tot één enkele gebruiker en is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.

6.2 Digitaal materiaal wordt in direct beschikbare vorm geleverd. Hiervoor kan derhalve geen geld worden teruggegeven en het Digitaal materiaal is niet overdraagbaar in overeenstemming met de The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 (“de Regulations”). De Regulations voor wat betreft een minimale annuleringstermijn zijn niet van toepassing op Digitaal materiaal met betrekking tot koop op afstand (ook bekend als 'afkoelperiode').

6.3 Ten tijde van de levering van het Digitale materiaal worden details met betrekking tot technische eisen en instructies voor het gebruik geleverd.  Deze details worden daarnaast geleverd bij de beschrijving van het van toepassing zijnde Digitale materiaal op de website van The Myers-Briggs Company. Om er zeker van te zijn dat uw computer of ander materiaal aan de eisen voldoet voor het leveren van het van toepassing zijnde Digitale materiaal moeten deze vooraf bekeken worden.

6.4 Daar waar Digitaal materiaal ook computersoftware omvat, gaat de Klant ermee akkoord dat hij slechts recht heeft het Digitale materiaal samen te gebruiken met van toepassing zijnde softwarelicenties (de voorwaarden hiervan worden geacht in deze Algemene voorwaarden te zijn opgenomen), waarvan een kopie verkrijgbaar is na een schriftelijk verzoek daartoe.

7 Het versturen van bestellingen

Afhankelijk van de beschikbaarheid verstuurt The Myers-Briggs Company Materialen normaliter binnen 24 uur na ontvangst van bestellingen die The Myers-Briggs Company accepteert met standaardverzending (niet-gepersonaliseerd), maar in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na aankoop, met uitzondering van Digitaal materiaal dat direct na aankoop geleverd kan worden en waarop artikel 6 van toepassing is. Onder geen beding kan de Klant de aankoop annuleren wegens niet-levering of late levering, tenzij de procedure in artikel 12 (Vorderingen) of in artikel 13 (Terugzenden voor terugbetaling of krediet) is gevolgd.

8 Verzenden en verpakken

Standaardverzendkosten dekken de kosten voor verzenden en verpakken van alle Materialen met uitzondering van Digitaal materiaal. Als de Klant gegarandeerde levering binnen één dag wenst, neem dan contact op het Customer Support Team van The Myers-Briggs Company.

9 Bestellingen van artikelen die niet op voorraad zijn

Bestellingen van Materialen die niet voorkomen in de catalogus van The Myers-Briggs Company of op de website worden per geval geprijsd. Neem voor een prijsopgave contact op met het Customer Support Team van The Myers-Briggs Company. Verzending van artikelen die niet op voorraad zijn, is normaliter mogelijk binnen vier weken.

10 Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

10.1 Het onderstaande is de best mogelijk interpretatie van de huidige wet met inzake btw op Materialen, met inbegrip van Digitaal materiaal, van The Myers-Briggs Company. The Myers-Briggs Company behoudt zich echter het recht voor om btw alsnog correct toe te passen, mocht deze informatie onjuist zijn of aangepast moeten worden.

10.2 Voor verkopen binnen het Verenigd Koninkrijk en voor verkopen van Digitaal materiaal, ongeacht de verblijfplaats van de klant, moet The Myers-Briggs Company de btw tegen het standaardtarief in het Verenigd Koninkrijk optellen bij de kosten van alle producten en diensten die geen nultarief hebben.

10.3 De onderstaande regels zijn van toepassing op productverkopen die buiten het Verenigd Koninkrijk worden geleverd, met uitzondering van Digitaal materiaal:

(a) Over verkopen buiten de EU wordt geen btw geheven.
(b) Over verkopen binnen de EU aan btw-geregistreerde handelaars zullen alle producten tegen nultarief geleverd worden, op voorwaarde dat The Myers-Briggs Company het btw-nummer van de Klant kent ten tijde van het plaatsen van de bestelling. Dit geldt ongeacht waar de goederen worden geleverd, op voorwaarde dat ze niet bestemd zijn voor levering in het Verenigd Koninkrijk.
(c) Over verkopen binnen de EU aan niet-btw-geregistreerde handelaars of aan personen wordt het in het Verenigd Koninkrijk geldende btw-tarief geheven.

11 Betaling

11.1 Als de Klant geen rekening bij The Myers-Briggs Company heeft, moeten alle aankopen voorafgaand aan verzending betaald worden.

11.2 Op verzoek van de klant, of wanneer een inkooporder wordt verstuurd naar The Myers-Briggs Company zonder cheque of creditcardgegevens, zal The Myers-Briggs Company een pro-formafactuur opstellen die betaald moet worden. Zodra de betaling in zijn geheel is ontvangen, zal The Myers-Briggs Company de bestelling verwerken en de Klant voorzien van een officiële, vereffende factuur.

11.3 Indien The Myers-Briggs Company de prijs van een programma weergeeft in euro (€), US dollars ($) of een andere valuta, dient het bedrag te worden voldaan in de op de factuur vermelde valuta.

11.4 Over het algemeen worden kredietrekeningen alleen aangemaakt voor geregistreerde instellingen en grote zakelijke klanten (afhankelijk van krediettoetsing). De betalingstermijn voor deze rekeningen is 30 dagen na factuurdatum. Geregistreerde rekeninghouders dienen een formele inkooporder of schriftelijke bevestiging te overleggen. The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling te verzoeken voor aankopen met een waarde lager dan € 250. Als de bestelling via de telefoon is doorgegeven aan het Customer Support Team, verzoeken wij u de officiële inkooporder of schriftelijke bevestiging (duidelijk gemarkeerd als “Confirmation of telephone order” (Bevestiging van de telefonische bestelling)) nog dezelfde dag aan The Myers-Briggs Company te verzenden, bij voorkeur per fax via +44 (0)1865 511222 of per aangetekende post. Bestellingen zullen pas in behandeling worden genomen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging. Schriftelijke bestellingen die niet duidelijk zijn gemarkeerd als “Confirmation of telephone order” zullen als nieuwe bestellingen verwerkt worden.

11.5 Het is een verkoopvoorwaarde dat het eigendom van Materialen pas op de Klant overgaat op het moment dat de volledige betaling voor de betreffende Materialen en voor alle andere bedragen die The Myers-Briggs Company van de Klant tegoed heeft op een willekeurige rekening door The Myers-Briggs Company is ontvangen. Als de betaling op de uiterste betaaldatum niet is ontvangen, mag The Myers-Briggs Company Materialen die niet zijn betaald, terugnemen.

11.6 The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om rente en invorderingskosten te verrekenen conform de Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (zoals aangepast).

11.7 Indien een transactie online via de webwinkel van The Myers-Briggs Company (via eu.themyersbriggs.com) wordt voltooid met een creditcard of andere kaart, is The Myers-Briggs Company verantwoordelijk voor de verwerking van deze transactie. 

11.8 Dergelijke online transacties die via de webwinkel van The Myers-Briggs Company worden voltooid, worden op een veilige manier door onze externe dienstverlener verwerkt. Meer informatie vindt u op https://secure.worldpay.com/global3/brands/worldpay/payment/fixed/help_brand_en.html.

12 Vorderingen

12.1 Alle vorderingen dienen schriftelijk bij het Customer Support Team van The Myers-Briggs Company te worden ingediend met vermelding van het factuurnummer en het klantnummer:

(a) binnen drie dagen na ontvangst van Materialen als het gaat om schade of discrepanties tussen bestelde en ontvangen Materialen;
(b) binnen 21 dagen na verzending als het gaat om het niet-leveren van Materialen;
(c) binnen één kalendermaand na verzending als het gaat om gebrekkige Materialen.

12.2 De aansprakelijkheid van The Myers-Briggs Company als het gaat om niet-levering, verkeerde levering of levering van gebrekkig of beschadigd materiaal blijft, naar inzicht van The Myers-Briggs Company, beperkt tot het kosteloos vervangen van de Materialen of het terugbetalen van de kosten van deze Materialen samen met de door de Klant betaalde prijs voor de oorspronkelijke levering.

13 Terugsturen voor terugbetaling of krediet

13.1 The Myers-Briggs Company accepteert geen teruggestuurde Materialen als ze daar niet vooraf van op de hoogte is gebracht. Neem voor het terugsturen van Materialen contact op met het Customer Support Team, met opgave van de reden voor het terugsturen, en vraag om een retourautorisatie. U ontvangt een ingevuld retourformulier dat u bij de Materialen die u terugstuurt, moet voegen. Ter referentie vindt u hier een kopie van het formulier. The Myers-Briggs Company accepteert alleen Materialen voor retournering als de Klant binnen 14 kalenderdagen contact heeft gezocht met het Customer Support Team voor het terugsturen van niet-gebrekkige goederen en binnen één kalendermaand na verzending door The Myers-Briggs Company als er sprake is van gebrekkige of defecte goederen.  Voor de duidelijkheid: conform artikel 6.2 en de Regulations wordt Digitaal materiaal niet teruggenomen, noch vergoed.

13.2 Onder geen beding accepteert The Myers-Briggs Company Materialen die meer dan 14 kalenderdagen na de goedkeuring voor het terugsturen verzonden zijn, noch zal er een terugbetaling of creditering plaatsvinden als Materialen in beschadigde of onverkoopbare staat bij The Myers-Briggs Company worden afgeleverd. The Myers-Briggs Company raadt Klanten aan de Materialen zodanig te verzenden dat het pakket te traceren is, omdat in geval van onenigheid over de ontvangst van geretourneerde Materialen van Klanten verwacht wordt dat ze bewijs van ontvangst door The Myers-Briggs Company kunnen overleggen. Na ontvangst van de annulering van de bestelling en het verkrijgen van toestemming tot terugsturen, en mits de materialen binnen 14 dagen na annulering door The Myers-Briggs Company ontvangen zijn of er een bewijs van retourzending geleverd kan worden, zal The Myers-Briggs Company u binnen 14 dagen het geld terugbetalen.

13.3 The Myers-Briggs Company vergoedt geen verzend- of bezorgkosten die gemaakt worden voor het terugsturen van Materialen, tenzij The Myers-Briggs Company voorafgaand aan verzending schriftelijk met deze kosten heeft ingestemd. Wanneer een deel van een bestelling waarvoor wij in eerste instantie de verzend- of bezorgkosten hebben betaald wordt teruggestuurd, zal The Myers-Briggs Company deze kosten niet crediteren, maar The Myers-Briggs Company zal deze ook niet nogmaals in rekening brengen als aanvullende artikelen worden opgestuurd om een door The Myers-Briggs Company gemaakte fout te herstellen.

13.4 Voor retourzendingen die op grond van de hierboven onder ‘Vorderingen’ genoemde redenen niet noodzakelijk zijn, worden administratiekosten berekend om de door The Myers-Briggs Company gemaakte kosten te dekken. Deze administratiekosten zijn 10% van de waarde van de teruggestuurde bestelling, met een minimum van £10 + btw of €15 + btw.

13.5 The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om bovenstaande administratiekosten in rekening te brengen voor alle retourzendingen die zonder autorisatie zijn ontvangen, ongeacht de reden voor de retourzending.

13.6 Als een Klant recht heeft op terugbetaling en dit veroorzaakt is door een fout van de Klant, behoudt The Myers-Briggs Company zich het recht voor om eventuele administratieve bank-/creditcardkosten van een dergelijke terugbetaling in te houden. Wanneer de restitutie nodig is vanwege een door The Myers-Briggs Company gemaakte fout, dan worden deze kosten niet ingehouden.

14 Verandering van adres of werkgever

Wanneer een Klant van adres of werkgever verandert, dient de Klant dit zo spoedig als praktisch mogelijk te melden aan het Customer Support Team van The Myers-Briggs Company.

15 Plichten van de Klant

De Klant verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat:

15.1 Wanneer de Klant niet ook een Geregistreerde gebruiker is, dient hij te waarborgen dat alleen een Geregistreerde gebruiker de Beperkt toegankelijke materialen gebruikt, dat deze te allen tijde in het bezit zijn van en vallen onder het beheer van de Geregistreerde gebruiker en dat de Geregistreerde gebruiker zich houdt aan de Richtlijnen;

15.2 De Klant mag de Beperkt toegankelijke materialen niet in licentie geven, uitlenen, ruilen, weggeven of anderszins ter beschikking stellen aan derden of optreden als agent, distributiekanaal of dealer van de Beperkt toegankelijke materialen en ziet erop toe dat de Geregistreerde gebruiker dat ook niet doet. De Klant mag deze alleen ter beschikking stellen aan personen zodat er bij deze personen een assessment kan worden afgenomen onder supervisie van de Geregistreerde gebruiker; tevens dient de Klant The Myers-Briggs Company volledig te vrijwaren tegen verliezen, vorderingen, aansprakelijkheden, schades, onkosten of kosten (zowel direct als indirect) van The Myers-Briggs Company of licentiegevers van The Myers-Briggs Company voortvloeiend uit schending van dergelijke garanties en verbintenissen door de Klant.

15.3 Alle Geregistreerde gebruikers zijn wanneer ze de Beperkt toegankelijke materialen van The Myers-Briggs Company gebruiken, eraan gehouden kennis te nemen van eventuele plaatselijke eisen en/of beperkingen met betrekking tot het gebruik van psychometrische assessments in het algemeen en het toepassen van Materialen en Beperkt toegankelijke materialen in het bijzonder, binnen dat rechtsgebied, opgelegd door zowel wet- of regelgeving of een plaatselijke verordening als door een plaatselijke wetgevende- of overheidsinstantie. Indien er plaatselijke eisen en/of beperkingen gelden die de criteria voor het gebruik van Beperkt toegankelijke materialen of Materialen binnen het betreffende rechtsgebied wijzigen of zelfs geheel verbieden, is het de verantwoordelijkheid van de Geregistreerde gebruiker om er zorg voor te dragen dat deze volledig stroken met alle plaatselijke eisen en/of beperkingen. Wanneer een persoon of entiteit in een specifiek rechtsgebied bewust dan wel onbewust Beperkt toegankelijke materialen of Materialen gebruikt die in strijd zijn met plaatselijke eisen en/of beperkingen, is deze persoon of entiteit zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor dit gebruik en vrijwaart hij/zij The Myers-Briggs Company met betrekking tot alle verliezen of vorderingen door derden jegens The Myers-Briggs Company die hieruit voortvloeien. Daarnaast geldt dat wanneer een Geregistreerde gebruiker er niet op heeft toegezien dat Beperkt toegankelijke materialen of Materialen rechtmatig worden gebruikt binnen een bepaald rechtsgebied en vervolgens Beperkt toegankelijke materialen of Materialen aanschaft om binnen het betreffende rechtsgebied te gebruiken, de Geregistreerde gebruiker zelf aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende kosten en dat The Myers-Briggs Company niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het retourneren van deze Beperkt toegankelijke materialen of Materialen of voor het terugbetalen van eventueel in verband hiermee gemaakte kosten.

16 Intellectueel eigendom

16.1 Alle Materialen en overige door The Myers-Briggs Company geleverde producten worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van handelsmerken, auteursrechten, patenten en ontwerprechten) en vertrouwelijkheidsrechten. Reproductie van deze producten, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, of opslag hiervan in een database of opvraagsysteem, door welk proces dan ook, is verboden, behalve wanneer dit uitdrukkelijk wettelijk of op grond van een licentie is toegestaan. Kennisgevingen op Materialen, met inbegrip van Digitaal materiaal, met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip vermeldingen van auteursrechten en handelsmerken) mogen niet van deze Materialen worden verwijderd, noch worden verborgen of anderszins worden veranderd.

16.2 De Klant mag de Materialen niet reproduceren, kopiëren, veranderen of aanpassen op wat voor manier dan ook, of deze invoeren in of converteren naar een vorm van informatieopslag of –drager, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een elektronisch systeem of computersysteem (behoudens zoals vermeld in artikel 16.3 inzake Digitaal materiaal).

16.3 Waar het Digitaal materiaal betreft, mag u te alen tijde één enkele kopie naar de geïnstalleerde lezer op uw computer downloaden voor gebruik door een enkele gebruiker op die computer, mits:

(a) het Digitale materiaal of delen daarvan niet gedistribueerd of verzonden wordt via een netwerk of communicatiemiddel;
(b) het Digitale materiaal slechts voor persoonlijk gebruik bestemd is;
(c) het Digitale materiaal op geen enkele wijze gekopieerd of aangepast wordt;
(d) het duidelijk en geaccepteerd is dat het Digitale materiaal (met inbegrip van eventuele software hierin) voor u persoonlijk is en niet kan worden doorgegeven, overgedragen of in sublicentie kan worden gegeven aan derden.

16.4 De inhoud van de methodes voor het scoren en verwerken van resultaten van The Myers-Briggs Company zijn geheim en worden beschouwd als commercieel gevoelig en eigendom van The Myers-Briggs Company en zijn licentiegevers en moet derhalve vertrouwelijk worden behandeld. De Klant mag deze niet aan derden openbaar maken.

16.5 The Myers-Briggs Company is gebonden aan de auteurs- en distributiecontracten van The Myers-Briggs Company die haar ertoe verplichten directe juridische stappen te ondernemen tegen eenieder die inbreuk maakt op de auteursrechten van The Myers-Briggs Company of het auteursrecht van een van haar auteurs.

16.6 De Klant mag geen gebruik maken van de gegevens die verzameld zijn door middel van Beperkt toegankelijke materialen om producten te maken voor commerciële verkoop of andere commerciële exploitatie.

16.7 Schending van het auteursrecht van Beperkt toegankelijke materialen beschadigt de professionele standaard en geloofwaardigheid van de instrumenten zelf en de personen die ze toepassen. Verlies van inkomsten betekent uiteindelijk ook dat er minder tijd en geld gaat naar het ontwikkelen van deze instrumenten. The Myers-Briggs Company raadt alle gebruikers van assessments van The Myers-Briggs Company aan samen te werken door er zorg voor te dragen dat auteursrechten binnen hun organisatie(s) niet worden geschonden.

16.8 De Klant erkent dat de Handelsmerken eigendom zijn van The Myers-Briggs Company of de licentiegevers van The Myers-Briggs Company, dat gebruik van de Handelsmerken door de Klant te allen tijde geschiedt conform deze Algemene voorwaarden, en dat de Klant ernaar streeft het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Handelsmerken te behouden.

16.9 De Klant zal geen merk of naam gebruiken die op een verwarrende manier gelijk is aan de Handelsmerken met betrekking tot goederen die lijken op de Materialen.

16.10 Als de licentie van The Myers-Briggs Company met betrekking tot eventuele software die wordt gebruikt om toegang te kunnen krijgen tot Digitaal Materiaal wordt gewijzigd of beëindigd, zodat The Myers-Briggs Company niet langer het recht heeft deze software aan u beschikbaar te stellen, dan moet u het gebruik van de betreffende software staken.

17 Onderzoek en toestemmingen

Alle Materialen in de catalogus van The Myers-Briggs Company en op de website van The Myers-Briggs Company zijn auteursrechtelijk beschermd. Als de Klant de Materialen wil aanpassen of ze bijvoorbeeld wil aanhalen in onderzoeksprojecten of publicaties of presentaties, moet de Klant derhalve vragen om toestemming. Toestemming wordt volledig naar inzicht van The Myers-Briggs Company en zijn licentiegevers verleend. Neem contact op met The Myers-Briggs Company's Legal Team voor meer informatie over de juiste procedure.

18 Bureau Scoring Service

18.1 Indien de aanschaf van Materialen door een Klant gepaard gaat met de levering door The Myers-Briggs Company van de Bureau Scoring Service voor het verstrekken van een door de computer gegenereerd rapport, dan is ook het volgende van toepassing:

(a) Hoewel The Myers-Briggs Company al het redelijke zal doen om te waarborgen dat de rapporten compleet en juist zijn, geeft The Myers-Briggs Company geen garanties met betrekking hiertoe; en
(b) vragenlijsten die met de Bureau Scoring Service worden gebruikt, worden binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling van de Klant naar de Klant verzonden. Daaruit gegenereerde rapporten worden normaal gesproken binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de ingevulde vragenlijst(en) aan de Geregistreerde gebruiker ge-e-maild (afhankelijk van de ontvangst van de betaling);
(c) er geldt een niet-restitueerbare administratieve toeslag per rapport. Er kan om terugbetaling worden verzocht wanneer het rapport nog niet is besteld. Terugbetalingen kunnen niet worden verwerkt als het rapport al besteld is (zelfs als de Geregistreerde gebruiker het nog niet heeft ontvangen); en
(d) de Klant vrijwaart The Myers-Briggs Company voor vorderingen van derden jegens The Myers-Briggs Company of de licentiegevers van The Myers-Briggs Company inzake de levering van elektronisch gegenereerde rapporten aan assessmentdeelnemers zonder goede feedback.

18.2 De Klant mag niet:

(a) zijn eigen software creëren om bureau scoring services te leveren als alternatief voor de Bureau Scoring Service; of
(b) Bureau Scoring Services afnemen voor het scoren van de vragenlijsten van The Myers-Briggs Company en de daarin gerapporteerde gegevens, noch voor ander gebruik van Materialen, die zijn verkregen van een andere entiteit dan The Myers-Briggs Company of andere vragenlijsten of materialen die niet van The Myers-Briggs Company zijn.

19 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van The Myers-Briggs Company die voortvloeit uit of het gevolg is van het leveren of het gebruik van Materialen, hetzij contractueel, door een onrechtmatige daad, contractbreuk of anderszins, is nooit hoger dan de prijs die door de Klant voor dergelijke Materialen en levering hiervan is betaald. Niets in deze voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van The Myers-Briggs Company voor overlijden of persoonlijk letsel, of voor fraude van The Myers-Briggs Company, of voor aansprakelijkheden die wettelijk niet kunnen worden beperkt, uit of beperkt deze. Met inachtneming van de voorgaande zin is The Myers-Briggs Company niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, voor zakelijke verliezen, winstderving, omzetderving, verlies van gegevens of goodwill of voor verloren of verspilde managementtijd of verloren tijd van andere werknemers voortvloeiend uit het gebruik van de Materialen door de Klant (zowel direct als indirect).

20 Gegevensbescherming en privacy

20.1 The Myers-Briggs Company verplicht zich ertoe om de privacy van Klanten en andere gebruikers te beschermen en respecteren en om te handelen in overeenstemming met de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/ 679) en andere toepasselijke, vastgestelde, opvolgende of gewijzigde wetgeving. We raden u aan onze Verklaring inzake gegevensbescherming en ons Privacybeleid (in het Engels) te lezen, aangezien u hierdoor beter begrijpt hoe we uw Persoonsgegevens en andere gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en anderszins verwerken.

20.2 Klant gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de aan deze Algemene voorwaarden gehechte Voorwaarden inzake gegevensbescherming, tenzij schriftelijk anders tussen The Myers-Briggs Company en de Klant wordt overeengekomen.

21 Uitsluitingen

Elke situatie, verklaring of garantie die anders kan worden geïnterpreteerd of opgenomen in deze Algemene voorwaarden op grond van de wet of gewoonterecht of anderszins wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover toegestaan door de wet.

22 Afwijkingen

22.1 The Myers-Briggs Company levert de Materialen alleen conform deze voorwaarden, waarbij alle andere voorwaarden worden uitgesloten, met inbegrip van pogingen van de Klant om dit door middel van inkooporders, orderbevestigingen of andere documenten toe te passen.

22.2 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden op verzoek van de Klant treden alleen in werking mits op schrift en ondertekend namens The Myers-Briggs Company door een van haar directeuren. Deze Voorwaarden zijn in mei 2018 herzien.

23 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden is Engels recht van toepassing en u stemt ermee in eventuele kwesties alleen aanhangig te maken bij de rechtbanken van Engeland. De plaats van uitvoering van het contract is Engeland.

24 Verdere informatie

24.1 Neem bij vragen contact op met info.eu@themyersbriggs.com of bel ons Customer Support Team op + 44 1865 404610.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Elsfield Hall
15-17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP
UK

Geregistreerd in Engeland en Wales
onder bedrijfsnummer 2218212

 

 


PLANNING

Voorwaarden inzake gegevensverwerking (GV-voorwaarden)

Deze GV-voorwaarden gelden voor de gegevensverwerking door The Myers-Briggs Company voor en namens de Klant ten behoeve van de goederen en/of diensten die de Klant van The Myers-Briggs Company ontvangt. 
Deze GV-voorwaarden zijn een aanvulling op de Voorwaarden van The Myers-Briggs Company; samen vormen ze de overeenkomst tussen de Partijen.

1. Achtergrond
1.1 De Myers-Briggs Company levert goederen en/of diensten aan de Klant, wat kan inhouden dat er namens de Klant gegevensverwerking door The Myers-Briggs Company plaatsvindt als onderdeel van de levering van diensten aan de Klant op het gebied van bedrijfspsychologie ('Diensten'), waaronder persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant, diens personeel en, waar van toepassing, diens Klanten of andere personen met wie de Klant zakelijke contacten heeft die van belang zijn voor de Diensten ('Relevante gegevenssubjecten'). Meer informatie over thematiek, aard, doel en duur van de verwerking met betrekking tot onze levering van goederen en diensten wordt van tijd tot tijd vermeld in ons Privacybeleid op https://eu.themyersbriggs.com/en/About/Privacy-Policy (in het Engels).

2. Beschrijving van gegevensverwerking
De gegevensverwerking die door The Myers-Briggs Company wordt uitgevoerd, verloopt als volgt:
2.1 de thematiek van de verwerking is zoals beschreven onder bovenstaande clausule 1.1 en de duur van de verwerking is de gehele periode gedurende welke The Myers-Briggs Company Diensten verleent;
2.2 de wijze van de verwerking is zoals beschreven onder bovenstaande clausule 1.1. en het doel van de verwerking is The Myers-Briggs Company ertoe in staat te stellen Diensten te verlenen aan de Klant;
2.3 de persoonlijke gegevens die moeten worden verwerkt, zijn alle persoonlijke gegevens van relevante gegevensonderwerpen die worden verstrekt om de levering van diensten door The Myers-Briggs Company mogelijk te maken of te vergemakkelijken zoals beschreven in bovenstaande clausule 1.1 en de categorieën datasubjecten zijn relevante gegevensonderwerpen; en
2.4 de verplichtingen en rechten van de gegevensbeheerder met betrekking tot de gegevensverwerking worden hieronder uiteengezet.

3. Naleving van de Verordeningen inzake gegevensbescherming
3.1 Zowel de Klant als The Myers-Briggs Company garanderen en verklaren dat ze bij de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Diensten de Verordeningen inzake gegevensbescherming zullen naleven (en ervoor zullen zorgen dat hun staf en/of onderaannemers dit eveneens doen).

4. Relatie en rol van de partijen
4.1 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Diensten erkennen en aanvaarden de partijen het volgende:

   • 4.4.1 de Klant is de gegevensbeheerder en de
   • 4.1.2 The Myers-Briggs Company is de gegevensverwerker.

The Myers-Briggs Company stemt ermee in dat zij de persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met de onderhavige GV-voorwaarden.

5. Verantwoordelijke personen en vragen
5.1 De Klant en The Myers-Briggs Company zullen elkaar van tijd tot tijd informeren over de persoon binnen hun organisaties die gemachtigd is om antwoord te geven op vragen met betrekking tot de persoonsgegevens en gegevensverwerking, het onderwerp van deze GV-voorwaarden. De Klant en The Myers-Briggs Company zullen ieder dergelijke vragen onverwijld en redelijk afhandelen.
5.2 Wat betreft The Myers-Briggs Company is de persoon die gemachtigd is om dergelijke vragen te beantwoorden de FG van The Myers-Briggs Company samen met andere leden van het Team gegevensbescherming van The Myers-Briggs Company. Alle vragen moeten worden gericht aan dpo@themyersbriggs.com

6. Verwerking van persoonsgegevens door The Myers-Briggs Company
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Diensten zal The Myers-Briggs Company:
6.1 de persoonsgegevens uitsluitend verwerken (waaronder het uitvoeren van een internationale overdracht van de persoonsgegevens) voor het doel dat en in de mate die noodzakelijk is voor het verlenen van de Diensten, en dan uitsluitend conform:

 • 6.1.1 deze GV-voorwaarden, en
 • 6.1.2 de schriftelijke instructies van de Klant zoals die van tijd tot tijd worden uitgevaardigd,

tenzij de wet anders vereist. Daar waar The Myers-Briggs Company wettelijk ertoe verplicht is om de persoonsgegevens anders te verwerken dan volgens deze GV-voorwaarden, zullen zij de Klant hiervan op de hoogte stellen voordat de betreffende verwerking wordt uitgevoerd (tenzij de wet The Myers-Briggs Company ook verhindert dit te doen omwille van het algemene belang);
6.2 passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij de risico's die samenhangen met de verwerking, met name bescherming tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerd openbaar maken van of toegang bieden tot persoonsgegevens die volgens deze GV-voorwaarden worden overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkt, zoals uiteengezet in de Bijlage;
6.3 naar redelijkheid alle stappen zetten om te waarborgen dat uitsluitend gemachtigd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens en dat alle personen die door The Myers-Briggs Company gemachtigd worden voor toegang tot de persoonsgegevens alle verschuldigde vertrouwelijkheid met betrekking tot de persoonsgegevens respecteren en in acht nemen (waaronder door middel van een passende contractuele verplichting tot vertrouwelijkheid daar waar de betreffende personen niet reeds een dergelijke wettelijke verplichting hebben);
6.4 geen onderaannemers voor de gegevensverwerking betrekken bij de uitvoering van de Diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant en anders altijd conform clausule 7;
6.5 niets doen, of nalaten te doen, wat ertoe leidt dat de Klant in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen inzake de Verordeningen inzake gegevensbescherming;
6.6 onmiddellijk de Klant inlichten indien, naar mening van The Myers-Briggs Company, instructies die The Myers-Briggs Company ontvangt, inbreuk plegen op de Verordeningen inzake gegevensbescherming;
6.7 waar van toepassing met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de Diensten, samenwerken met en de Klant ondersteuning bieden bij waarborg van naleving van:

 • 6.7.1 De verplichtingen van de Klant tot beantwoording van verzoeken van gegevenssubjecten die hun rechten willen uitoefenen volgens hoofdstuk III van de AVG, waaronder door de Klant te informeren over schriftelijke verzoeken tot inzage die The Myers-Briggs Company ontvangt met betrekking tot de verplichtingen van de Klant volgens de Verordeningen inzake gegevensbescherming; en
 • 6.7.2 de verplichtingen van de Klant volgens artikelen 32 - 36 van de AVG tot:
  • (a) waarborgen van de beveiliging van de gegevensverwerking;
  • (b) informeren van de betreffende toezichthoudende autoriteit en alle gegevenssubjecten, indien relevant, van dergelijke inbreuken met betrekking tot persoonsgegevens;
  • (c) uitvoeren van alle benodigde privacyeffectbeoordelingen (elk een 'PEB') van het effect van de verwerking op de bescherming van persoonsgegevens; en
  • (d) raadplegen van de betreffende toezichthoudende autoriteit voorafgaand aan gegevensverwerking waarbij een PEB aangeeft dat de verwerking zou leiden tot een hoog risico bij afwezigheid van maatregelen genomen door de Klant om dit risico te beperken.

6.8 ondersteuning bieden voor zover naar redelijkheid vereist door de Klant in verband met het vervullen van de verplichtingen van de Klant om samen te werken met de betreffende toezichthoudende autoriteit conform artikel 31 van de AVG.

7. Onderaannemers voor gegevensverwerking
7.1 The Myers-Briggs Company zal ervoor zorgen dat alle onderaannemers voor gegevensverwerking die de onderneming aanneemt om diensten namens The Myers-Briggs Company te verlenen die samenhangen met de diensten van The Myers-Briggs Company, dit uitsluitend doen op basis van een schriftelijke overeenkomst die de onderaannemers onderwerpt aan voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden waaraan The Myers-Briggs Company zich moet houden volgens de onderhavige GV-voorwaarden of eventuele alternatieve voorwaarden die mogelijk met de Klant overeen worden gekomen (de 'Relevante voorwaarden'). The Myers-Briggs Company ziet erop toe dat de prestaties van de onderaannemer plaatsvinden volgens de Relevante voorwaarden, en is rechtstreeks aansprakelijk jegens de Klant voor:

 • 7.1.1 eventuele schendingen door de onderaannemer van de Relevante voorwaarden;
 • 7.1.2 eventuele handelingen of nalatigheden van de onderaannemer die ertoe leiden dat:
  • 7.1.2.1 The Myers-Briggs Company deze GV-voorwaarden schendt; of 
  • 7.1.2.2 de Klant of The Myers-Briggs Company de Verordeningen inzake gegevensbescherming schenden.

7.2 Daar waar de Klant aan The Myers-Briggs Company algehele toestemming heeft gegeven om onderaannemers aan te nemen, zal The Myers-Briggs Company voorafgaand aan het aantrekken van een nieuwe onderaannemer onder deze algehele toestemming de Klant op de hoogte stellen van de uit te voeren wijzigingen die deze algehele toestemming beïnvloeden en de Klant een mogelijkheid geven om hiertegen bezwaar te maken.
7.3 In weerwil van clausules 7.1 en 7.2 wordt overeengekomen dat The Myers-Briggs Company toestemming krijgt om persoonsgegevens over te dragen aan onderaannemers die zijn opgenomen in de Lijst van externe partijen en overdrachten ex-EER (in het Engels).

8. Toezicht op de prestaties van The Myers-Briggs Company
8.1 De klant heeft het recht om de naleving van The Myers-Briggs Company van de Verordeningen inzake gegevensbescherming en de verplichtingen van The Myers-Briggs Company met betrekking tot gegevensverwerking in verband met de Diensten op elk moment tijdens normale kantooruren te controleren en auditen. The Myers-Briggs Company stemt ermee in de Klant onverwijld alle toegang, ondersteuning en informatie te bieden die redelijkerwijs nodig zijn om het benodigde toezicht en de benodigde audits mogelijk te maken. Als de Klant van mening is dat een audit op locatie nodig is, stemt The Myers-Briggs Company ermee in om de Klant redelijke toegang tot zijn kantoren te bieden (onder voorbehoud van eventuele redelijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen) en tot alle opgeslagen persoonsgegevens en gegevensverwerkingsprogramma's op deze locatie. De Klant is gerechtigd om de audit te laten uitvoeren door een externe partij.

9. Overdracht buiten de EER en aan externe partijen
9.1 We kunnen persoonsgegevens overdragen buiten de EER en aan elke externe partij die buiten de EER gevestigd is (met inbegrip van onze moedermaatschappij, The Myers-Briggs Company in de VS) daar waar we voor deze overdracht toestemming hebben volgens artikelen 44 - 49 van de AVG. Ten behoeve van deze doeleinden wordt overeengekomen dat The Myers-Briggs Company toestemming heeft om persoonsgegevens buiten de EER over te dragen en wel aan de externe partijen die gevestigd zijn buiten de EER zoals vermeld in de Lijst van externe partijen en overdrachten ex-EER (in het Engels), vooropgesteld dat passende beveiligingsmechanismen gehandhaafd blijven.

10. Afronding van de Diensten
10.1 Bij afronding van de Diensten zal The Myers-Briggs Company naar oordeel van de Klant en na ontvangst van de instructies van de Klant alle persoonsgegevens (waaronder kopieën) die in verband met de Diensten zijn verwerkt, vernietigen of teruggeven aan de Klant, behalve voor zover The Myers-Briggs Company bij wet ertoe verplicht is om kopieën van de persoonsgegevens te bewaren en behoudens voor zover The Myers-Briggs Company andersluidende instructies krijgt van een gegevenssubject van de Klant.

11. Toepasselijk recht
11.1 Deze GV-voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Engeland en Wales, en de rechters van Londen, Engeland, hebben exclusieve rechtsmacht.

Definities
12.1 Ten behoeve van deze GV-voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Verordeningen inzake gegevensbescherming

houdt in alle wetgeving die van toepassing is op persoonsgegevens die onder of in samenhang met de Overeenkomst worden verwerkt, waaronder:

 • de Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EC (vervangen door de AVG);
 • de Gegevensbeschermingsrichtlijn elektronische communicatie 2002/58/EC;
 • de AVG, zodra deze van kracht wordt;
 • Wet inzake gegevensbescherming 1998 en alle overige nationale wetgeving die bovenstaande implementeert of aanvult; en
 • alle relevante gedragscodes en overige bindende richtlijnen uitgevaardigd door een Wetgever;

alle als van tijd tot tijd aangepast, opnieuw ingevoerd en/of vervangen en van kracht geworden;

 

 

AVG

houdt in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679; en

 

 

Diensten

houdt in alle goederen en/of diensten geleverd aan de Klant volgens de Zakelijke voorwaarden van The Myers-Briggs Company.

De termen persoonsgegevens; gegevensbeheerder; gegevensverwerker; gegevensverwerking; en toezichthoudende autoriteit die in deze GV-voorwaarden worden gebruikt, hebben de betekenis die er in de Verordeningen inzake gegevensbescherming aan wordt toegekend.

 

 

BIJLAGE
Technische en organisatorische maatregelen van The Myers-Briggs Company
Belangrijke controles

1.1 Het informatiebeveiligingsbeheersysteem en de Gegevensbeschermingssystemen van The Myers-Briggs Company omvatten het volgend:

 • Beleid;
 • Bestuur;
 • Proces en procedures;
 • Rollen en verantwoordelijkheden;
 • Waarborgprocedures;
 • Risicobeoordelingen inclusief PEB's; en
 • Verbeterplannen.


1.2  De fysieke beveiligingsmaatregelen van The Myers-Briggs Company omvatten onder andere:

 • ISO27001 gecertificeerde datacenters die worden gebruikt om colocatie voor systemen en diensten te verzorgen;  
 • Het aanbrengen van passende sloten en andere fysieke beschermingsmiddelen op deuren en ramen van ruimten waar computers staan opgesteld, waaronder toegang met magneetstripkaart;
 • Fysieke beveiliging van onbewaakte laptops ((bijv. door ze in een afgesloten lade of kast te bewaren);
 • Zorgen voor controle over en beveiliging van alle verwijderbare media, zoals verwijderbare harde schijven, cd's, floppy disks en USB-drives die zich in of aan bedrijfskritische middelen bevinden;
 • Het vernietigen of verwijderen van alle bedrijfskritische gegevens van media zoals cd's en floppy disks, voordat deze worden weggegooid;
 • Het waarborgen dat alle bedrijfskritische gegevens worden verwijderd van de harde schijven van gebruikte computers voordat deze worden weggedaan; en
 • Het bewaren van back-ups van bedrijfskritische informatie buiten de locatie en/of in een water- en brandbestendige containe.


1.3 De toegangscontrolemaatregelen van The Myers-Briggs Company omvatten onder andere:

 • Het gebruik van unieke, niet gemakkelijk te raden wachtwoorden en deze regelmatig wijzigen;
 • Het gebruik van complexe wachtwoorden;
 • Ervoor zorgdragen dat de werknemers op de hoogte zijn van veilig wachtwoordgebruik;
 • Het toezicht houden op ongeautoriseerde inlogpogingen; en
 • Controle op gecompromitteerde accounts en verdachte activiteiten.


1.4 Het beleid inzake beveiliging en privacy van The Myers-Briggs Company omvat:

 • Ervoor zorgen dat alle gebruikte computers antivirussoftware hebben en dat de virusdefinities minimaal eenmaal per week worden bijgewerkt. Alle inkomende en uitgaande verkeer wordt gescand op virussen, net als gebruikte diskdrives of cd's, zelfs als deze afkomstig zijn van een 'betrouwbare' bron. Alle computers worden minimaal één keer per maand op virussen gecontroleerd.


1.5 De bekendheid met, training in en beveiligingscontrole van The Myers-Briggs Company met betrekking tot het personeel omvatten:

 • Het uitvoeren van integriteitscontroles voor alle nieuwe werknemers om te waarborgen dat deze niet hebben gelogen over hun achtergrond, ervaring of kwalificaties;
 • Het geven van een korte inleiding in gegevensbeveiliging aan alle nieuwe werknemers, en ervoor zorgen dat zij het beleid inzake gegevensbeveiliging en gegevensbescherming van The Myers-Briggs Company hebben gelezen en begrepen;
 • Ervoor zorgen dat de werknemers weten waar ze informatie kunnen vinden omtrent normen en procedures voor gegevensbeveiliging met betrekking tot hun rol en verantwoordelijkheden;
 • Ervoor zorgen dat werknemers uitsluitend toegang hebben tot de gegevensbronnen die ze nodig hebben voor hun taken. Als werknemers van baan veranderen, garanderen we dat zij geen toegang houden tot de middelen die ze voor hun oude baan nodig hadden. Wanneer werknemers worden ontslagen, zorgen we ervoor dat zij geen bedrijfskritische gegevens kunnen meenemen;
 • Ervoor zorgen dat ex-medewerkers geen toegangsrechten hebben tot systemen van The Myers-Briggs Company; en
 • Ervoor zorgen dat de werknemers kennis hebben van de vaak voorkomende methodes voor het inbreuk maken op systemen.


1.6 De incidentrespons-/beheer/zakelijke continuïteit van The Myers-Briggs Company omvat:

 • Ervoor zorgen dat werknemers begrijpen wat er wordt bedoeld met een beveiligingsincident, nl. een gebeurtenis die de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van uw zakelijk kritieke gegevens of systemen kan beschadigen of aantasten;
 • Ervoor zorgen dat de werknemers getraind zijn in het herkennen van Beveiligingsincidenten;
 • Ervoor zorgen dat werknemers scholing krijgen over de noodzaak om alles te melden dat een teken van een Beveiligingsincident zou kunnen zijn, en op de hoogte blijven van de identiteit van de persoon aan wie dergelijke meldingen moeten worden gedaan;
 • Ervoor zorgen dat medewerkers weten met wie en hoe ze contact moeten opnemen als een Beveiligingsincident plaatsvindt;
 • Een zakelijk continuïteitsplan gereed hebben om te waarborgen dat de zakelijke activiteiten kunnen blijven doorgaan in geval van een ernstig Beveiligingsincident. Dit Plan specificeert:
  • Aangewezen mensen die betrokken worden bij de respons;
  • Externe contactpersonen, waaronder wetshandhavings-, brand- en mogelijk technische experts;
  • Noodplannen voor voorzienbare incidenten zoals:
   • Stroomuitval;
   • Natuurrampen en ernstige ongevallen;
   • Inbreuk op de gegevens;
   • Geen toegang tot de locatie;
   • Verlies van cruciale werknemers;
   • Storing van apparatuur;
   • Pandemie.
   • Ervoor zorgen dat het Plan zakelijke continuïteit wordt uitgereikt aan alle benodigde werknemers en minimaal eenmaal per jaar wordt getest, ongeacht of er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden; en
   • Heronderzoek en bijwerken van het Plan zakelijke continuïteit na elk incident waarbij dit Plan wordt gebruikt en na elke test ervan.


   1.7 De Auditcontroles/due-diligence van The Myers-Briggs Company omvatten onder andere:

   Ervoor zorgen dat er passende procedures voor beveiligingsaudits worden gehanteerd, waaronder:

   • Auditen van degenen die toegang hebben tot de systemen;
   • Logboekregistratie van dergelijke toegang tot de systemen; en
   • Auditen van naleving van beveiligingsprocedures.