Privacybeleid

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Dit is het privacybeleid van The Myers-Briggs Company Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales (registratienummer 2218212) en gevestigd in Elsfield Hall, 15-17 Elsfield Way, Oxford, OX2 8EP, Verenigd Koninkrijk (The Myers-Briggs Company) en van haar Europese The Myers-Briggs Company Limited-filialen (inclusief The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland). Wanneer we spreken over of verwijzen naar “The Myers-Briggs Company”, “we”, “ons” en “onze” bedoelen we The Myers-Briggs Company Limited en onze Europese filialen als de geldende voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker van gegevens.  

Inleiding

The Myers-Briggs Company verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en respecteren en te handelen in overeenstemming met de huidige wetgeving voor gegevensbescherming waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/ 679). 

Dit privacybeleid beschrijft hoe we omgaan met gegevens, inclusief hoe we persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, onze rechtsgrondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, informatie over overdracht aan derden en internationale overdracht, evenals uw rechten als betrokkene. Deze versie is bijgewerkt om de aangescherpte rechten van personen onder de AVG weer te geven, om het begrijpelijker te maken en om u meer eerlijkheid en transparantie te bieden door aanvullende informatie beschikbaar te stellen. Er is aan het begin een inhoudsopgave met snelkoppelingen en aan het einde een begrippenlijst om u te helpen door het privacybeleid te navigeren en sneller en eenvoudiger informatie te vinden.  Ook staan er aan het begin van elk onderdeel informatiekaders met een samenvatting van elk onderdeel.

Onze benadering van privacy

We hanteren een meerlagenbenadering voor privacy en gegevensbescherming:
 • Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 • We gebruiken ook privacyverklaringen op verschillende punten op onze website en andere systemen waar persoonsgegevens worden verzameld. Deze privacyverklaringen verschijnen als pop-ups of in invulformulieren op punten waar gegevens worden verzameld. 
 • Onze Verklaring gegevensbescherming beschrijft onze verbintenis aan de AVG en geeft een overzicht van hoe we in het algemeen gegevensbescherming en privacy benaderen, inclusief de principes waaraan we ons houden. 
 • Onze Cookieverklaring geeft informatie over ons gebruik van cookies en u kunt uw cookievoorkeuren instellen op de pagina Uw cookievoorkeuren beheren
 • U kunt uw marketingvoorkeuren instellen op de pagina Uw marketingvoorkeuren beheren waar u zich ook kunt afmelden voor marketingberichten. 

Inhoud

Dit privacybeleid bestaat uit:

 1. Wie we zijn en andere belangrijke informatie
 2. Welke persoonsgegevens we verzamelen
 3. Hoe en wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen
 4. Hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken
 5. Aan wie we uw persoonsgegevens overdragen
 6. Internationale overdracht van persoonsgegevens
 7. Hoe we uw gegevens veilig houden
 8. Gegevens bewaren en anonimiseren
 9. Uw wettelijke rechten
 10. Wijzigingen in uw persoonsgegevens
 11. Hoe u de persoonsgegevens die wij over u hebben, kunt verkrijgen
 12. Hoe u contact met ons kunt opnemen en uw recht om een klachtrecht
 13. Toepasselijk recht
 14. Status van dit privacybeleid en wijzigingen
 15. Begrippenlijst 

1. Wie we zijn en andere belangrijke informatie

Dit gedeelte beschrijft waar dit privacybeleid van toepassing is en wie we zijn en andere belangrijke informatie waaronder over de betrokken toezichthoudende autoriteit en het moederbedrijf

Dit is het privacybeleid van The Myers-Briggs Company Limited. Het beschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen en verwerken door gebruik te maken van onze producten en diensten, gebruik van onze website, deelname aan onze psychometrische beoordelingen en andere verzameling van persoonsgegevens met betrekking tot ons bedrijf als aanbieder van zakelijke psychologische diensten. Onze psychometrische beoordelingen zijn bedoeld voor volwassenen en daarom zijn onze beoordelingen en websites niet bedoeld voor kinderen (jonger dan 16 jaar) en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Dit privacybeleid heeft betrekking op The Myers-Briggs Company en de Europese filialen van The Myers-Briggs Company Limited (inclusief The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland). Wanneer we spreken over of verwijzen naar “The Myers-Briggs Company”, “we”, “ons” en “onze” bedoelen we The Myers-Briggs Company Limited en onze Europese filialen als de betreffende voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker van gegevens. Vertalingen van dit privacybeleid zijn beschikbaar in de volgende talen: Frans, Nederlands, Belgisch (Vlaams en Waals), Duits, Deens en Russisch.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming is lid van de Raad van Bestuur van The Myers-Briggs Company. Bij paragraaf 12 staat hoe u contact kunt opnemen met The Myers-Briggs Company en de functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming wordt ondersteund door een multifunctioneel team voor gegevensbescherming.

The Myers-Briggs Company is geregistreerd bij de UK Information Commissioner’s Office (ICO) onder registratienummer Z7311902.  ICO is de betrokken toezichthoudende autoriteit voor The Myers-Briggs Company Limited en haar Europese The Myers-Briggs Company-filialen (inclusief The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland).  Bij paragraaf 12 staat hoe u contact kunt opnemen met ICO.

The Myers-Briggs Company maakt deel uit van een bedrijvengroep, waaronder ons moederbedrijf The Myers-Briggs Company CPP in de Verenigde Staten (The Myers-Briggs Company). Het privacybeleid van ons moederbedrijf is te lezen op www.themyersbriggs.com.  Ons moederbedrijf voldoet aan het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-EU Privacy Shield Framework onder het Amerikaanse ministerie van Handel en heeft verklaard dat het voldoet aan de Privacy Shield-principes. Deze verklaring van ons moederbedrijf kunt u inzien op www.privacyshield.gov onder The Myers Briggs Company. 

De EU-vertegenwoordiger van ons moederbedrijf met betrekking tot de verplichtingen onder de AVG is The Myers-Briggs Company Holdings (Europe) Limited, een dochteronderneming van The Myers-Briggs Company, geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 10192555 en geregistreerd bij ICO onder registratienummer A8191002.  De EU-vertegenwoordiger van The Myers-Briggs Company en daartoe aangewezen persoon zijn bereikbaar op dleurep@themyersbriggs.com.

2. Welke persoonsgegevens we verzamelen 

In dit gedeelte wordt uitgelegd welke soorten persoonsgegevens we van u kunnen verzamelen en de classificatie van deze gegevens (paragraaf 2.1).  Het bevat informatie over speciale categoriegegevens (gegevens die u mogelijk bijzonder gevoelig acht) die verzameld kunnen worden (paragraaf 2.3).

2.1 Of u nu klant, leverancier of ander zakelijk contact, respondent of personeel bent, wij zullen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op de manier en om de redenen uiteengezet in dit privacybeleid. De meeste persoonsgegevens verzamelen we rechtstreeks bij u; indien we echter persoonsgegevens indirect verzamelen, vermelden we dit expliciet in dit privacybeleid. We hebben de soorten persoonsgegevens die van personen kunnen worden verzameld op een rij gezet volgens de relatie die we met die persoon hebben:

Klanten en leveranciers (inclusief individuele contractors) en andere zakelijke contacten

 • Identiteitsgegevens (inclusief volledige naam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificator, titel/ geslacht, functienaam, functie, anciënniteit)
 • Contactgegevens (inclusief factuuradres, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummers)
 • Financiële gegevens (inclusief bankrekening, gegevens betaalkaart)
 • Transactiegegevens (inclusief gegevens over betalingen van en naar u en/of uw organisatie en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht)
 • Technische gegevens (inclusief internetprotocol (IP-)adres, inloggegevens, browsertype en -versie en andere technologie op het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites)
 • Profielgegevens (inclusief gebruikersnaam, wachtwoord, aankopen of bestellingen door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes)
 • Gebruiksgegevens (inclusief informatie over hoe u onze websites, producten en diensten gebruikt)
 • Marketing- en communicatiegegevens (inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van onze marketing en uw communicatie- en cookievoorkeuren)

Gegevens worden verzameld zodat klanten, leveranciers en andere zakelijke contacten producten of diensten kunnen ontvangen of leveren, zoals van toepassing, om contractuele relaties op voortdurende basis te beheren, voor accountbeheer en voor het ontvangen van updates en nieuws over onze producten en diensten, evenementen en andere informatie waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn. We verzamelen ook gegevens via het gebruik van cookies. Meer informatie over cookies kunt u vinden in paragraaf 4.3 en in onze cookieverklaring.  

Respondenten

Verplichte gegevens:

 • Identiteitsgegevens (inclusief volledige naam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificator, titel/geslacht, regio)
 • Contactgegevens (inclusief e-mailadres)

Niet-verplichte gegevens:

 • indien verstrekt als antwoord op optionele vragen over OPPassessment, ons internetplatform voor het scoren en leveren van diensten:
  • leeftijd
  • diploma’s
  • nationaliteit
  • etnische afkomst
  • arbeidssituatie
  • beroepsniveau
  • soort baan      

De gegevens worden verzameld van respondenten die onze psychometrische beoordelingsvragenlijsten invullen en voor het scoren en genereren van rapporten.  Bovendien, wanneer er feedback wordt gegeven en/of wanneer u deelneemt aan een assessment- of ontwikkelingsactiviteit of andere vorm van consultancy die door ons Professional Services-team wordt georganiseerd, kunnen daarvoor aanvullende gegevens door u zijn verstrekt en deze worden verzameld door respectievelijk een professionele beoefenaar en/of betrokken organisatie of ons Professional Services-team, en gebruikt voor het leveren van diensten

Soms verzamelen we speciale categoriegegevens van respondenten die onze vragenlijsten invullen (waarbij dergelijke optionele informatie wordt gegeven als antwoord op niet-verplichte vragen voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst, bijv. etniciteit zoals eerder hierboven beschreven) en mogelijk binnen een assessmentactiviteit of andere consultancy opdracht. Het verzamelen van dergelijke speciale categoriegegevens is optioneel en worden alleen door de betrokkene zelf verstrekt. Speciale categoriegegevens worden alleen gebruikt in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm voor onderzoek en productontwikkeling (zie paragrafen 2.2 en 4.1).

Bezoekers aan de website van The Myers-Briggs Company

Indien verstrekt, kunnen de verzamelde gegevens het volgende omvatten:

 • Identiteitsgegevens (inclusief volledige naam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificator, titel/ geslacht)
 • Contactgegevens (inclusief e-mailadres, telefoonnummers)
 • Technische gegevens (inclusief internetprotocol (IP-)adres, inloggegevens, browsertype en -versie en andere technologie op het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites)
 • Gebruiksgegevens (inclusief informatie over hoe u onze websites, producten en diensten gebruikt)
 • Marketing- en communicatiegegevens (inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van onze marketing en uw communicatie- en cookievoorkeuren)

Als u alleen de websites van The Myers-Briggs Company bezoekt, hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken, hoewel sommige cookies met sessiegegevens worden verzameld (zie paragraaf 4.3 en onze cookieverklaring). Indien u ons echter om informatie vraagt, u registreert bij ons, u aanmeldt voor het bijwonen van een van onze evenementen of ons marketingmateriaal ontvangt of op een andere manier interesse toont in onze producten of diensten of een probleem meldt, verzamelen wij alle persoonsgegevens die u ons verstrekt

Sollicitanten

 • Identiteitsgegevens (inclusief volledige naam, titel/geslacht, functienaam, anciënniteit, kwalificaties, opleiding)
 • Contactgegevens (inclusief adres, e-mailadres, telefoonnummers)
 • Technische gegevens (inclusief internetprotocol (IP-)adres, inloggegevens, browsertype en -versie en andere technologie op het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites)
 • Andere informatie door de sollicitant verstrekt

Er worden gegevens verzameld van sollicitanten die bij ons solliciteren. Wanneer er niet online wordt gesolliciteerd, mogen de gegevens alleen identiteits- en contactgegevens bevatten, plus andere gegevens die een sollicitant versterkt. Sollicitanten kunnen bij de afdeling personeelszaken van The Myers-Briggs Company een exemplaar van onze privacyverklaring aanvragen die aan alle werknemers wordt verstrekt aan het begin van het dienstverband en die de soorten persoonsgegevens, verzameling, gebruik, overdrachten aan derden en landen buiten de EER en de rechten van de betrokkene beschrijft.  

Personeel

Alle werknemers ontvangen een exemplaar van de privacyverklaring die de soorten persoonsgegevens, verzameling, gebruik, overdrachten aan derden en aan landen buiten de EER, en de rechten van de betrokkene, beschrijft. Deze wordt verstrekt aan het begin van het dienstverband. Dit privacybeleid bevat verder geen informatie voor het personeel; neem hiervoor contact op met de afdeling personeelszaken van The Myers-Briggs Company.

2.2 Speciale categoriegegevens

Anders dan met betrekking tot respondenten zoals hierboven en personeel van The Myers-Briggs Company, verzamelen wij geen speciale categoriegegevens (zoals over ras of etniciteit, godsdienst, seksleven of seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap, gezondheid en genetische en biometrische gegevens).

2.3 Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of onder de voorwaarden van een contractuele overeenkomst en u die verplichte gegevens niet op verzoek verstrekt, kunnen we mogelijk niet voldoen aan de voorwaarden van het contract of de relatie die we met u hebben

3. Hoe en wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe en wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen.

3.1 We kunnen op de volgende manieren persoonlijke informatie over u verzamelen

Klanten en leveranciers (inclusief individuele contractors) en andere zakelijke contacten

Gegevens worden verzameld

 • voorafgaand aan, bij aanvang en gedurende de looptijd van een contractuele relatie wanneer u gebruikmaakt van onze producten en diensten
 • wanneer u formulieren invult op onze website of voor onze producten en diensten, inclusief registratie om onze website te gebruiken, u abonneert op onze diensten, materiaal plaatst of andere diensten gebruikt
 • wanneer u deelneemt aan een door ons gesponsorde wedstrijd of reclame
 • wanneer u contact met ons opneemt of een probleem aan ons meldt, of wanneer u ons feedback geeft of een enquête invult
 • wanneer u zaken met ons afhandelt via onze website of wanneer u telefonisch of per e-mail een bestelling bij ons plaatst

Respondenten

Er worden gegevens verzameld wanneer u een psychometrische beoordelingsvragenlijst invult op OPPassessment of anderszins. Er kunnen ook gegevens verzameld worden van uw dochterondernemingen. Wanneer er feedback wordt gegeven en/of wanneer u deelneemt aan een assessment- of ontwikkelingsactiviteit of andere vorm van consultancy die door ons Professional Services-team wordt georganiseerd, kan het zo zijn dat u gedurende deze feedback, assessment of activiteit aanvullende gegevens zoals hierboven beschreven heeft verstrekt aan respectievelijk de professionele beoefenaar en/of betrokken organisatie of ons Professional Services-team

Bezoekers aan de website van The Myers-Briggs Company

Als u alleen de websites van The Myers-Briggs Company bezoekt, hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken (hoewel onze cookies bepaalde persoonsgegevens verzamelen voor statistische en analytische doeleinden). Indien u ons echter om informatie vraagt, u registreert bij ons, u aanmeldt voor het bijwonen van een van onze evenementen of ons marketingmateriaal ontvangt of op een andere manier interesse toont in onze producten of diensten of een probleem meldt, verzamelen wij alle persoonsgegevens die op dat moment aan ons zijn verstrekt. 

We verzamelen ook gegevens die u met ons deelt op blogs of chatforums op het moment dat dergelijke gegevens worden verstrekt. Dit is mogelijk toegankelijk voor anderen en valt onder ons Beleid aanvaardbaar gebruik.

Sollicitanten

Gegevens van sollicitanten zullen worden verzameld op het moment dat ze bij ons solliciteren op een baan, online, schriftelijk of via een wervingsbureau en tijdens eventuele latere interacties als onderdeel van de sollicitatieprocedure.  

Geautomatiseerde technologieën of interacties

Wanneer u onze websites en bronnen op onze websites bezoekt, kunnen we automatisch technische en gebruiksgegevens verzamelen.  Deze gegevens verzamelen we voor systeembeheer middels cookies, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Onze cookieverklaring bevat hierover meer informatie.  U kunt uw cookies instellen op onze pagina Uw cookievoorkeuren beheren.

Derden of openbaar beschikbare bronnen

We kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen van derden of openbaar beschikbare bronnen, waaronder:

 • analyseproviders (zoals Google gevestigd buiten het VK)
 • organisatoren van evenementen (zoals BrightTALK, onze provider van webinars, wanneer u zich aanmeldt voor een van onze evenementen)

4. Hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe we uw persoonsgegevens gebruiken (paragraaf 4.1) en hoe u kunt afmelden voor marketingcommunicatie en hoe u cookies kunt beheren.

Het bevat de rechtsgrondslagen waarvan we uitgaan voor het verwerken van uw gegevens (paragraaf 4.2).

Het geeft ook informatie over cookies (paragraaf 4.3).

4.1 Hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken

Klanten en leveranciers (inclusief individuele contractors) en andere zakelijke contacten

Persoonsgegevens van klanten (inclusief identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens) zullen worden gebruikt:

 • om u te voorzien van producten en diensten die u bij ons aanvraagt
 • voor het voortdurende beheer van onze contractuele relatie
 • voor klantenadministratie, inclusief het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons en het bewaren van correspondentie als u contact met ons opneemt
 • voor ons om een beeld te vormen van wat wij denken dat u misschien wilt of nodig hebt, of welke producten, diensten of aanbiedingen voor u van belang kunnen zijn (ofwel marketing) om u informatie te geven over onze andere producten en diensten waar u wellicht in geïnteresseerd bent, inclusief onze catalogus en onze nieuwsbrief Personality Matters, en, indien relevant, informatie over organisaties buiten het VK die gemachtigd zijn om The Myers-Briggs Company-producten en -diensten te leveren, indien u zich niet hebt afgemeld om gecontacteerd te worden voor dergelijke doeleinden
 • om onze diensten aan u persoonlijk te maken, inclusief ervoor zorgen dat de inhoud van onze website op de effectiefste manier wordt weergegeven voor u en uw computer
 • om uw mening te vragen over onze producten en diensten
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan de interactieve functies van onze dienst, wanneer u ervoor kiest om dit te doen, inclusief livechatfuncties
 • voor technisch beheer van onze websites, inclusief u wijzen op wijzigingen in onze dienst
 • voor verdere informatie over onze producten en diensten

Persoonsgegevens van leveranciers en andere zakelijke contacten (inclusief identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens) zullen worden gebruikt:

 • om producten en diensten te ontvangen
 • om onze contractuele relatie op doorlopende basis te beheren
 • voor leveranciersadministratie, inclusief het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons en het bewaren van correspondentie als u contact met ons opneemt
 • voor updates en nieuws over onze producten en diensten, omdat deze mogelijk relevant zijn voor de diensten die u levert

U kunt uw marketing- en andere contactvoorkeuren beheren op de pagina Uw marketingvoorkeuren beheren. U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u bij ons informatie hebt opgevraagd of producten of diensten bij ons hebt gekocht, of als u ons aan een van onze serviceproviders (inclusief organisatoren van evenementen zoals BrightTALK (onze webcastprovider)) uw gegevens hebt verstrekt en u zich in elk geval niet hebt afgemeld voor het ontvangen van marketing. Als u ervoor kiest om geen marketingboodschappen te ontvangen, moeten we mogelijk om administratieve of operationele redenen met u communiceren en daarom, indien u onze producten en diensten gebruikt en dit ook wenst te blijven doen, is het niet mogelijk om voor al onze communicatie geen toestemming te geven en kan een afmelding voor het ontvangen van marketing mogelijk niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van de aankoop van producten of diensten of andere bijbehorende activiteiten of transacties

Respondenten

Persoonsgegevens die zijn verzameld van respondenten die onze psychometrische beoordelingsvragenlijsten invullen, worden gebruikt:

 • voor het, op verzoek van de professionele beoefenaar en/of gelieerde organisatie, verstrekken van gepersonaliseerde per computer gegeneerde rapporten na het invullen van onze psychometrische beoordelingsvragenlijsten door de respondenten, inclusief via ons internetplatform voor het scoren en leveren van diensten, OPPassessment, of anderszins.  Soms combineren we de gegevens van de respondent met die van andere respondenten, bijvoorbeeld voor het generen van teamrapporten
 • wanneer er feedback wordt gegeven ten behoeve van het feedbackgesprek tussen de respondent en de professionele beoefenaar
 • wanneer u deelneemt aan een assessment- of ontwikkelingsactiviteit of andere vorm van consultancy die door ons Professional Services-team wordt georganiseerd, kunnen aanvullende gegevens die door u worden verstrekt, worden gebruikt voor de levering van onze diensten
 • voor onderzoek en productontwikkeling.  Dergelijke gegevens worden verzameld door het invullen van onze psychometrische beoordelingsvragenlijsten, inclusief via OPPassessment of anderszins, voor onderzoek en productontwikkeling om het soort statistieken te produceren die zijn beschreven in onze technische producthandleidingen, bijvoorbeeld psychometrische normen en geldigheidsgegevens. Mogelijk wordt u in het kader van de testprocedure gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor onderzoek en productontwikkeling en om aanvullende optionele onderzoeksvragen te beantwoorden. Als u dit weigert, worden bepaalde gegevens niet verzameld of gebruikt voor onderzoek en productontwikkeling. Als u toestemming geeft, kunnen de verzamelde persoonsgegevens speciale categoriegegevens bevatten (zoals uiteengezet in paragraaf 2) waar u dergelijke gegevens hebt ingevuld, maar deze worden alleen bekendgemaakt aan derden of gepubliceerd in de vorm van geaggregeerde gegevens, zoals ook uitgelegd in paragraaf 2, dus niemand zal geïdentificeerd of identificeerbaar zijn.

Bezoekers aan de website van The Myers-Briggs Company

Persoonsgegevens (inclusief technische, identiteits-, contact- en gebruiksgegevens) worden gebruikt om een beeld te vormen van wat wij denken dat u misschien wilt of nodig hebt, of welke producten, diensten of aanbiedingen voor u van belang kunnen zijn (marketing genoemd) om u informatie te geven over onze andere producten en diensten. U kunt uw marketing- en andere contactvoorkeuren beheren op de pagina Uw marketingvoorkeuren beheren. U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u bij ons informatie hebt opgevraagd of als u ons of aan een van onze serviceproviders (inclusief organisatoren van evenementen zoals BrightTALK (onze webcastprovider)) uw gegevens hebt verstrekt, en u zich in elk geval niet hebt afgemeld voor het ontvangen van marketing. Als u ervoor kiest om geen marketingberichten te ontvangen, is dit niet van toepassing op de persoonsgegevens die later worden verstrekt als u er vervolgens voor kiest om producten of diensten te kopen en met betrekking tot andere daaropvolgende bijbehorende activiteiten of transacties.

Sollicitanten

Gegevens van sollicitanten zullen worden gebruikt voor de beoordeling van de geschiktheid voor een functie en maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Als een kandidaat vervolgens een positie bij The Myers-Briggs Company krijgt aangeboden en aanvaardt, worden alle gegevens die zijn verzameld voorafgaand aan de aanvang van het dienstverband behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring voor de The Myers-Briggs Company-medewerkers.  

Geaggregeerde gegevens

We gebruiken ook geaggregeerde gegevens, waaronder (i) cookiegegevens (zie 4.3 en onze cookieverklaring) en (ii) respondentengegevens afkomstig van de antwoorden van de respondent op onze psychometrische beoordelingen en op de facultatieve vragen die zijn ingevuld voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst, voor het doel van onderzoek en productontwikkeling.  Geaggregeerde gegevens die worden gebruikt in onze onderzoeks- en productontwikkelingsfuncties zijn afgeleid van uw persoonsgegevens, maar er worden geen persoonsgegevens gepubliceerd of bekendgemaakt, omdat deze zijn samengevoegd en geanonimiseerd met het oog op onderzoek en productontwikkeling en daarom kan niemand aan de hand van dergelijke gegevens worden geïdentificeerd en is niemand identificeerbaar.  

Analyse

We voeren ook analyses uit, zoals trends, verkoopinformatie, marketingeffectiviteit (zoals de click- en open rates ), gebruik en voortgang.  U kunt uw cookievoorkeuren instellen op onze pagina Uw cookievoorkeuren beheren

4.2 Rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens

De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken, worden hieronder beschreven - dit wordt gewoonlijke de rechtsgrondslag of wettelijke grondslag genoemd en is ons uitgangspunt voor het verwerken van uw gegevens. We kunnen uw persoonsgegevens voor meer dan één rechtsgrondslag  verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we elk afzonderlijk element van de gegevens gebruiken. Op aanvraag is meer informatie beschikbaar. Waar legitiem belang de rechtsgrondslag is, verklaren we hieronder wat onze legitieme belangen zijn

Over het algemeen verlaten we ons niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens anders dan in verband met het verzenden van marketingcommunicatie naar bepaalde potentiële klanten en waar speciale categoriegegevens worden verzameld van respondenten. Wanneer toestemming onderdeel is van de rechtsgrondslag voor de verwerking, kunt u op elk gewenst moment uw toestemming intrekken. In paragraaf 9 vindt u hierover meer informatie.

Doel Rechtmatige grondslag voor verwerking
(inclusief op basis van rechtmatig belang)

Klanten

 • klantregistratie en relatiebeheer
 • updates van onze voorwaarden verstrekken
 • informatieverstrekking over onze producten en diensten
 • feedback vragen over onze producten en diensten
 • klanten faciliteren in hun deelname aan enquêtes en wedstrijden
 • relevante webcontent en advertenties aan klanten leveren en de effectiviteit van de door ons geleverde advertenties meten of begrijpen
 

Rechtmatig belang:

 • om producten en diensten aan onze klanten te leveren
 • om onze psychometrische beoordelingen aan de werknemers van onze klanten te leveren
 • om e-mails, telefoongesprekken en andere communicatie en activiteiten met betrekking tot uw account te volgen om te bestuderen hoe klanten onze producten en diensten gebruiken
 • om onze gegevens up-to-date te houden
 • voor goed bestuur, boekhouding en het beheer en de controle van onze bedrijfsactiviteiten
 • om u marketingcommunicatie te sturen
 • om ons bedrijf te laten groeien en voor input voor onze marketingstrategie
 • om onderzoek en productontwikkeling uit te voeren om onze producten en diensten te verbeteren ten behoeve van onze klanten en anderen

Klanten

 • facturering, beheer van betalingen, vergoedingen en kosten
 • innen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is

 

Uitvoering van een contract met klanten
Uitvoering van een contract met klanten

Potentiële klanten

 • contact opnemen met potentiële klanten om interesse in onze producten en diensten te peilen

Rechtmatig belang:

 • om u marketingcommunicatie te sturen om uw interesse in het leveren van onze producten en diensten aan zakelijke klanten te peilen

Toestemming:

 • om u marketingcommunicatie te sturen om uw interesse in het leveren van onze producten en diensten aan zakelijke klanten te peilen (inclusief individuele professionele beoefenaars en zzp’ers)

Respondenten

 • registratie van respondenten
 • invullen van onze psychometrische instrumenten

Rechtmatig belang:

 • om onze psychometrische beoordelingen aan de werknemers van onze klanten te leveren
 • om diensten voor beoordelings- en ontwikkelingsactiviteiten door ons Professional Services-team te leveren
 • voor goed bestuur, boekhouding en het beheer en de controle van onze bedrijfsactiviteiten
 • om onze gegevens up-to-date te houden
 • om onderzoek en productontwikkeling uit te voeren om onze producten en diensten te verbeteren ten behoeve van onze klanten en anderen

Toestemming:

 • met betrekking tot de verwerking van facultatieve speciale categoriegegevens, om onderzoek en productontwikkeling uit te voeren, om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren
 

Leveranciers en andere derden

 • registratie van leveranciers en relatiebeheer

Rechtmatig belang:

 • om diensten te ontvangen voor de uitvoering van onze activiteiten en om producten en diensten aan klanten te leveren
 • om ons bedrijf te laten groeien en voor input voor onze marketingstrategie
 • voor goed bestuur, boekhouding en het beheer en de controle van onze bedrijfsactiviteiten
 • om e-mails, telefoongesprekken en andere communicatie en activiteiten met betrekking tot uw account te volgen
 • om onze gegevens up-to-date te houden
 
Leveranciers en andere derden 
 • beheer van betalingen, vergoedingen en kosten

Uitvoering van een contract met leveranciers en andere derden

Personeel

 • bieden van werkgelegenheid aan personeel en beheer van de relatie werknemer/werkgever

Uitvoering van een contract met werknemers (met betrekking tot persoonsgegevens in het algemeen)

Naleving van een wettelijk recht als werkgever (met betrekking tot speciale categoriegegevens),

zoals verder beschreven in de privacyverklaring

Sollicitanten

 • bieden van mogelijke werkgelegenheid

Rechtmatig belang:

 • voor het bieden van werkgelegenheid

Algemeen:

 • om ons bedrijf en deze website te beheren en te beveiligen (inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)
 

Rechtmatig belang:

 • voor het faciliteren van onze bedrijfsvoering, en de levering van administratie- en IT-diensten en netwerkbeveiliging

Algemeen:

 • om data-analyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en -ervaringen te verbeteren

Rechtmatig belang:

 • om de soorten klanten voor onze producten en diensten vast te stellen
 • om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en voor input voor onze marketingstrategie

4.3 Cookies

We kunnen persoonsgegevens gebruiken die door cookies zijn verzameld voor functionele en analytische doeleinden zoals beschreven in paragraaf 4.1.  Raadpleeg onze aparte cookieverklaring voor meer informatie, inclusief over cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van producten en diensten aan u

We gebruiken alleen 'eerste-partij-cookies' die door onszelf zijn ingesteld. Houd er echter rekening mee dat onze website links, plug-ins en applicaties van derden kan bevatten. Deze websites, plug-ins en applicaties kunnen cookies gebruiken waarover wij geen controle hebben. U kunt cookies van derde partijen echter beperken of blokkeren middels uw browserinstellingen. Het blokkeren van cookies van derde partijen zou geen invloed moeten hebben op het functioneren en gebruik van onze website. U kunt de cookies die The Myers-Briggs Company gebruikt instellen op onze pagina Uw cookievoorkeuren beheren.

5. Aan wie we uw persoonsgegevens overdragen 

In dit gedeelte wordt uitgelegd wie we zijn en met wie we uw gegevens delen, inclusief waar we gegevens voor verwerking door derden verzenden.

5.1 Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens delen met derden voor verwerking of subverwerking. We voeren een selectieproces en periodieke beoordeling uit met betrekking tot verwerkers en subverwerkers. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met de voor verwerking verantwoordelijken. Over het algemeen zijn onze klanten verantwoordelijk voor zowel persoonsgegevens van klanten als persoonsgegevens van respondenten. Onze klanten kunnen professionele beoefenaars of organisaties zijn zoals beschreven in paragraaf 5.2.3. Indien van toepassing, gaan we een gegevensverwerkingsovereenkomst aan met zowel de verwerkers als de voor verwerking verantwoordelijken.

5.2 We delen uw persoonsgegevens met derden en voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet:

5.2.1 Aangesloten groepen (handelend als verwerker):

 • andere bedrijven in onze groep van bedrijven, waaronder ons moederbedrijf en licentiegever, CPP, Inc. gevestigd in de Verenigde Staten en die (i) middelen ter beschikking stelt met betrekking tot IT, juridische zaken, HR, financiën, marketing en Professional Services; (ii) contracten voor gedeelde IT- en systeembeheerdiensten; evenals (iii) om te voldoen aan interne rapportageplichten

5.2.2 Derden (handelend als verwerker):

 • leveranciers gevestigd in de VS en de EU die IT-, database- en systeembeheerdiensten leveren, evenals leveranciers die web- of andere diensten aan u leveren die zijn verbonden met de dienst die wij bieden
 • licentiegevers in de VS en de EU voor het scoren en genereren van rapporten (inclusief CPP, Inc.) met betrekking tot onze psychometrische beoordelingsinstrumenten 
 • partners die in de EU zijn gebaseerd en die namens ons trainingen verzorgen
 • vragenstellers die informatie vragen over de certificering van professionele beoefenaars
 • professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants, incassobureaus en verzekeraars in Europa die bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen
 • HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere in Europa gevestigde autoriteiten die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen
 • leveranciers gevestigd in Europa die analysediensten bieden
 • potentiële overnemende partijen aan wie ons bedrijf of onze bedrijfsactiva kunnen worden overgedragen
 • wetshandhavingsinstanties of toezichthouders wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of wettelijke verplichting of om de veiligheid van The Myers-Briggs Company, onze klanten of hun klanten of het publiek te beschermen, of om onze voorwaarden af te dwingen of toe te passen van zakelijke of andere contracten

5.2.3 Derden (handelend als de voor verwerking verantwoordelijke):

 • wanneer een respondent een van onze psychometrische beoordelingsinstrumenten invult onder begeleiding van een professioneel beoefenaar, zullen we de resultaten van de respondent delen met die beoefenaar, zodat deze de respondent passende feedback kan geven. De professioneel behandelaar kan ook de resultaten of een samenvatting daarvan delen met een andere beoefenaar binnen dezelfde organisatie als waar de respondent werkt, indien van toepassing, en met de organisatie die de respondent in dienst heeft, indien van toepassing
 • wanneer een respondent ook deelneemt aan een assessment- of ontwikkelingsactiviteit of andere vorm van consultancy die door ons Professional Services-team wordt georganiseerd, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met de professioneel beoefenaar van ons Professional Services-team met een andere professioneel beoefenaar binnen dezelfde organisatie als waar de respondent werkt, indien van toepassing, en met de organisatie die de respondent in dienst heeft, indien van toepassing
 • wanneer de gegevens van de respondent worden gecombineerd met die van andere respondenten, bijvoorbeeld voor teamrapporten, dan mogen deze op dezelfde manier worden gedeeld
 • vragers die informatie opvragen over de certificering van professionele beoefenaars (inclusief organisaties van onze klanten waar de professioneel beoefenaar werkt)

5.3 Wij eisen van alle externe leveranciers dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan niet toe dat onze leveranciers uw gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, en we eisen dat de verwerking in overeenstemming is met onze voorschriften. We gaan een schriftelijke overeenkomst voor gegevensverwerking aan met de leveranciers die persoonsgegevens van ons ontvangen.

Een lijst van de externe leveranciers aan wie wij persoonsgegevens overdragen, is hier te vinden.

6. Internationale overdracht van persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals uiteengezet in paragraaf 5, van wie sommigen zich buiten de EER kunnen bevinden, als volgt.

6.1 We delen uw persoonsgegevens met derden zoals uiteengezet in paragraaf 5, van wie sommigen zich buiten de EER kunnen bevinden, als volgt:

 • We delen uw persoonsgegevens met derden zoals uiteengezet in paragraaf 5, van wie sommigen zich buiten de EER kunnen bevinden, als volgt
 • leveranciers die IT-, database- en systeembeheerdiensten aanbieden, gevestigd in de VS

Wanneer persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen we al het redelijkerwijs nodige doen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming zijn met dit privacybeleid en de vereisten van de wet. Zulke maatregelen, waar van toepassing, moeten ervoor zorgen dat de ontvangers aan wie de gegevens worden verzonden (i) zich bevinden in landen waar de Europese Commissie een algemeen geldend besluit heeft genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving van dat land, of (ii) gecertificeerd zijn volgens het EU-VS Privacy Shield Framework of het Swiss-US Privacy Shield Framework, of (iii) gedekt zijn door het aangaan van EU-standaardclausules voor gegevensoverdracht (ook modelcontractbepalingen genoemd) of bindende bedrijfsregels en dergelijke beschermingen bewaken om de adequaatheid van dergelijke maatregelen te waarborgen

Een lijst van derden aan wie we persoonsgegevens overdragen buiten de EER, samen met het relevante beveiligingsmechanisme kunt u hier bekijken.

Een van de derde partijen die buiten de EER is gevestigd en die persoonsgegevens van ons ontvangt, is CPP Inc., ons moederbedrijf in de VS en onze licentiegever. CPP is in de VS gevestigd en ontvangt persoonsgegevens voor zakelijke, operationele en administratieve doeleinden, inclusief gegevens van klanten, leveranciers, partners, werknemers en andere derde partijen. Bovendien ontvangt CPP persoonsgegevens die verzameld worden door het invullen van de vragenlijsten van sommige van onze psychometrische beoordelingsinstrumenten, via onze computer-scoringsdiensten (inclusief ons internetplatform voor het scoren en leveren van diensten, OPPassessment) of anders, ten behoeve van het scoren van de vragenlijsten. In dat geval worden alleen verplichte gegevens (zoals beschreven in paragraaf 2.1) overgedragen aan CPP.

CPP is EU-standaardclausules aangegaan voor de overdracht van gegevens aan The Myers-Briggs Company (ook wel modelcontractbepalingen genoemd, bijgewerkt in maart 2018) en zorgt voor passende waarborgen. Bovendien voldoet CPP aan het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-EU Privacy Shield Framework onder het Amerikaanse ministerie van Handel en heeft gecertificeerd dat het voldoet aan de Privacy Shield-principes. Deze verklaring van CPP kunt u inzien op www.privacyshield.gov.

7. Hoe we uw gegevens veilig houden

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe we ervoor zorgen dat uw gegevens veilig zijn (paragraaf 7.1).

Het beschrijft ook hoe u kunt helpen uw eigen gegevens te beveiligen door uw gebruikersnaam en wachtwoorden niet met anderen te delen (paragraaf 7.3). 

Het verklaart tevens dat websites van derden waarnaar via onze website wordt gelinkt, niet onder deze privacyverklaring vallen (paragraaf 7.4).

7.1 Wij doen er alles aan om de beveiliging van de verwerking en de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van systemen en diensten met betrekking tot persoonsgegevens die we hebben zodanig te waarborgen dat onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang voorkomen wordt

In onze rol als zowel de voor verwerking verantwoordelijke als verwerker voeren we passende technische en organisatorische maatregelen uit om een niveau van informatiebeveiliging te waarborgen dat is afgestemd op het risico. Onze IT-infrastructuur en softwaretoepassingen zijn gebouwd voor een veilige implementatie van diensten, versleutelde opslag van back-upgegevens met privacybescherming voor eindgebruikers, versleutelde communicatie tussen diensten onderling en veilige bediening door klanten

Gegevens van respondenten zijn alleen toegankelijk voor bepaalde The Myers-Briggs Company-medewerkers die werken met de scorings- en rapportagesystemen, waaronder OPPassessment, ons internetplatform voor het scoren en leveren van diensten. Toegang tot de gegevens van respondenten vindt alleen plaats op een ‘need-to-know’-basis.

7.2 Bovendien zijn onze medewerkers, partners en consultants verplicht om te voldoen aan de vertrouwelijkheidsbepalingen en privacyverklaringen, naast het volgen van een verplichte training in privacy- en gegevensbescherming. We hebben verschillende beleidsmaatregelen die specifiek betrekking hebben op verantwoordelijkheden en verwacht gedrag met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie.

7.3 We hebben procedures voor onderzoek naar en melding van incidenten en inbreuk.  Wanneer onze beoordeling van het waarschijnlijke risico voor de betrokken personen concludeert dat een inbreuk op persoonsgegevens kan leiden tot risico's voor de rechten en vrijheden van individuen, zullen we deze personen (en, waar van toepassing, de betrokken verwerkingsverantwoordelijke en de relevante toezichthoudende autoriteit) onmiddellijk op de hoogte brengen van een dergelijke schending, zoals vereist door de wet en in overeenstemming met eventuele contractuele bepalingen.    

7.4 Houd er rekening mee dat wanneer we u (of wanneer u deze zelf hebt gekozen) een gebruikersnaam en/of wachtwoord hebben gegeven waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze websites, of om onze producten en diensten te gebruiken, u zelf verantwoordelijk bent voor het vertrouwelijk houden van de gebruikersnaam en het wachtwoord. U mag deze gegevens met niemand delen

7.5 Dit privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die zijn verzameld door The Myers-Briggs Company (inclusief onze Europese filialen). Links op onze website naar websites van derden, plug-ins en applicaties vallen niet onder dit privacybeleid.  Als u doorklikt naar andere websites, raden we u aan om hun eigen privacybeleid te lezen. We hebben geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van deze andere, gelinkte websites

8. Gegevens bewaren en anonimiseren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe lang we gegevens bewaren (paragraaf 8.1) inclusief specifieke informatie over de bewaartermijn van de respondentengegevens (paragraaf 8.2) en wanneer we gegevens kunnen anonimiseren en bewaren in de vorm van geaggregeerde gegevens (paragraaf 8.3).

8.1 We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten

De perioden waarin we gegevens bewaren, zijn uiteengezet in ons interne beleid voor het bewaren en vernietigen van gegevens. Hierin worden beschreven de soorten gegevens die The Myers-Briggs Company verzamelt en de bewaartermijnen en vernietigingsmethoden voor dergelijke gegevens

Om de juiste bewaartermijnen voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens, het mogelijke risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken door andere middelen, samen met de toepasselijke wettelijke vereisten, waaronder bepaalde wettelijke bewaartermijnen. Volgens de wet moeten we bijvoorbeeld bewaren: (i) gedurende zeven jaar bepaalde klant- en leveranciersgegevens voor belasting- en  controlevereisten (voor The Myers-Briggs Company - Frankrijk en The Myers-Briggs Company - Duitsland is dat 10 jaar).

Als u meer informatie wenst over specifieke bewaartermijnen, neem dan contact met ons op (zie paragraaf 12 voor informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen).

8.2 Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verzameld als resultaat van het invullen van onze psychometrische beoordelingsinstrumenten door respondenten (bestaande uit persoonsgegevens die zijn verzameld via ons internetplatform voor het scoren en leveren van diensten, OPPassessment, of op andere wijze) en zoals uiteengezet in paragraaf 2.1, worden deze behouden voor een periode van 18 maanden, waarna ze periodiek geanonimiseerd worden (tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de klant in welk geval de periode korter of langer kan zijn dan 18 maanden maar in geen geval langer dan 36 maanden). 

Na het anonimiseren is het niet mogelijk om nieuwe rapporten of herdrukken van eerder bestelde rapporten te bestellen, omdat de persoonsgegevens van de oorspronkelijke vragenlijst en het rapport zijn verwijderd. Als u een rapport nodig hebt voor een kandidaat die meer dan 18 maanden geleden een vragenlijst heeft ingevuld, moet de kandidaat op de gebruikelijke manier een nieuwe vragenlijst invullen en deze indienen voor het scoren en genereren van rapporten. 

8.3 Alle onderzoeksgegevens die daarna worden bewaard (om het soort statistieken te creëren dat wordt beschreven in onze technische producthandleidingen, zoals psychometrische normen en validiteitsgegevens) vormen niet langer persoonsgegevens, aangezien deze voorafgaand aan gebruik worden geanonimiseerd en geaggregeerd op The Myers-Briggs Company-systemen voor onderzoek en productontwikkeling. Deze geaggregeerde gegevens worden gebruikt voor onderzoek en productontwikkeling om onze producten en diensten te verbeteren, evenals voor marketing, voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten en voor strategische of andere onderzoeksdoeleinden.  Deze geaggregeerde gegevens zijn afgeleid van uw persoonsgegevens, maar vormen geen persoonsgegevens, omdat deze zijn geaggregeerd en geanonimiseerd en daarom kan niemand aan de hand van dergelijke gegevens worden geïdentificeerd en is niemand identificeerbaar. Geaggregeerde gegevens mogen voor onbepaalde tijd worden gebruikt zonder verdere kennisgeving aan u. 

8.4 In sommige omstandigheden kunt u ons verzoeken uw gegevens te wissen (zie paragraaf 9 voor uw rechten op het wissen van gegevens).

9. Uw wettelijke rechten

In dit gedeelte worden uw wettelijke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u hebben, beschreven, inclusief uw recht op:

 • toegang tot uw gegevens
 • verzoek om correctie van uw gegevens
 • verzoek om wissen van uw gegevens
 • bezwaar tegen onze verwerking van uw gegevens
 • verzoek om overdracht van uw gegevens aan een derde partij
 • intrekking van toestemming waar toestemming de rechtsgrondslag is voor de verwerking.

Het beschrijft ook hoe u zich kunt afmelden voor directe communicatie en de gevolgen hiervan.

U hebt het recht om/tot:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als toegangsverzoek door betrokkene (‘subject access request’ - ‘SAR’). Hierdoor kunt u een afschrift ontvangen van de persoonsgegevens die we van u hebben en controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken. We hebben een beleid voor toegangsverzoeken door betrokkenen waarin kort wordt beschreven hoe we met deze verzoeken omgaan.
 • Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die we van u hebben. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrek.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons verzoeken om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen wanneer u zich hebt beroept op uw recht op bezwaar tegen verwerking (zie hieronder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen, wat, indien van toepassing, u op het moment van uw aanvraag wordt meegedeeld.
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u bezwaar maken tegen verwerking waarbij we beroep doen op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en er iets met uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit uw fundamentele rechten en vrijheden raakt. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende en legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken die uw rechten en vrijheden terzijde schuiven.
 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende gevallen: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij ze wissen; (c) wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, maar waar u deze nodig hebt met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht; of (d) wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens naar u of een derde partij. Wij zullen u, of een derde partij die u hebt gekozen, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar format. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens waarvoor u aanvankelijk toestemming hebt gegeven om door ons te gebruiken of wanneer we gegevens hebben gebruikt voor het afsluiten van een contract met u.
 • Intrekken van toestemming. U kunt op elk moment de toestemming intrekken waar we beroep doen op instemming als de rechtsgrondslag waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die werden uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. Als dit het geval is, zullen wij u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Wanneer we de verwerker zijn van uw persoonsgegevens, zullen we de desbetreffende voor de verwerking verantwoordelijke op de hoogte brengen van uw verzoek en helpen en werken we samen met de voor de verwerking verantwoordelijke zodat hij/zij aan het verzoek kan voldoen.

9.2 Geen kosten

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van uw rechten). Als een verzoek echter duidelijk ongegrond, repetitief of excessief is, kunnen we een redelijke vergoeding vragen. Een tweede mogelijkheid is dat we onder bepaalde omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.  

9.3 Verdere gegevens

Mogelijk moeten we specifieke gegevens aan u vragen om ons te helpen uw identiteit vast te stellen of uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te controleren (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht op hebben op het ontvangen van deze gegevens

10. Wijzigingen in uw persoonsgegevens

In dit gedeelte wordt uitgelegd wat u moet doen als uw aan ons verstrekte gegevens veranderen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we van u hebben correct en actueel zijn.  Om hiervoor te zorgen, vragen wij u ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens die we van u hebben.

11. Hoe u de persoonsgegevens die wij over u hebben, kunt verkrijgen

In dit gedeelte worden uw rechten voor het verkrijgen van de gegevens die we van u hebben uitgelegd en de procedure hiervoor.

Als u toegang wenst tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden, kunt u dit aanvragen door te schrijven of e-mailen naar onze functionaris voor gegevensbescherming - zie paragraaf 12 voor meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen

12. Hoe u contact met ons kunt opnemen en uw klachtrecht

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen hebt over gegevensbescherming of privacykwesties.

U kunt lezen met wie u contact kunt opnemen als u een klacht hebt over hoe The Myers-Briggs Company omgaat met gegevensbescherming en privacykwesties.

Dit is het privacybeleid van The Myers-Briggs Company Limited en haar Europese The Myers-Briggs Company-filialen (inclusief The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland)

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, gegevensbescherming of privacykwesties kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) van The Myers-Briggs Company

E-mail: dpo@themyersbriggs.com 
Telefoon: +44 1865 404500

of schrijf ons op:

The Myers-Briggs Company Limited 
Elsfield Hall, 15–17 Elsfield Way
Oxford OX2 8EP, Verenigd Koninkrijk

Hoewel we hopen dat dit niet nodig is, kunt u indien u een klacht hebt over hoe we omgaan met persoonsgegevens contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, zoals hierboven vermeld. 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.  De UK Information Commissioner’s Office (ICO) is de relevante toezichthoudende autoriteit voor OPP Limited en haar Europese filialen. We zouden graag op de hoogte zijn van uw redenen van bezorgdheid om hierop te kunnen reageren voordat u ICO benadert. U kunt echter als volgt contact opnemen met ICO:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House, Water Lane
Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

E-mail: casework@ico.org.uk
Telefoon: +44 303 123 1113
Website: www.ico.org.uk  

13. Toepasselijk recht

In dit gedeelte wordt het toepasselijk recht uiteengezet dat van toepassing is op dit privacybeleid en eventuele wijzigingen overeenkomstig met toepasselijke lokale wetgeving

Dit privacybeleid wordt beheerst door het Engels recht en de plaats van uitvoering van de verbintenis is Engeland. Bepaalde lokale wetten kunnen verschillen van het Engels recht en de AVG. U kunt contact met ons opnemen voor lokale verschillen

14. Status van dit privacybeleid en wijzigingen 

In dit onderdeel wordt beschreven wanneer dit privacybeleid van kracht werd en ons recht om er van tijd tot tijd wijzigingen in aan te brengen.

Dit privacybeleid treedt op 25 mei 2018  in werking. Het omvat The Myers-Briggs Company en de Europese filialen van The Myers-Briggs Company Limited (inclusief The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland). We kunnen het van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer regelmatig om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

15. Begrippenlijst

In dit gedeelte wordt de betekenis uitgelegd van bepaalde woorden en begrippen die in dit privacybeleid worden gebruikt

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online-identificator of één of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
Speciale categoriegegevens zijn persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn met betrekking tot de fundamentele rechten en vrijheden, met inbegrip van raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen of vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of over iemands seksleven of seksuele geaardheid
Voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie of -orgaan, die alleen of samen met anderen de doelstellingen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt
Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens; al dan niet uitgevoerd met behulp van automatische processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van overdracht, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens
Rechtmatig belang betekent het belang van ons bedrijf bij het leiden en beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste dienst/het beste product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze rechtmatige belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij de gevolgen voor u (tenzij we uw toestemming hebben of als anderszins vereist of toegestaan door de wet) prevaleren boven onze belangen
Uitvoering van een contract betekent uw gegevens verwerken wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat een dergelijk contract wordt aangegaan
Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer we verplicht zijn om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke of reglementaire verplichting
Klant  betekent de organisatie of de persoon die een overeenkomst heeft gesloten met The Myers-Briggs Company voor de levering van producten en diensten 
Professioneel beoefenaar is een persoon die geregistreerd is bij The Myers-Briggs Company en gekwalificeerd is om een of meer van onze psychometrische beoordelingsinstrumenten af te nemen bij respondenten, om de rapporten te interpreteren die zijn opgemaakt uit de antwoorden van de respondenten en om feedback te geven aan de respondenten
Respondent is een persoon die een of meer van onze psychometrische beoordelingsinstrumenten invult of heeft ingevuld via OPPassessment of anderszins, indien van toepassing, met een professioneel beoefenaar of gelieerde organisatie.