Auteursrecht

Uitgezonderd waar aangegeven valt al het materiaal op deze site onder het Auteursrecht, Database recht en andere intellectuele eigendomsrechten die berusten bij The Myers-Briggs Company en The Myers-Briggs Company Limited. Alle rechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de website zijn voorbehouden.

Niettegenstaande het hierboven vermeldde, is het bezoekers toegestaan het materiaal van de website kosteloos te lezen, af te drukken en te downloaden (met uitzondering van materiaal van derden), op voorwaarde dat het:

  • voor onderzoek, persoonlijke studie of interne verspreiding binnen een organisatie wordt toegepast;
  • precies wordt weergegeven;
  • niet buiten de juiste context wordt gebruikt; en,
  • de bron van het materiaal wordt vermeld en het Auteursrecht wordt erkend.

Het is echter niet toegestaan geld te verdienen aan het gebruik van dit materiaal en u mag niets van dit materiaal heruitgeven, verspreiden, versturen, commercieel benutten, afgeleid werk scheppen of kopiëren voor enig ander doel zonder vooraf geschreven toestemming van ons of van de eigenaar van de rechten. Als u deze toestemming wenst, neemt u dan contact op met: webmaster@themyersbriggs.com.