Indikator for innovationspotentiale

Fremme af innovation giver succes i virksomheden

For virksomheder, der drives af nye idéer og konstante forandringer, bygger indikatoren for innovationspotentiale bro mellem det, du ved om en person lige nu, og hans/hendes fremtidige potentiale for innovation og kreativitet.

IPIEn organisation har brug for nye idéer og arbejdsmåder for at holde virksomheden sund og konkurrencedygtig, så den har mulighed for at overleve – især i vanskelige tider. Udnyttelse af menneskers evne og motivation til at tænke nyt fra et tidligt stadie i deres livscyklus i virksomheden er en fremragende måde at sætte skub i deres udvikling på og at sikre, at virksomheden ikke går i stå. Indikatoren for innovationspotentiale gør det muligt for dig at vælge og udvikle nøglepersoner og -teams, så du opnår styrket innovation i hele organisationen.
  • Ser på innovationen af nye idéer, nye processer og nye produkter
  • Måler fem hovedområder: Motivation for forandring; udfordrende adfærd; tilpasning; overensstemmelse i arbejdsstile samt en ‘simuleringsskala’, social ønskværdighed
  • Når resultaterne fortolkes, fører det til meningsfulde profiltyper såsom ‘forandringsagent’, ‘forener’ og ‘katalysator’
  • Udviser en bekræftet robusthed takket være Dr. Fiona Pattersons forskning i, hvordan mennesker bruger innovation i virksomheder fra mange forskellige sektorer
  • Måler adfærd, der vides at lede til og hæmme realiseringen af innovative idéer 

Indikatoren for innovationspotentiale ser ikke kun på personens aktuelle præstation og innovationsorientering, men også på vedkommendes potentiale for det i fremtiden. Og den vurderer ikke kun, om nogen finder på nye idéer – den sikrer også, at man ved, hvordan disse idéer vil blive implementeret. Denne indsigt kan anvendes til nøglepersoner eller på tværs af hele teams, hvor enhver spiller en eller anden form for rolle i en kultur af positiv innovation.

For at holde fast i de høje kvalitetsstandarder for personlighedstesten er adgang til indikatoren for innovationspotentiale begrænset til dem, der har BPS-testbruger-certifikation: erhverv, personlighed (tidligere niveau B).