Forretningsbetingelser for køb af produkter

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

Dette er forretningsbetingelserne for køb af produkter (“betingelserne”) under The Myers-Briggs Company Limited, en virksomhed, der er registreret i England og Wales (registreringsnummer 2218212) og har hovedkontor på adressen Elsfield Hall, 15-17 Elsfield Way, Oxford OX2 8EP, Storbritannien (The Myers-Briggs Company). Betingelserne dækker The Myers-Briggs Company Limiteds europæiske filialer (inklusive The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland).  Når vi omtaler “The Myers-Briggs Company”, “vi”, “os” og “vores”, mener vi The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer, medmindre andet er oplyst.  

Kontakt The Myers-Briggs Companys kundeservice på +44 1865 404610 eller +44 1865 404500, hvis du har spørgsmål til en eller flere af disse betingelser.

1 Definitioner

1.1 I disse betingelser har de anvendte udtryk følgende betydninger:

"Bureauscoringsservice" betyder en mailservice, der tildeler scores i vores psykometriske undersøgelser;

"Kunde" betyder enhver person eller virksomhed, der køber materialer, eller en registreret bruger, som bruger materialerne;

"Digitalt indhold" betyder materialer eller andre varer, der leveres af The Myers-Briggs Company i elektronisk form og ikke i fysisk form, herunder rapporter tildelt scores på en computer, computersoftware og andet elektronisk indhold (se vores forretningsbetingelser for e-produkter vedrørende e-bøger);

"Retningslinjer" betyder retningslinjerne for etisk brug af tests og spørgeskemaer. En aktuel kopi af disse fås ved henvendelse og kan ses her.

"Materialer" betyder The Myers-Briggs Companys spørgeskemaer og undervisningsmaterialer, herunder materialer med begrænset adgang, uanset om det er trykte materialer eller materialer registreret på et andet medie (for eksempel video, dvd, cd-rom eller andet softwareprogram);

"The Myers-Briggs Company" betyder The Myers-Briggs Company Limited sammen med dets europæiske filialer (herunder The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland);

"Registreret bruger" betyder en person, der er registreret hos The Myers-Briggs Company, og som er kvalificeret til at administrere en eller flere af vores psykometriske undersøgelser til respondenter; til at fortolke rapporter, der er udarbejdet efter respondenternes svar; og til at give feedback til respondenterne (og hvis konto ikke er blevet suspenderet);

"Materialer med begrænset adgang" består af psykometriske undersøgelser eller materialer (herunder spørgeskemahæfter, scoringsnøgler og scoringsvægt, svarskemaer og profildiagrammer), som på købstidspunktet er identificeret som begrænsede i The Myers-Briggs Companys gældende katalog, i The Myers-Briggs Companys salgsdokumenter, på vores website eller i selve testene eller materialerne;

"Varemærker" betyder alle registrerede og ikke-registrerede varemærker, der anvendes af The Myers-Briggs Company i deres forretningsgang.

1.2 Overskrifterne i disse betingelser er der for overskuelighedens skyld og har ingen betydning for fortolkningen.

1.3 The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser til enhver tid uden varsel. Du bedes derfor kontrollere dem jævnligt.

1.4 I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse betingelser (som vist på vores website) og betingelser i vores katalog eller andetsteds, gælder disse betingelser (som vist på vores website).

2 Ændringer af produkter, serviceydelser og priser

Priser og specifikationer for materialer og serviceydelser er korrekte på tidspunktet for udgivelse af The Myers-Briggs Companys nugældende katalog og på themyersbriggs.com, men kan ændres uden varsel. Materialer og serviceydelser kan også trækkes tilbage uden varsel.

3 Levering af produkter

I tilfælde, hvor kundens virksomhed er baseret uden for Europa, skal man være opmærksom på, at certificering i anvendelsen af visse værktøjer ikke automatisk betyder, at The Myers-Briggs Company kan levere sådanne værktøjer til kunden.

4 Brug af materialerne

4.1 Visse af The Myers-Briggs Companys tests og spørgeskemaer, herunder materialer med begrænset adgang, kan kun købes af eller på vegne af en identificeret registreret bruger, som er certificeret til at anvende materialer med begrænset adgang og er registreret hos The Myers-Briggs Company i overensstemmelse med selskabets registreringsprocedurer.

4.2 For at blive registreret med henblik på køb og anvendelse af vores materialer med begrænset adgang skal en bruger have gennemført en relevant uddannelse, der er anerkendt af The Myers-Briggs Company. Oplysninger herom er til enhver tid anført på eu.themyersbriggs.com. Disse omfatter uden begrænsning: (i) hvad angår MBTI®- og FIRO-B®-værktøjet skal enkeltpersoner først gennemføre et af The Myers-Briggs Company godkendt uddannelsesprogram med psykometriske tests via en af The Myers-Briggs Company godkendt undervisningsudbyder; (ii) hvad angår CPI 260®-værktøjet skal enkeltpersoner først gennemføre et af The Myers-Briggs Company godkendt uddannelsesprogram med psykometriske tests via en af The Myers-Briggs Company godkendt undervisningsudbyder, medmindre personen har en kandidatgrad i henholdsvis erhvervspsykologi eller psykologi, i hvilket tilfælde personen kan henhøre under The Myers-Briggs Companys gældende open-access policy (på engelsk); og (iii) hvad angår Strong Interest Inventory® og ABLE Series® skal enkeltpersonen have den relevante BPS Test User-certificering eller anden relevant certificering.

4.3 For at finde ud af, hvilke materialer en person er certificeret til at købe, skal der udfyldes en registreringsblanket, som skal returneres til The Myers-Briggs Company.

4.4 Materialer med begrænset adgang skal anvendes i henhold til retningslinjerne. Retningslinjerne kan ændres til enhver tid for at afspejle den senest godkendte praksis. Hvis en kunde ikke overholder retningslinjerne, forbeholder The Myers-Briggs Company sig ret til at nægte at levere materialerne med begrænset adgang.

4.5 Vores psykometriske værktøjer er udviklet til voksne og er ikke beregnet til børn (under 16 år). For at kunne bruge vores værktøjer skal registrerede brugere sikre, at respondenter, som bruger vores værktøjer og materialer, er mindst 16 år.

5 Bestilling

5.1 Enhver ordre, som afgives af kunden, anses for at være et tilbud fra kunden om at købe materialerne i henhold til nærværende betingelser.

5.2 Ingen ordre, som er afgivet af kunden, anses for at være accepteret af The Myers-Briggs Company, før:

(a) Materialerne er leveret til kunden; og
(b) (hvis The Myers-Briggs Company anmoder om det) kunden enten:
        (i) sender en skriftlig ordrebekræftelse eller
        (ii) en officiel indkøbsrekvisition.

5.3 Ved bestilling af materialer med begrænset adgang skal kunden opgive navnet på den registrerede bruger og hans/hendes registreringsnummer. Ordrer kan afvises, hvis leveringsadressen ikke er den samme som den registrerede brugers adresse.

6 Digitalt indhold

6.1 Du vil få leveret det digitale indhold i et format, som kan downloades, når betaling er modtaget. Du vil kunne downloade en enkelt kopi af det digitale indhold til dit installerede reader-program. Denne kopi kan lagres på din computer.  Anvendelse er begrænset til en enkelt bruger, og produktet er kun beregnet til personlig brug.

6.2 Digitalt indhold leveres i en umiddelbart tilgængelig form og kan derfor ikke refunderes eller overdrages i henhold til bestemmelserne i forbrugerlovgivningen (“bestemmelserne”). Bestemmelserne gælder ikke digitalt indhold for så vidt angår en mindste annulleringsperiode for fjernsalgskontrakter (også kaldet for betænkningstid).

6.3 Oplysninger om eventuelle krav til tekniske funktioner og brugsanvisninger vil blive udleveret på det tidspunkt, hvor det digitale indhold leveres.  Oplysninger om sådanne krav vil dog også findes i beskrivelsen af det relevante digitale indhold på The Myers-Briggs Companys website. Disse bør gennemgås inden køb for at sikre, at din computer eller andet udstyr opfylder de tekniske krav til levering af det relevante digitale indhold.

6.4 I tilfælde, hvor det digitale indhold omfatter computersoftware, accepterer kunden, at det digitale indhold kun må bruges i overensstemmelse med den relevante softwarelicens (hvis vilkår er omfattet af nærværende forretningsbetingelser). En kopi heraf kan rekvireres skriftligt.

7 Ekspedition af ordrer

Med forbehold for udsolgte varer ekspederer The Myers-Briggs Company normalt standardmaterialer (ikke brugertilpassede materialer) inden for 24 timer efter modtagelse af en ordre, som The Myers-Briggs Company accepterer, men under alle omstændigheder inden for 30 kalenderdage efter købet, undtagen digitalt indhold, der kan leveres straks efter købet og i hvilken forbindelse paragraf 6 gør sig gældende. Kunden kan dog under ingen omstændigheder afbestille en ordre, såfremt forsendelsen ikke gennemføres eller bliver forsinket, medmindre proceduren i paragraf 12 (Reklamationer) eller 13 (Returnering med henblik på refundering eller kreditering) er fulgt.

8 Forsendelse og emballering

Standardleveringsomkostninger til dækning af porto og emballering gælder for alle andre materialer end digitalt indhold. Hvis kunden ønsker garanti for levering næste dag, skal The Myers-Briggs Companys kundeservice kontaktes først.

9 Bestilling af varer, der ikke er på lager

Ved ordrer på materialer, som ikke findes i The Myers-Briggs Companys katalog eller på websitet, opgives prisen på disse i hvert enkelt tilfælde. Kontakt venligst The Myers-Briggs Companys kundeservice for at få en pris. Forsendelse af varer, der ikke er på lager, er normalt muligt inden for 4 uger.

10 Moms

10.1 Følgende er The Myers-Briggs Companys bedste fortolkning af gældende lovgivning vedrørende moms på The Myers-Briggs Companys materialer, herunder digitalt indhold, men The Myers-Briggs Company forbeholder sig ret til at pålægge moms på korrekt vis, hvis denne fortolkning viser sig at være forkert eller bliver ændret.

10.2 Ved salg i Storbritannien og ved ethvert salg af digitalt indhold, uanset kundens placering, skal The Myers-Briggs Company pålægge moms med den britiske standardsats på alle produkter eller serviceydelser, som ikke er momsfri.

10.3På nuværende tidspunkt gælder følgende regler for salg af produkter uden for Storbritannien, undtagen digitalt indhold:

(a) Ved salg uden for EU pålægges der ikke moms.
(b) Ved salg til momsregistrerede virksomheder inden for EU er alle produkter momsfri under forudsætning af, at The Myers-Briggs Company på bestillingstidspunktet har kundens momsnummer. Dette gælder uanset leveringssted, medmindre det er i Storbritannien.
(c) Ved salg inden for EU til ikke-momsregistrerede virksomheder eller til enkeltpersoner beregnes moms med den britiske sats.

11 Betaling

11.1 Hvis en kunde ikke er en godkendt kreditkortindehaver, skal der modtages fuld betaling for alle ordrer inden forsendelse.

11.2 Efter en kundes anmodning, eller hvor en ordre afgives uden en check eller kreditkortoplysninger, udsteder The Myers-Briggs Company en proformafaktura, som skal betales. Når det fulde beløb er modtaget, vil The Myers-Briggs Company ekspedere sådanne ordrer og sende kunden en officiel kvitteret faktura.

11.3 Når The Myers-Briggs Company har angivet en pris for et program i euro (€), US dollars ($) eller anden valuta, skal prisen betales i den valuta, der er anført på fakturaen.

11.4 Generelt tilbydes der kun kreditkonti til registrerede institutioner og større virksomhedskunder (efter forudgående kreditgodkendelse). Betalingsbetingelser for disse konti er 30 dage fra fakturadato. Godkendte kontoindehavere skal udstede en officiel indkøbsrekvisition eller skriftlig ordrebekræftelse. The Myers-Briggs Company forbeholder sig ret til at kræve forudbetaling for mindre ordrer under £ 250. Hvis ordren afgives pr. telefon til kundeservice, skal der sendes en officiel indkøbsrekvisition eller en skriftlig ordrebekræftelse (tydeligt mærket ""Bekræftelse af telefonordre"") til The Myers-Briggs Company den samme dag, helst via fax på +44 1865 511222 eller med post. Ordrer ekspederes kun efter modtagelse af en skriftlig bekræftelse. Skriftlige ordrer, som ikke er tydeligt mærket ""Bekræftelse af telefonordre"", ekspederes som nye ordrer.

11.5 Det er en betingelse for salget, at ejendomsretten til materialerne ikke overgår til kunden, før The Myers-Briggs Company har modtaget den fulde betaling for materialerne og eventuelle andre beløb, som kunden skylder The Myers-Briggs Company på en konto. Hvis beløbet ikke er modtaget på forfaldsdatoen, kan The Myers-Briggs Company kræve materialer, som der ikke er betalt for, retur.

11.6 The Myers-Briggs Company forbeholder sig ret til at beregne renter og omkostninger i tilknytning til udestående fakturaer i henhold til renteloven (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (med tillæg).

11.7 Hvis en transaktion gennemføres online via The Myers-Briggs Companys webshop (på eu.themyersbriggs.com) med kreditkort eller andet kort, har The Myers-Briggs Company ansvaret for behandlingen af en sådan transaktion. 

11.8 Sådanne transaktioner online, der gennemføres via The Myers-Briggs Companys webshop, vil blive håndteret via vores tredjepartsleverandør på en sikker måde. Der er mere information på https://secure.worldpay.com/global3/brands/worldpay/payment/fixed/help_brand_en.html.

12 Reklamationer

12.1 Alle reklamationer skal være skriftlige og indsendes til The Myers-Briggs Companys kundeservice med angivelse af faktura- og kundekontonumre:

(a) inden for 3 dage efter modtagelse af materialerne, når det gælder skader eller uoverensstemmelser mellem de bestilte og modtagne materialer;;
(b) inden for 21 dage efter forsendelse, når det gælder manglende levering;
(c) inden for 1 kalendermåned efter forsendelse, når det gælder defekte materialer.

12.2 The Myers-Briggs Companys ansvar for manglende levering, forkert levering eller levering af defekte materialer er efter The Myers-Briggs Companys valg begrænset til omkostningsfri levering af nye materialer eller betaling for godtgørelse af prisen for sådanne materialer samt den pris, som kunden har betalt for den oprindelige levering.

13 Returnering med henblik på refundering eller kreditering

13.1 The Myers-Briggs Company accepterer ikke returnerede materialer uden foregående varsel. Ønsker man at arrangere returnering, skal man kontakte kundeservice, opgive årsagen til returneringen og indhente en returneringsgodkendelse. Du vil få tilsendt en udfyldt returneringsgodkendelse, som skal vedlægges de materialer, du returnerer. Du kan se en kopi af formularen her. The Myers-Briggs Company accepterer ikke returnering af materialer, medmindre kunden kontakter The Myers-Briggs Companys kundeservice inden for 14 kalenderdage, når det gælder returnering af ikke-defekte varer, og inden for 1 måned efter forsendelse fra The Myers-Briggs Company, når det gælder defekte varer.  For at undgå enhver tvivl kan digitalt indhold ikke refunderes eller returneres i overensstemmelse med paragraf 6.2 og bestemmelserne.

13.2 The Myers-Briggs Company vil under ingen omstændigheder acceptere returnerede materialer, der modtages senere end 14 kalenderdage efter returneringsgodkendelsens dato, og ingen refundering eller kreditering vil blive foretaget med hensyn til materialer, som The Myers-Briggs Company har modtaget i beskadiget eller usalgbar tilstand. The Myers-Briggs Company anbefaler, at kunden returnerer materialerne anbefalet, da det forventes, at kunden i tilfælde af uenighed om modtagelse af returnerede materialer skal kunne bevise, at The Myers-Briggs Company har modtaget dem. Efter modtagelse af en annullering af ordren, og når en returneringsgodkendelse er indsendt, forudsat at de returnerede varer er modtaget af The Myers-Briggs Company inden for 14 dage efter annulleringen, eller der er givet dokumentation for en sådan returnering, vil The Myers-Briggs Company refundere købet inden for 14 kalenderdage efter annulleringen.

13.3 The Myers-Briggs Company vil ikke refundere forsendelses- eller leveringsomkostninger i forbindelse med returnering af materialer, medmindre disse omkostninger er aftalt skriftligt med The Myers-Briggs Company før forsendelsen. I tilfælde hvor en del af en ordre returneres, hvor vi oprindeligt har beregnet et forsendelses- eller leveringsbeløb, vil The Myers-Briggs Company ikke kreditere dette beløb, men vil heller ikke beregne beløbet igen, hvis der sendes yderligere materialer for at rette en fejl fra The Myers-Briggs Companys side.

13.4 For returneringer, som ikke er nødvendige af årsager, der hører ind under ovenstående punkt 'Reklamationer', skal der betales et ekspeditionsgebyr til dækning af The Myers-Briggs Companys omkostninger. Dette ekspeditionsgebyr er 10 % af værdien af den returnerede ordre, med et minimumsbeløb på £10 + moms eller €15 + moms.

13.5 The Myers-Briggs Company forbeholder sig ret til at beregne ovennævnte ekspeditionsgebyr for alle returnerede varer, som modtages uden godkendelse, uanset årsagen til returneringen.

13.6 Ved refundering til en kunde, hvor det skyldes en fejl fra kundens side, forbeholder The Myers-Briggs Company sig ret til at trække eventuelle administrative bank-/kreditkortgebyrer fra sådanne refunderinger. Hvis refunderingen skyldes en fejl fra The Myers-Briggs Companys side, fratrækkes der ikke et sådan beløb.

14 Ændring af adresse eller arbejdsgiver

Hvis kunden får ny adresse eller nyt arbejde, skal kunden underrette The Myers-Briggs Companys kundeservice herom snarest muligt.

15 Kundens forpligtelser

Kunden garanterer og står inde for følgende:

15.1 I tilfælde af, at kunden ikke også er en registreret bruger, skal denne sørge for, at kun en registreret bruger anvender materialerne med begrænset adgang; at de altid forbliver i den registrerede brugers besiddelse og under dennes kontrol; og at den registrerede bruger overholder retningslinjerne;

15.2 Kunden må ikke og skal sørge for, at den registrerede bruger ikke giver brugstilladelse, udlåner, udlejer, bytter, forærer eller på anden måde overdrager materialer med begrænset adgang til tredjemand eller virker som agent, distributør eller forhandler af materialer med begrænset adgang på anden måde end ved at give dem til enkeltpersoner, som derefter kan blive evalueret under den registrerede brugers supervision; kunden skal fuldt ud holde The Myers-Briggs Company skadesløs i tilfælde af, at The Myers-Briggs Company eller The Myers-Briggs Companys licensgivere bliver udsat for tab, erstatningskrav, hæftelser, skader, udgifter eller omkostninger som følge af (enten direkte eller indirekte) brud fra kundens side på sådanne garantier og tilsagn.

15.3 Alle registrerede brugere er forpligtede til ved brug af The Myers-Briggs Companys materialer med begrænset adgang og materialer at overholde alle lokale krav og/eller begrænsninger hvad angår anvendelse af psykometriske tests generelt og materialer med begrænset adgang og materialer i særdeleshed i den pågældende jurisdiktion. Dette gælder, uanset om det er påbudt ved lov, forordninger eller lokale tilsynsførende eller statslige myndigheder. Hvor der gælder lokale krav og/eller begrænsninger, der ændrer kriterierne for eller forhindrer anvendelse af materialer med begrænset adgang eller materialer i en bestemt jurisdiktion, er den registrerede brugers ansvar at sikre, at alle sådanne lokale krav og/eller begrænsninger overholdes. Hvor en enkeltperson eller enhed anvender materialer med begrænset adgang eller materialer i en bestemt jurisdiktion i strid med lokale krav og/eller begrænsninger, uanset om det er bevidst eller utilsigtet, skal en sådan enkeltperson eller enhed alene være ansvarlig og erstatningspligtig for en sådan anvendelse og holde The Myers-Briggs Company skadesløs med hensyn til ethvert tab eller krav fra tredjepart mod The Myers-Briggs Company som følge af dette. Derudover gælder det, at hvis en registreret bruger ikke har sikret, at materialer med begrænset adgang eller materialer lovligt kan anvendes i en bestemt jurisdiktion, og efterfølgende køber materialer med begrænset adgang eller materialer til brug i denne jurisdiktion, så vil den pågældende registrerede bruger være ansvarlig for omkostningerne herved, og The Myers-Briggs Company vil ikke have noget ansvar eller erstatningsansvar for returnering af sådanne materialer med begrænset adgang eller materialer eller godtgørelse for nogen omkostninger i forbindelse hermed.

16 Immaterielle rettigheder

16.1 Alle The Myers-Briggs Companys produkter er beskyttet af intellektuel ejendomsret (herunder varemærker, ophavsret, patent- og mønsterbeskyttelsesrettigheder) og ret til fortrolighed. Ingen dele af disse produkter må reproduceres i nogen form, og det er forbudt at opbevare dem i en database eller et søgesystem, undtagen hvor dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til lovgivningen eller licensen. Enhver erklæring på materialer, herunder også digitalt indhold, om immaterielle rettigheder (blandt andet erklæringer om copyright og varemærker) må ikke fjernes fra sådanne materialer eller skjules eller på anden vis ændres.

16.2 Kunden må ikke reproducere, kopiere, ændre eller tilpasse materialerne på nogen måde overhovedet eller (som beskrevet i paragraf 16.3 hvad angår digitalt indhold) indtaste eller konvertere disse i nogen form for dataopbevaringssystem eller søgesystem, herunder, men ikke begrænset til, enhver form for elektronisk system eller computersystem.

16.3 Hvad angår digitalt indhold er det tilladt at downloade en enkelt kopi til det installerede reader-program på en computer, som kan bruges af en enkelt bruger af den pågældende computer, forudsat at:

(a) Det digitale indhold og enhver del deraf ikke distribueres eller overføres via noget netværk eller nogen kommunikationslinje;
(b) Det digitale indhold kun anvendes til personlig brug;
(c) Det digitale indhold ikke kopieres eller ændres på nogen måde;
(d) Det er forstået og accepteret, at tilladelsen til at bruge det digitale indhold (inklusive eventuel software) er en personlig tilladelse, som ikke kan overdrages eller viderelicenseres til tredjepart.

16.4 Indholdet af The Myers-Briggs Companys metoder til tildeling af scores og bearbejdning af resultater er hemmeligt og anses for at være kommercielt følsomt. Det ejes af The Myers-Briggs Company og selskabets licensgivere og skal derfor hemmeligholdes, og kunden må ikke afsløre dem over for nogen tredjepart.

16.5 The Myers-Briggs Company er bundet af The Myers-Briggs Companys forfatter- og forhandleraftaler til omgående at anlægge sag mod nogen, der krænker The Myers-Briggs Companys ophavsret eller deres forfatteres ophavsret.

16.6 Kunden må ikke anvende de data, der indsamles ved hjælp af materialer med begrænset adgang, til at fremstille produkter til kommercielt salg eller anden kommerciel udnyttelse.

16.7 Krænkelse af ophavsretten til materialer med begrænset adgang skader de faglige standarder og troværdigheden af selve instrumenterne samt de personer, der benytter dem. Endvidere betyder tabt indtjening, at færre ressourcer kan anvendes til den fortsatte udvikling af værktøjerne. The Myers-Briggs Company beder alle brugere af The Myers-Briggs Companys testværktøjer til at samarbejde med os for at sikre, at der ikke sker nogen krænkelse af ophavsretten i brugerens egen organisation.

16.8 Kunden anerkender, at varemærkerne tilhører The Myers-Briggs Company eller The Myers-Briggs Companys licensgivere, og at kundens brug af varemærkerne altid skal følge disse forretningsbetingelser, og at kunden skal sørge for at bevare deres særpræg og omdømme.

16.9 Kunden må ikke anvende noget mærke eller navn, der ligner varemærkerne, på varer, som ligner materialerne.

16.10 Hvis The Myers-Briggs Companys licens til software, som bruges til at give adgang til digitalt indhold, ændres eller lukkes ned, således at The Myers-Briggs Company ikke længere har ret til at stille sådan software til rådighed for kunden, skal kunden holde op med at bruge softwaren.

17 Forskning og tilladelser

Alle materialer i The Myers-Briggs Companys katalog og på The Myers-Briggs Companys website er beskyttet af ophavsret. Hvis kunden ønsker at ændre dem eller nævne dem i for eksempel forskningsprojekter, publikationer eller præsentationer, skal han derfor bede om tilladelse til det. En sådan tilladelse vil udelukkende blive givet efter The Myers-Briggs Companys og selskabets licensgiveres ubetingede skøn. Oplysninger om den korrekte procedure fås ved at kontakte The Myers-Briggs Companys juridiske afdeling.

18 Bureauscoringsservice

18.1 Hvor kundens køb af materialer omfatter, at The Myers-Briggs Companys bureauscoringsservice leverer en elektronisk fremstillet rapport, så gælder følgende:

(a) Selvom The Myers-Briggs Company vil gøre alle rimelige bestræbelser på at sikre, at rapporterne er fuldstændige og nøjagtige, giver The Myers-Briggs Company ingen garantier i denne henseende; og
(b) Spørgeskemaer, der skal bruges sammen med bureauscoringsservicen, vil blive sendt til kunden inden for to (2) arbejdsdage efter modtagelse af kundens bestilling. Rapporter derfra sendes via e-mail til den registrerede bruger normalt inden for to (2) arbejdsdage efter modtagelse af det/de udfyldte spørgeskema(er) (forudsat at betaling er modtaget);
(c) For hver rapport pålægges der et administrationsgebyr, som ikke kan refunderes. Der kan anmodes om refundering for en rapport, hvis rapporten endnu ikke er bestilt. Refunderinger kan ikke behandles, hvis rapporten allerede er bestilt (også selvom den registrerede bruger endnu ikke har modtaget den); og
(d) Kunden skal holde The Myers-Briggs Company skadesløs for så vidt angår eventuelle erstatningskrav fra tredjepart mod The Myers-Briggs Company eller The Myers-Briggs Companys licensgivere, der vedrører levering af elektronisk fremstillede rapporter til respondenter uden korrekt korrekt feedback.

18.2 Kunden må ikke:

(a) fremstille sin egen software til levering af bureauscoringsservicer som alternativ til vores bureauscoringsservice; eller
(b) købe bureauscoringsservicer til at tildele scores på The Myers-Briggs Companys spørgeskema og til rapportering af data derfra eller til nogen anden anvendelse af materialer, der er fremskaffet fra andre end The Myers-Briggs Company eller spørgeskemaer eller materialer fra andre end The Myers-Briggs Company.

19 Erstatningsansvar

The Myers-Briggs Company erstatningsansvar under eller som følge af leveringen eller brug af materialerne, uanset om det sker i eller uden for kontrakt, ved misligholdelse af lovbestemte forpligtelser eller på anden måde, vil ikke overstige den pris, som kunden har betalt for sådanne materialer og disses levering. Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser The Myers-Briggs Companys ansvar for dødsfald eller personskader eller enhver form for bedrageri fra The Myers-Briggs Companys side eller for enhver form for ansvar, som ikke kan fraskrives i henhold til loven. I overensstemmelse med ovennævnte sætning fraskriver The Myers-Briggs Company sig i øvrigt ethvert ansvar for indirekte skader eller følgeskader, driftstab, tabt avance, tabt indtjening, tab af data eller goodwill eller tabt eller spildt ledelsestid eller tab af andre medarbejderes tid, som er opstået pga. kundens brug af materialerne (direkte eller indirekte).

20 Data Protection and Privacy

20.1 The Myers-Briggs Company er forpligtet til at beskytte og respektere brugernes privatliv og til at agere i overensstemmelse med GDPR (persondataforordningen [EU] 2016/ 679) og eventuel gældende vedtaget, efterfølgende eller ændrende lovgivning. Læs vores erklæring om databeskyttelse og vores datasikkerhedspolitik (på engelsk), da det vil gøre det nemmere at forstå, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og på anden vis bearbejder dine persondata og andre informationer.

20.2 Client agrees to be bound by the Data Protection Terms as set forth in the Schedule attached hereto, unless otherwise agreed in writing between The Myers-Briggs Company and the Client.

21 Undtagelser

Enhver betingelse, forsikring eller garanti, som på anden måde kan være underforstået eller inkluderet i betingelser i henhold til lovgivning eller sædvaneret eller på anden måde, frasiges hermed i det maksimale lovmæssigt tilladte omfang.

22 Afvigelse

22.1 The Myers-Briggs Company vil kun levere materialerne i overensstemmelse med disse betingelser, og alle andre vilkår og betingelser vil være udelukket, herunder vilkår og betingelser, som kunden forsøger at påberåbe sig i henhold til indkøbsrekvisition, ordrebekræftelse eller lignende dokument.

22.2 Ingen afvigelse fra betingelser fra kundens side vil gælde, medmindre den er skriftlig og underskrevet på vegne af The Myers-Briggs Company af en af selskabets direktører. Disse betingelser er revideret i maj 2018.

23 Gældende lov og værneting

Disse betingelser er underlagt engelsk lovgivning, og enhver tvist skal afgøres ved en engelsk domstol. Stedet for opfyldelse af kontrakten er England.

24 Yderligere information

24.1 Kontakt info.eu@themyersbriggs.com eller ring til vores kundeservice på + 44 1865 404610, hvis du har spørgsmål.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Elsfield Hall
15-17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP
UK

Registered in England and Wales
Company Number 2218212

 

 


TILLÆG 

Betingelser for databehandlingen (DB-betingelser)

Disse DB-betingelser gælder for The Myers-Briggs Companys databehandling for og på vegne af kunden i forbindelse med varer og/eller serviceydelser, der er modtaget af kunden fra The Myers-Briggs Company.
Disse DB-betingelser er et supplement til The Myers-Briggs Companys betingelser, der sammen danner kontrakten mellem partnerne.

1. Baggrund
1.1 The Myers-Briggs Company leverer varer og/eller serviceydelser til kunden, og det kan indebære The Myers-Briggs Companys behandling af persondata på vegne af kunden som en del af leveringen af serviceydelser til kunden inden for området erhvervspsykologi (“serviceydelser”), inklusive persondata vedrørende kunden, kundens personale og eventuelt kundens kunder eller andre enkeltpersoner, som kunden handler med, hvor det er relevant for serviceydelserne (“relevante datasubjekter”). Mere information om emnet for databehandlingen og om beskaffenheden, formålet og varigheden af databehandlingen i forbindelse med vores levering af varer og serviceydelser er til enhver tid anført i vores datasikkerhedspolitik, der kan ses på https://eu.themyersbriggs.com/en/About/Privacy-Policy (på engelsk)

2. Beskrivelse af databehandlingen
Den databehandling, der skal gennemføres af The Myers-Briggs Company, er som følger:
2.1 Emnet for databehandlingen er som beskrevet i ovenstående paragraf 1.1, og varigheden af behandlingen vil være i hele den periode, hvor The Myers-Briggs Company udfører serviceydelserne;
2.2 Databehandlingens beskaffenhed er som beskrevet i paragraf 1.1 ovenfor, og formålet med behandlingen er at gøre det muligt for The Myers-Briggs Company at levere serviceydelser til kunden;
2.3 De persondata, der skal behandles, vil være enhver persondata vedrørende relevante datasubjekter, der har til formål at gøre det muligt eller lette The Myers-Briggs Companys levering af serviceydelser som beskrevet i paragraf 1.1 ovenfor, og kategorierne af datasubjekter er relevante datasubjekter
2.4 Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder for så vidt angår databehandlingen er beskrevet nedenfor.

3. Overholdelse af persondataforordningerne
3.1 Hver kunde og The Myers-Briggs Company garanterer og hævder, at man vil overholde (og sikre, at det respektive personale og/eller underleverandører overholder) persondataforordningerne ved behandlingen af persondata i forbindelse med levering af serviceydelserne.

4. Parternes relation og roller
4.1 Ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne anerkender og aftaler parterne, at:

   • 4.4.1 kunden er den dataansvarlige; og
   • 4.1.2 The Myers-Briggs Company er databehandler.

The Myers-Briggs Company accepterer, at de vil behandle persondataene i overensstemmelse med disse DB-betingelser.

5. Ansvarlige enkeltpersoner og forespørgsler
5.1 Kunden og The Myers-Briggs Company vil til enhver tid hver især informere hinanden om de enkeltpersoner i hver organisation, der er autoriserede til at besvare forespørgsler om persondata og databehandlingen, som er genstand for disse DB-betingelser. Kunden og The Myers-Briggs Company vil hver især agere straks og med rimelighed på alle sådanne forespørgsler.
5.2 Hvad angår The Myers-Briggs Company er den enkeltperson, der er autoriseret til at besvare sådanne henvendelser, datasikringsmedarbejderen (DPO) sammen med andre medlemmer af databeskyttelsesteamet hos The Myers-Briggs Company. Eventuelle forespørgsler skal stiles til dpo@themyersbriggs.com

6. The Myers-Briggs Companys behandling af persondata
Ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne vil The Myers-Briggs Company:
6.1 udelukkende behandle persondataene (også ved overførsler internationalt af persondata) med det formål og i den udstrækning, det er nødvendigt for at levere serviceydelser og da kun i overensstemmelse med:

 • 6.1.1 disse DB-betingelser
 • 6.1.2 kundens skriftlige anvisninger til enhver tid,

medmindre lovgivningen foreskriver andet. I tilfælde, hvor det er lovpligtigt, at The Myers-Briggs Company behandler persondataene på anden vis end som beskrevet i disse DB-betingelser, vil man informere kunden, inden den pågældende behandling finder sted (medmindre lovgivningen også forhindrer The Myers-Briggs Company i at gøre dette af hensyn til den offentlige interesse);
6.2 implementere relevante tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger til at sikre et niveau af sikkerhed, der passer til de risici, som databehandlingen medfører, især beskyttelse mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret afsløring af eller adgang til persondata, som er overført, opbevaret eller på anden vis behandlet under disse DB-betingelser som beskrevet i appendikset;
6.3 træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at kun autoriseret personale har adgang til persondataene, og at enhver person, der bliver autoriseret til at få adgang til persondataene, vil respektere og overholde den nødvendige tavshedspligt (også gennem en passende kontraktlig tavshedspligt, hvis de pågældende personer ikke allerede har en sådan pligt i medfør af lovgivningen);
6.4 ikke antage nogen underordnede databehandlere i leveringen af serviceydelserne uden kundens forudgående skriftlige samtykke og i øvrigt altid i overensstemmelse med paragraf 7;
6.5 ikke gøre noget eller undlade at gøre noget, som vil betyde, at kunden ikke overholder sine forpligtelser ifølge persondataforordningerne;
6.6 straks informere kunden, hvis The Myers-Briggs Company har fået anvisninger, som efter The Myers-Briggs Companys mening krænker persondataforordningerne;
6.7 samarbejde med og hjælpe kunden, hvor det er relevant ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne, med at sikre overholdelse af:

 • 6.7.1 kundens forpligtelser til at reagere på forespørgsler fra datasubjekt(er), der ønsker at benytte sig af sine/deres rettigheder i medfør af kapitel III i GDPR, blandt andet ved at informere kunden om eventuelle skriftlige anmodninger om adgang, som The Myers-Briggs Company modtager i forbindelse med kundens forpligtelser i medfør af persondataforordningerne
 • 6.7.2 kundens forpligtelser i medfør af paragraf 32 – 36 i GDPR til at:
  • (a) sørge for sikkerheden i databehandlingen;
  • (b) informere den relevante tilsynsmyndighed og eventuelle datasubjekter om overtrædelser i relation til persondata;
  • (c) udføre databeskyttelsesvurderinger ("DPIA") af konsekvenserne af databehandlingen for beskyttelsen af persondata
  • (d) konsultere den relevante tilsynsmyndighed inden en eventuel databehandling, hvor en DPIA viser, at behandlingen vil indebære en stor risiko, medmindre kunden træffer foranstaltninger til forebyggelse af risikoen.

6.8 bidrage med assistance, hvor det med rimelighed kræves af kunden i relation til opfyldelse af kundens forpligtelser til at samarbejde med de relevante tilsynsmyndigheder i medfør af paragraf 31 i GDPR.

7. Underordnede databehandlere 
7.1 The Myers-Briggs Company vil sikre, at eventuelle underordnede databehandlere, som man antager til at levere serviceydelser på selskabets vegne i forbindelse med serviceydelserne, kun gør dette på baggrund af en skriftlig kontrakt, der pålægger en sådan underordnet databehandler de samme betingelser, som er pålagt The Myers-Briggs Company i disse DB-betingelser eller sådanne andre betingelser, som kan være aftalt med kunden (de "relevante betingelser"). The Myers-Briggs Company vil formidle den underordnede databehandlers overholdelse af de relevante betingelser og vil være direkte erstatningspligtig over for kunden ved:

 • 7.1.1 en eventuel overtrædelse fra den underordnede behandlers side af de relevante betingelser;
 • 7.1.2 en eventuel handling eller udeladelse fra den underordnede behandlers side, der medfører:
  • 7.1.2.1 at The Myers-Briggs Company overtræder disse DB-betingelser; eller 
  • 7.1.2.2 kunden eller The Myers-Briggs Company overtræder persondataforordningerne.

7.2 I tilfælde, hvor kunden har givet The Myers-Briggs Company en generel tilladelse til at antage underordnede databehandlere, vil The Myers-Briggs Company inden antagelse af en ny underordnet databehandler under den generelle tilladelse informere kunden om eventuelle ændringer, som kan påvirke den pågældende generelle tilladelse, og give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod dem.
7.3 Uanset paragraf 7.1 og 7.2 er det aftalt, at The Myers-Briggs Company vil have tilladelse til at overføre persondata til sådanne underordnede databehandlere, som er anført på listen over tredjepartsbehandlere og overførsler til lande uden for EØS (på engelsk).

8. Overvågning af The Myers-Briggs Companys indsats
8.1 Kunden har ret til at overvåge og kontrollere The Myers-Briggs Companys overholdelse af persondataforordningerne og af selskabets forpligtelser i relation til databehandlingen i forbindelse med serviceydelserne når som helst og inden for normal åbningstid. The Myers-Briggs Company indvilliger i at give kunden øjeblikkelig adgang, hjælp og informationer, der med rimelighed er nødvendig for at gennemføre den omtalte overvågning og kontrol. Hvis kunden mener, at en kontrol på stedet er nødvendig, indvilliger The Myers-Briggs Company i at give kunden rimelig adgang til selskabets område (under forudsætning af rimelige fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger) og til eventuelle lagrede persondata og databehandlingsprogrammer, som selskabet har på stedet. Kunden har ret til at få kontrollen udført af tredjepart.

9. Overførsler til lande uden for EØS og til tredjepart
9.1 Vi vil muligvis overføre persondata til lande uden for EØS og til en eventuel tredjepart uden for EØS (herunder vores moderselskab The Myers-Briggs Company i USA), hvor vi har tilladelse til at gøre det for den pågældende overførsel i medfør af paragraf 44 til 49 i GDPR. Til dette formål er det aftalt, at The Myers-Briggs Company vil have tilladelse til at overføre persondata til lande uden for EØS og til en sådan tredjepart uden for EØS, som det er anført på listen over tredjepartsbehandlere og overførsler til lande uden for EØS (på engelsk), forudsat at de relevante sikkerhedsmekanismer er på plads.

10. Levering af serviceydelserne
10.1 Ved levering af serviceydelserne vil The Myers-Briggs Company efter kundens ønske og efter modtagelse af kundens anvisninger slette alle persondata (inklusive kopier), der er behandlet i forbindelse med serviceydelserne, eller returnere dem til kunden, undtagen i den udstrækning, at The Myers-Briggs Company ifølge lovgivningen er forpligtet til at beholde eventuelle kopier af persondataene, og undtagen i den udstrækning, at The Myers-Briggs Company får besked om det modsatte fra en af kundens datasubjekter.

11. Gældende lov
11.1 Disse DB-betingelser vil være underlagt lovene i England og Wales, og en domstol i London, England, vil have enekompetence.

Definitioner
12.1 De definerede betegnelser, der er anvendt i disse DB-betingelser, er som følger:

persondataforordninger betyder alle love, der gælder for persondata, som behandles under eller i forbindelse med kontrakten, herunder:
 • persondatadirektiv 95/46/EF (kan blive erstattet af GDPR);
 • direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation 2002/58/EF;
 • GDPR, når den træder i kraft;
 • registerlovgivningen og alle andre nationale love, der implementerer eller supplerer et eller flere af ovennævnte
 • alle tilknyttede praksiskodekser og anden bindende vejledning, der er udstedt af en hvilken som helst kontrolinstans;

alle med senere ændringer, som vedtaget på ny og/eller erstattet og til enhver tid i kraft;

 

 

GDPR

betyder "General Data Protection Regulation" (EU) 2016/679 (persondataforordningen)

 

 

serviceydelser

betyder enhver vare og/eller serviceydelse, der leveres til kunden under The Myers-Briggs Companys forretningsbetingelser.

Betegnelserne persondata; dataansvarlig; databehandler; behandling og tilsynsmyndighed, der anvendes i disse DB-betingelser, har den betydning, som er anført i persondataforordningerne.

 

 

APPENDIKS
The Myers-Briggs Companys tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger
De væsentligste kontrolforanstaltninger

1.1  The Myers-Briggs Companys systemer til informationssikkerhedsstyring og databeskyttelse præciserer:

 • Politik;
 • Forvaltning;
 • Proces og procedurer;
 • Roller og ansvarsområder;
 • Tilsagnsproces;
 • Risikovurderingsproces med DPIA'er;
 • Forbedringsplaner.


1.2  The Myers-Briggs Companys fysiske sikkerhedsforanstaltninger omfatter:

 • ISO27001-certificerede datacentre, der bruges til at levere samlokalisering til systemer og tjenester; 
 • Påsætning af egnede låse og andre fysiske kontrolforanstaltninger på døre og vinduer i rum, hvor computere opbevares, herunder adgang med swipecard;
 • Fysisk sikring af laptops uden opsyn (fx ved at låse dem inde i en aflåst skuffe eller et aflåst skab);
 • Varetagelse af kontrol af og sikkerhed for alle aftagelige medier, for eksempel aftagelige harddiske, cd'er, disketter og USB-stik, der er forbundet med virksomhedskritiske værdier;
 • Destruktion eller fjernelse af alle virksomhedskritiske informationer fra medier såsom cd'er og disketter, inden de kasseres;
 • Sikring af, at alle virksomhedskritiske informationer fjernes fra harddiskdrev på brugte computere, inden de kasseres;
 • Lagring af sikkerhedskopier af virksomhedskritiske informationer eksternt eller i en brandsikker og vandtæt beholder.


1.3 The Myers-Briggs Companys foranstaltninger til adgangskontrol omfatter:

 • Anvendelse af unikke adgangskoder, som ikke er åbenlyse, samt regelmæssig ændring af dem;
 • Anvendelse af bestemmelser for komplekse adgangskoder;
 • Sikring af, at medarbejderne forstår god adgangskodesikkerhed;
 • Kontrol af ikke-autoriserede loginforsøg;
 • Overvågning til konto kompromis og mistænkelig aktivitet.


1.4 The Myers-Briggs Companys sikkerheds- og fortrolighedsteknologier omfatter:

 • Sikring af, at alle anvendte computere har antivirussoftware installeret, og at virusdefinitionerne opdateres mindst én gang om ugen. Al indgående og udgående trafik scannes for virusser på samme måde som disketter eller cd'er, der anvendes, også selvom det er fra ‘pålidelig’ kilde. Computere scannes for virusser mindst én gang om måneden.


1.5 The Myers-Briggs Companys opmærksomhed, undervisning og sikkerhedskontroller for så vidt angår medarbejdere omfatter:

 • Integritetskontrol af alle nye medarbejdere for at sikre, at de ikke har løjet om deres baggrund, erfaring eller kvalifikationer;
 • Alle nye medarbejdere får en enkel introduktion til informationssikkerhed, og det sikres, at de har læst og forstået The Myers-Briggs Companys informationssikkerhedspolitik og datasikkerhedspolitik;
 • Sikring af, at medarbejderne ved, hvor de kan finde oplysninger om de standarder og procedurer for informationssikkerhed, der er relevante for deres rolle og ansvarsområder;
 • Sikring af, at medarbejderne kun har adgang til de informationsværdier, de har brug for i deres stilling. Hvis medarbejdere skifter job, sørger vi for, at de ikke fortsat har adgang til de værdier, de havde brug for i deres tidligere stilling. Ved afskedigelse af medarbejdere sørger vi for, at de ikke tager nogen virksomhedskritiske informationer med sig;
 • Sikring af, at ingen tidligere medarbejdere har adgangsrettigheder til The Myers-Briggs Companys systemer
 • Sikring af, at medarbejderne har kendskab til de almindelige metoder, som kan bruges til at kompromittere systemer.


1.6 The Myers-Briggs Companys hændelses-/responsstyring/driftskontinuitet omfatter:

 • Sikring af, at medarbejderne forstår, hvad en sikkerhedshændelse betyder; enhver hændelse, som kan beskadige eller kompromittere fortroligheden, integriteten eller tilgængeligheden af virksomhedskritiske informationer eller systemer;
 • Sikring af, at medarbejderne er uddannede til at genkende tegnene på en sikkerhedshændelse;
 • Sikring af, at medarbejderne bliver informeret om behovet for at indberette alt, som kan være tegn på en sikkerhedshændelse, og af, at de er klar over hvilken person, en sådan indberetning skal stiles til;
 • Sikring af, at medarbejderne ved, hvem de skal kontakte og hvordan, i tilfælde af, at en sikkerhedshændelse opstår;
 • Udarbejdelse af en plan for driftskontinuitet, som skal sikre driftskontinuiteten i tilfælde af en alvorlig sikkerhedshændelse. Denne plan præciserer:
  • Udpegede personer, som er involveret i reaktionen;
  • Eksterne kontakter, herunder politi, brandtekniske eksperter og eventuelt tekniske eksperter;
  • Nødplaner for forudsigelige hændelser såsom:
   • Strømtab;
   • Naturkatastrofer og alvorlige ulykker;
   • Dataudslip;
   • Ingen adgang til området;
   • Tab af vigtige medarbejdere;
   • Udstyrsnedbrud;
   • Pandemi.
     
   • Sikring af, at planen for driftskontinuitet udstedes til alle medarbejdere og afprøves mindst én gang om året, uanset om der har været en sikkerhedshændelse eller ej
   • Fornyet undersøgelse og om nødvendigt opdatering af planen for driftskontinuitet med anvendelse af det, man har lært, efter enhver hændelse, hvor planen for driftskontinuitet er blevet brugt og efter hver afprøvning.


   1.7 The Myers-Briggs Companys kontroller/rettidige omhu omfatter:

   Sikring af, at de relevante foranstaltninger til sikkerhedskontrol er på plads, herunder:

   • Kontrol af hvilke personer, der har adgang til systemerne;
   • Logging af en sådan adgang til systemerne
   • Kontrol af, at sikkerhedsprocedurerne overholdes.