Fortrolighedspolitik

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

Dette er fortrolighedspolitikken for The Myers-Briggs Company Limited, en virksomhed, der er registreret i England og Wales (registreringsnummer 2218212) og har hovedkontor på adressen Elsfield Hall, 15-17 Elsfield Way, Oxford OX2 8EP, Storbritannien (The Myers-Briggs Company), sammen med The Myers-Briggs Company Limiteds europæiske filialer (herunder The Myers-Briggs Company - Frankrig, The Myers-Briggs Company - Holland og The Myers-Briggs Company - Tyskland). Når vi omtaler “The Myers-Briggs Company”, “vi”, “os” og “vores”, mener vi The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer, der kontrollerer eller bearbejder data.  

Introduktion

The Myers-Briggs Company er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv og handle i overensstemmelse med gældende lovgivning, der vedrører beskyttelse af data, herunder Persondataforordningen (EU) 2016/ 679 (GDPR). 

Denne fortrolighedspolitik angiver, hvordan vi håndterer data, herunder indsamler, opbevarer og anvender persondata, det juridiske grundlag for vores bearbejdning af dine persondata, information om overførsler af data til tredjepart og internationalt samt dine rettigheder som registreret person. Denne version er blevet opdateret, så den afspejler enkeltpersoners styrkede rettigheder i medfør af GPDR, så det er nemmere at forstå og for at sikre dig øget retfærdighed og gennemsigtighed ved at gøre flere informationer tilgængelige. I starten af dette dokument er der et afsnit med indhold med hurtige links, og i slutningen er der en ordliste, så du lettere kan navigere rundt i fortrolighedspolitikken og finde informationerne hurtigt og nemt.  Desuden er der informationsbokse i starten af hvert afsnit, som opsummerer indholdet af det enkelte afsnit.

Vores tilgang til fortrolighed og privatsfære

Vi har implementeret en tilgang i flere lag til beskyttelse af din privatsfære og dine data:
 • Denne fortrolighedspolitik fortæller, hvordan vi håndterer persondata
 • Vi bruger også fortrolighedsmeddelelser forskellige steder på vores website og i andre systemer, hvor der indsamles personlige oplysninger. Disse fortrolighedsmeddelelser vises som pop op-vinduer eller i formularer, der skal udfyldes i forbindelse med indsamling af data. 
 • Vores erklæring om beskyttelse af data (på engelsk) anfører vores forpligtelse til GDPR og giver et overblik over, hvordan vi forholder os til databeskyttelse og privatliv generelt, herunder de principper, vi følger.
 • Vores erklæring om cookies indeholder informationer om vores anvendelse af cookies, og du kan administrere dine cookiepræferencer på siden Administrer cookiepræferencer
 • Du kan administrere dine markedsføringspræferencer på siden Administrer markedsføringspræferencer, der også giver dig mulighed for at fravælge markedsføringsmeddelelser. 

Indhold

Denne fortrolighedspolitik indeholder:

 1. Hvem er vi – og andre vigtige informationer
 2. Hvilke persondata indsamler vi
 3. Hvordan og hvornår vi indsamler dine persondata
 4. Hvordan og hvorfor vi anvender dine persondata
 5. Hvem vi videregiver dine persondata til
 6. Internationale overførsler af persondata
 7. Hvordan vi opbevarer dine data forsvarligt
 8. Dataopbevaring og anonymisering
 9. Dine juridiske rettigheder
 10. Ændringer i dine persondata
 11. Hvordan du kan finde ud af, hvilke persondata vi har om dig
 12. Hvordan du kan kontakte os og din ret til at klage
 13. Gældende lov
 14. Status for denne fortrolighedspolitik og ændringer
 15. Ordliste

1. Hvem er vi – og andre vigtige informationer

I dette afsnit forklares det, hvor denne fortrolighedspolitik er gældende, hvem vi er og andre vigtige informationer, for eksempel om vores relevante tilsynsmyndighed og moderselskab

Dette er The Myers-Briggs Company Limiteds fortrolighedspolitik  Den fortæller, hvordan vi indsamler og bearbejder persondata gennem anvendelse af vores produkter, serviceydelser og website, gennemførelse af vores psykometriske vurderinger og anden indsamling af persondata i forbindelse med vores virke som leverandør af erhvervspsykologiske serviceydelser.  Vores psykometriske vurderinger er udviklede til voksne, og derfor er vores værktøjer og websites ikke beregnet til børn (under 16 år), og vi indsamler ikke forsætligt data vedrørende børn.

Denne fortrolighedspolitik dækker også de europæiske filialer af The Myers-Briggs Company Limited (herunder The Myers-Briggs Company - Frankrig, The Myers-Briggs Company - Holland og The Myers-Briggs Company - Tyskland). Når vi omtaler “vi”, “os” og “vores”, mener vi The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer, der kontrollerer eller bearbejder data.  Oversatte versioner af denne fortrolighedspolitik fås på følgende sprog: Fransk, hollandsk, belgisk (flamsk og vallonsk), tysk, dansk og russisk.

Vi har udpeget en Data Protection Officer (DPO), der har ansvaret for at føre tilsyn med sager, der vedrører databeskyttelse. Vores DPO er medlem af The Myers-Briggs Company Limited’s bestyrelse. I afsnit 12 er det beskrevet, hvordan du kan kontakte The Myers-Briggs Company og vores DPO. Vores DPO bakkes op af et multifunktionelt databeskyttelsesteam.

The Myers-Briggs Company Limited er registreret hos Information Commissioner’s Office (ICO) i Storbritannien under registreringsnummer Z7311902.  ICO er den relevante tilsynsmyndighed for The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer (også for The Myers-Briggs Company -  Frankrig, The Myers-Briggs Company - Holland og The Myers-Briggs Company - Tyskland).  I afsnit 12 er det beskrevet, hvordan du kan kontakte ICO.

The Myers-Briggs Company Limited er en del af koncernen af virksomheder, herunder vores moderselskab The Myers-Briggs Company i USA. Vores moderselskabs fortrolighedspolitik kan ses på www.themyersbriggs.com.  Vores moderselskab overholder Privacy Shield-ordningen mellem EU og USA og Privacy Shield-ordningen mellem Schweiz og EU, der reguleres af USA's handelsministerium, og har erklæret, at de følger principperne i disse Privacy Shields.  Vores moderselskabs erklæring kan ses på www.privacyshield.gov under The Myers-Briggs Company.

Vores moderselskabs repræsentant i EU hvad angår virksomhedens forpligtelser i medfør af GDPR er The Myers-Briggs Company Holdings (Europe) Limited, et datterselskab i The Myers-Briggs Company, og er registreret i England og Wales under registreringsnummer 10192555 og registreret hos ICO under registreringsnummer A8191002.  The Myers-Briggs Company’s repræsentant i EU og den udpegede person kan kontaktes på dleurep@themyersbriggs.com.

2. Hvilke persondata indsamler vi

I dette afsnit beskrives det, hvilke typer persondata, der kan blive indsamlet om dig, og hvordan disse data klassificeres (afsnit 2.1).  Der er også information om data i særlige kategorier (data, du måske anser for at være særligt følsomme), som kan blive indsamlet (afsnit 2.3).

2.1 Uanset om du er kunde, leverandør, anden forretningsforbindelse, respondent eller personale, vil vi indsamle og anvende dine persondata på den måde og af de grunde, der er anført i denne fortrolighedspolitik.  Vi indsamler de fleste persondata direkte fra dig. Det vil dog fremgå udtrykkeligt af denne fortrolighedspolitik, hvis vi indsamler persondata indirekte.  Nedenstående er en liste over de typer persondata, der sandsynligvis vil blive indsamlet fra personer, alt efter hvilken relation en person har til os:

Kunder og leverandører (herunder individuelle kontrahenter) samt andre forretningsforbindelser

 • Identitetsdata (inklusive fulde navn, brugernavn eller lignende identifikator, titel/køn, stilling, rolle, anciennitet)
 • Kontaktoplysninger inklusive faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnumre)
 • Økonomiske data (inklusive oplysninger om bankkonto, betalingskort)
 • Transaktionsdata (inklusive oplysninger om betalinger til og fra dig og/eller din virksomhed samt andre oplysninger om produkter og serviceydelser, du har købt hos os)
 • Tekniske data (inklusive internetprotokoladresse [IP-adresse], logindata, browsertype og -version samt anden teknologi i den enhed, der bruges til at få adgang til vores websites)
 • Profildata (inklusive brugernavn, adgangskode, indkøb eller bestillinger, du har foretaget, dine interessere, præferencer, feedback og svar på undersøgelser)
 • Brugsdata (inklusive informationer om, hvordan du bruger vores websites, produkter og serviceydelser)
 • Markedsførings- og kommunikationsdata (inklusive dine præferencer hvad angår modtagelse af markedsføring fra os samt dine kommunikations- og cookiepræferencer)

Dataene vil blive indsamlet, for at kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser kan modtage eller levere produkter og serviceydelser, samt til den fortsatte administration af kontraktmæssige forhold, til kontoadministration og til at levere opdateringer og nyheder om vores produkter og serviceydelser, arrangementer og andre oplysninger, vi mener kan have interesse for dig. Vi indsamler desuden data gennem anvendelse af cookies.  Du finder mere information om cookies i afsnit 4.3 og i vores erklæring om cookies.  

Respondenter

Obligatoriske data:

 • Identitetsdata (inklusive fulde navn, brugernavn eller lignende identifikator, titel/køn, område)
 • Kontaktoplysninger (inklusive e-mailadresse)

Ikke-obligatoriske data:

 • der stammer fra svar på valgfri spørgsmål på OPPassessment, vores webbaserede platform for scoring og vurderinger:
  • alder
  • uddannelse
  • nationalitet
  • etnisk oprindelse
  • beskæftigelsesstatus
  • erhvervsmæssigt niveau
  • jobtype      

Der vil blive indsamlet data fra respondenter, der udfylder spørgeskemaer i forbindelse med vores psykometriske vurderinger, og til scoring og udarbejdelse af rapporter.  I tilfælde, hvor der gives feedback, og/eller du deltager i en vurdering eller et udviklingscenter eller andet konsulentarrangement, der afvikles af vores Professional Services-team, kan der desuden blive indsamlet andre data fra dig end de ovenfor nævnte, og disse vil blive indsamlet af henholdsvis en konsulent og/eller tilknyttet virksomhed eller af vores Professional Services-team og blive brugt med det formål at kunne levere serviceydelser. 

Vi indsamler lejlighedsvis data i særlige kategorier fra respondenter, der udfylder vores spørgeskemaer (hvor sådanne valgfri oplysninger gives som svar på ikke-obligatoriske spørgsmål i spørgeskemaet, fx om etnicitet som ovenfor), og potentielt i vurderingscentre eller andre konsulentarrangementer.  Registrering af sådanne data i særlige kategorier er valgfri og foretages kun af den registrerede selv. Data i særlige kategorier anvendes kun i aggregeret og anonymiseret form til forskning og produktudvikling (se afsnit 2.2 og 4.1).

Gæster på The Myers-Briggs Company's website

De data, der indsamles, kan omfatte følgende:

 • Identitetsdata (inklusive fulde navn, brugernavn eller lignende identifikator, titel/køn)
 • Kontaktoplysninger (inklusive e-mailadresse, telefonnumre)
 • Tekniske data (inklusive internetprotokoladresse [IP-adresse], logindata, browsertype og -version samt anden teknologi i den enhed, der bruges til at få adgang til vores websites)
 • Brugsdata (inklusive informationer om, hvordan du bruger vores websites, produkter og serviceydelser)
 • Markedsførings- og kommunikationsdata (inklusive dine præferencer hvad angår modtagelse af markedsføring fra os samt dine kommunikations- og cookiepræferencer)

Et besøg på The Myers-Briggs Company's websites kræver ikke, at du videregiver persondata, men der indsamles visse cookiedata (se afsnit 4.3 og vores erklæring om cookies). Hvis du imidlertid beder os om informationer, bliver registreret hos os, tilmelder dig et af vores arrangementer eller til at modtage vores markedsføringsmateriale, eller du på anden vis udtrykker interesse i vores produkter eller serviceydelser, indsamler vi de persondata, du eventuelt videregiver til os. 

Rekrutteringskandidater

 • Identitetsdata (inklusive fulde navn, titel/køn, stillingsbetegnelse, rolle, anciennitet, kvalifikationer, udddannelse)
 • Kontaktdata (inklusive adresse, e-mailadresse, telefonnumre)
 • Tekniske data (inklusive internetprotokoladresse [IP-adresse], logindata, browsertype og -version samt anden teknologi i den enhed, der bruges til at få adgang til vores websites)
 • Andre informationer, hvor sådanne er angivet af rekrutteringskandidaten

Der indsamles data fra rekrutteringskandidater, som søger job hos os.  Hvis ansøgningen ikke udfærdiges online, kan dataene kun omfatte identitets- og kontaktoplysninger samt andre oplysninger, som kandidaten anfører. Kandidater kan anmode The Myers-Briggs Company Limited's personaleafdeling om at få udleveret en kopi af vores erklæring om fortrolighed, der udleveres til alle medarbejdere ved ansættelsens start. Denne erklæring beskriver typerne af persondata og indeholder information om indsamling, anvendelse og videregivelse af data til tredjepart og uden for EØS og om registrerede personers rettigheder.  

Personale

Personalet får udleveret en erklæring om fortrolighed, der beskriver typerne af persondata og indeholder information om indsamling, anvendelse og videregivelse af data til tredjepart og uden for EØS og om registrerede personers rettigheder.  Denne erklæring udleveres til alle medarbejdere ved ansættelsens start.  Der er ikke yderligere informationer til personalet i denne fortrolighedspolitik; kontakt venligst i stedet for The Myers-Briggs Company Limited's personaleafdeling.

2.2 Data i særlige kategorier

Undtagen fra respondenter som beskrevet ovenfor og The Myers-Briggs Company-personale indsamler vi ikke data i særlige kategorier (hvilket inkluderer information om etnicitet, trosretning, sexliv eller seksuel orientering, medlemskab af fagforeninger,  sundhed samt genetiske og biometriske data).

2.3 Hvis du ikke anfører persondata

I tilfælde, hvor vi er nødt til at indsamle persondata på grund af lovgivningen eller i medfør af betingelserne i en kontraktmæssig ordning, og du undlader at udlevere de pågældende data, selv om de er obligatoriske, vil vi muligvis ikke være i stand til at opfylde betingelser i den kontrakt eller relation, vi har med dig. 

3. Hvordan og hvornår vi indsamler dine persondata

I dette afsnit forklares det, hvordan og hvornår vi indsamler dine persondata.

3.1 Vi kan indsamle dine personlige data på følgende direkte måder: 

Kunder og leverandører (herunder individuelle kontrahenter) samt andre forretningsforbindelser

Der vil blive indsamlet data: 

 • inden, ved starten af og under gyldighedsperioden for et kontraktmæssigt forhold, når du anmoder om vores produkter og serviceydelser
 • når du udfylder formularer på vores website eller til vores produkter og serviceydelser, herunder registrering  til at anvende vores website, abonnere på vores serviceydelser, offentliggøre materialer eller anvende andre serviceydelser
 • når du deltager i en konkurrence eller et reklamefremstød, der er sponsoreret af os
 • når du kontakter os, indberetter et problem til os, giver os feedback eller gennemfører en spørgeundersøgelse
 • når du handler med os via vores website, eller når du afgiver bestillinger til os via telefon eller e-mail

Respondenter

Der vil blive indsamlet data, når du udfylder et spørgeskema i forbindelse med en psykometrisk vurdering via OPPassessment eller på anden vis. Der vil muligvis også blive indsamlet data fra din tilknyttede virksomhed. Når der gives feedback, og/eller du deltager i en vurdering eller et udviklingscenter eller andet konsulentarrangement, der afvikles af vores Professional Services-team, kan der desuden blive indsamlet andre data fra dig end de ovenfor nævnte, og disse vil blive indsamlet af en konsulent og/eller tilknyttet virksomhed eller af vores Professional Services-team på tidspunktet for en sådan feedback, vurdering eller arrangement. 

Gæster på The Myers-Briggs Company's website

Et besøg på The Myers-Briggs Company's websites kræver ikke, at du videregiver persondata (dog indsamler vores cookies muligvis visse persondata til statistik og analyser). Hvis du imidlertid beder os om informationer, bliver registreret hos os, tilmelder dig et af vores arrangementer eller til at modtage vores markedsføringsmateriale, eller du på anden vis udtrykker interesse i vores produkter eller serviceydelser, indsamler vi de persondata, du har videregivet til os på det tidspunkt. 

Desuden indsamler vi data, du videregiver til os på blogs eller chatfora, på det tidspunkt, hvor sådanne data er videregivet. Disse kan være tilgængelige for andre og vil være dækket af vores politik for acceptabel brug (på engelsk).

Rekrutteringskandidater

Der indsamles data fra rekrutteringskandidater på tidspunktet for ansøgning, enten online, med post eller via et bureau, samt i forbindelse med eventuelle efterfølgende interaktioner, der er en del af rekrutteringsprocessen.  

Automatiske teknologier eller interaktioner

Når du besøger vores websites og har adgang til ressourcerne på vores website, indsamler vi muligvis automatisk tekniske data og brugsdata.  Vi indsamler disse data via cookies. Det gælder din IP-adresse, operativsystem og browsertype, hvor disse oplysninger er tilgængelige, til anvendelse i systemadministrationen. Der er mere information om dette i vores erklæring om cookies.  Du kan administrere dine cookies på siden Administrer cookiepræferencer.

Tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder

Vi vil muligvis også indsamle persondata om dig fra tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder, blandt andet:

 • analyseleverandører (fx Google baseret uden for Storbritannien)
 • arrangører (fx BrightTALK – vores webinarleverandør, når du tilmelder dig et af vores arrangementer)

4. Hvordan og hvorfor vi anvender dine persondata

I dette afsnit forklares det, hvordan vi anvender dine persondata (afsnit 4.1), hvordan du kan framelde dig markedsføringsmeddelelser, og hvordan du kan administrere cookies.

Afsnittet beskriver det juridiske grundlag, vi henholder os til i bearbejdningen af dine data (afsnit 4.2).

Det indeholder også information om cookies (afsnit 4.3).

4.1 Hvordan og hvorfor vi anvender dine persondata

Kunder og leverandører (herunder individuelle kontrahenter) samt andre forretningsforbindelser

Kundernes persondata (herunder identitet, kontaktoplysninger, tekniske data, brugsdata og profildata) vil blive anvendt:

 • til at levere de produkter og serviceydelser til dig, som du har anmodet om
 • til den fortsatte administration af vores kontraktmæssige forhold
 • til kundeadministration, blandt andet varetagelse af vores forpligtelser som følge af eventuelle kontrakter, du har indgået med os, og opbevaring af korrespondancen, hvis du kontakter os
 • for at vi kan danne os et syn på, hvad vi mener du måske ønsker eller har brug for, eller hvilke produkter, serviceydelser eller tilbud, der måtte interessere dig (kaldet for markedsføring), så vi kan levere information om andre produkter og serviceydelser, du måske er interesseret i, herunder vores katalog og vores faste nyhedsbrev Personality Matters, og – hvor det er relevant – information om virksomheder uden for Storbritannien, der har tilladelse til at tilbyde The Myers-Briggs Company's produkter og serviceydelser, hvis du ikke har fravalgt at blive kontaktet med disse formål
 • til at skræddersy vores service over for dig, for eksempel til at sikre, at indhold fra vores website vises på den mest effektive måde for dig og din computer
 • til at spørge om dine meninger om produkter og serviceydelser
 • for at du kan deltage i de interaktive indslag i vores service, når du vælger det, for eksempel chatfunktionerne
 • til teknisk administration af vores websites, for eksempel til at informere dig om ændringer i vores service
 • med yderligere information om vores produkter og serviceydelser

Leverandørers og andre forretningsforbindelsers persondata (herunder identitet, kontaktoplysninger, tekniske data, brugsdata og profildata) vil blive anvendt:

 • til at modtage produkter og serviceydelser
 • til den fortsatte administration af vores kontraktmæssige forhold
 • til leverandøradministration, blandt andet varetagelse af vores forpligtelser som følge af eventuelle kontrakter, du har indgået med os, og opbevaring af korrespondancen, hvis du kontakter os
 • til at levere opdateringer og nyheder om vores produkter og serviceydelser, såfremt det er relevant for de serviceydelser, du leverer

Du kan administrere dine markedsføringspræferencer og andre kontaktpræferencer på siden Administrer markedsføringspræferencer. Du vil modtage markedsføringsmeddelelser fra os, hvis du har bedt os om informationer eller købt produkter eller serviceydelser hos os, eller hvis du har givet dine oplysninger til os eller en af vores serviceleverandører (herunder arrangører såsom BrightTALK [vores webcastleverandør]), og du i hvert enkelt tilfælde ikke har fravalgt at modtage markedsføringsmeddelelser. Selvom du har fravalgt at modtage markedsføringsmeddelelser, vil vi muligvis alligevel være nødt til at kommunikere med dig af administrative eller driftsmæssige årsager, og hvis du anvender vores produkter og serviceydelser og ønsker at fortsætte med det, er det således ikke muligt at fravælge alle meddelelser fra os, og et fravalg gælder muligvis ikke for persondata, der er videregivet til os som følge af et køb af produkter eller serviceydelser eller andre tilknyttede aktiviteter eller transaktioner..

Respondenter

De persondata, der indsamles fra respondenter, som udfylder spørgeskemaerne i vores psykometriske vurderinger, vil blive anvendt:

 • til at levere (efter anmodning fra konsulenter og/eller din tilknyttede virksomhed) personlige, computergenererede rapporter, der er udarbejdet efter respondentens udfyldelse af spørgeskemaerne i vores psykometriske vurderinger, som blandt andet er foregået via vores webbaserede platform for scoring og vurderinger, OPPassessment eller på anden vis.  Sommetider kombinerer vi respondentens data og andre respondenters data, for eksempel for at oprette teamrapporter
 • til anvendelse i feedbacksessionen mellem respondent og konsulent, hvis der gives feedback
 • hvis du deltager i en vurdering eller et udviklingscenter eller andet konsulentarrangement, der afvikles af vores Professional Services-team, vil der muligvis blive brugt andre data, du har udleveret, til at levere vores serviceydelser
 • til anvendelse inden for forskning og produktudvikling.  Sådanne data indsamles via spørgeskemaerne i vores psykometriske vurderinger, blandt andet gennem OPPassessment eller på anden vis, til anvendelse inden for forskning og produktudvikling for at kunne fremstille statistik af den type, der er beskrevet i vores tekniske produktvejledninger, fx oplysninger om psykometriske normer og validitet. Som en del af testprocessen kan du blive bedt om at give dit samtykke til, at vi bruger dine persondata til forskning og produktudvikling, og om at svare på yderligere forskningsmæssige spørgsmål. Hvis du afviser at gøre dette, vil bestemte data ikke blive indsamlet eller brugt til forskning og produktudvikling. Hvis du giver dit samtykke, kan de indsamlede persondata omfatte data i særlige kategorier (som anført i afsnit 2), hvis du har videregivet sådanne. Disse videregives dog kun til tredjepart eller offentliggøres i form af aggregerede data, som det også er forklaret i afsnit 2, så ingen personer kan eller vil blive identificeret.

Gæster på The Myers-Briggs Company's website

Persondata (inklusive identitet, kontaktoplysninger, tekniske data og brugsdata) vil blive brugt for at vi kan danne os et syn på, hvad vi mener du måske ønsker eller har brug for, eller hvilke produkter, serviceydelser eller tilbud, der måtte interessere dig (kaldet for markedsføring), så vi kan levere mere information om vores produkter og serviceydelser. Du kan administrere dine markedsføringspræferencer og andre kontaktpræferencer på siden Administrer markedsføringspræferencer. Du vil modtage markedsføringsmeddelelser fra os, hvis du har bedt os om informationer, eller hvis du har givet dine oplysninger til os eller en af vores serviceleverandører (herunder arrangører såsom BrightTALK [vores webcastleverandør]), og du i hvert enkelt tilfælde ikke har fravalgt at modtage markedsføringsmeddelelser. Hvis du har fravalgt at modtage markedsføringsmeddelelser, gælder dette ikke persondata, som efterfølgende er videregivet, hvis du derefter vælger at købe produkter eller serviceydelser eller i forbindelse med andre efterfølgende tilknyttede aktiviteter eller transaktioner.

Rekrutteringskandidater

Rekrutteringskandidaters data vil blive anvendt til vurdering af deres egnethed til en stilling som en del af rekrutteringsprocessen. Hvis en kandidat efterfølgende tilbydes og accepterer en stilling hos The Myers-Briggs Company, vil eventuelle data, der er indsamlet inden ansættelsens start, blive håndteret i overensstemmelse med personale erklæringen om fortrolighed der gælder for The Myers-Briggs Company Limited.  

Aggregerede data

Vi bruger også aggregerede data, herunder (i) cookiedata (se afsnit 4.3 og vores erklæring om cookies) og (ii) respondenters data, der er taget fra respondenternes svar i vores psykometriske vurderinger og fra svar på de valgfri spørgsmål, der er stillet inden udfyldelse af spørgeskemaerne, med henblik på anvendelse inden for forskning og produktudvikling.  De aggregerede data, der bruges i vores forskning og produktudvikling, er udledt af dine persondata, men ingen persondata vil blive offentliggjort eller videregivet, da de er aggregerede og anonymiserede til anvendelse inden for forskning og produktudvikling, og derfor kan ingen identificeres ud fra sådanne data.  

Analyser

Vi udfører også analyser, blandt andet af tendenser, salgsintelligens, markedsføringseffektivitet (for eksempel 'klik og åbn'-rater), tilgang og udvikling.  Du kan administrere dine cookies på siden Administrer cookiepræferencer

4.2 Juridisk grundlag for bearbejdning af data

De formål, vi bruger dine data til, er beskrevet nedenfor. De benævnes samlet for det juridiske grundlag, som vi henholder os til i bearbejdningen af dine data.  Vi bearbejder muligvis dine persondata på mere end ét juridisk grundlag, afhængigt af det specifikke formål, vi bruger hvert dataelement til. Yderligere oplysninger udleveres på forlangende. I tilfælde hvor legitime interesser er det juridiske grundlag, oplyser vi, hvad vores legitime interesser er. 

Generelt henholder vi os ikke til et samtykke som juridisk grundlag for bearbejdning af dine persondata, undtagen i forbindelse med udsendelse af markedsføringsmeddelelser til visse potentielle kunder og i tilfælde, hvor der indsamles data i særlige kategorier fra respondenter. I tilfælde hvor et samtykke anvendes som juridisk grundlag for bearbejdning af data, kan du når som helst trække det samtykke tilbage. Afsnit 9 indeholder mere information.

Formål Juridisk grund for bearbejdning
(herunder grundlag for legitim interesse)

Kunder

 • registrere kunden og administrere forbindelsen
 • levere opdateringer af vores betingelser
 • levere informationer om vores produkter og serviceydelser
 • anmode om feedback på vores produkter og serviceydelser
 • give kunderne mulighed for at deltage i spørgeundersøgelser og konkurrencer
 • levere et relevant websiteindhold og relevante annoncer samt måle eller forstå virkningen af den annoncering, vi bruger
 

Legitim interesse:

 • at levere produkter og serviceydelser til vores kunder
 • at levere vores psykometriske vurderinger til vores kunders personale
 • at overvåge e-mails, opkald og anden kommunikation og aktiviteter forbundet med din konto for at finde ud af, hvordan kunderne bruger vores produkter og serviceydelser
 • at sørge for, at vores registre er opdaterede
 • for god ledelse, regnskabsføring, administration og kontrol af driften af vores virksomhed
 • at sende dig markedsføringsmeddelelser
 • at vækste vores virksomhed og informere om vores markedsføringsstrategi
 • at gennemføre forskning og produktudvikling for at forbedre vores produkter og serviceydelser til fordel for vores kunder og andre

Kunder

 • fakturere, administrere betalinger, gebyrer og takster
 • indkassere og inddrive penge, vi har til gode

 

Opfyldelse af en kontrakt med kunder
Opfyldelse af en kontrakt med kunder

Potentielle kunder

 • kontakte potentielle kunder for at fastlægge deres interesse i vores produkter og serviceydelser

Legitim interesse:

 • at sende dig markedsføringsmeddelelser for at fastlægge din interesse i levering af vores produkter og serviceydelser til erhvervskunder

Samtykke:

 • til at sende dig markedsføringsmeddelelser for at fastlægge din interesse i levering af vores produkter og serviceydelser til forbrugerkunder (herunder konsulenter og enkeltmandsfirmaer)

Respondenter

 • registrere respondenten
 • gennemføre vores psykometriske vurderinger

Legitim interesse:

 • at levere vores psykometriske vurderinger til vores kunders medarbejdere
 • at levere vurderinger eller udviklingscenterservice fra vores Professional Services-team
 • for god ledelse, regnskabsføring, administration og kontrol af driften af vores virksomhed
 • at sørge for, at vores registre er opdaterede
 • at gennemføre forskning og produktudvikling for at forbedre vores produkter og serviceydelser til fordel for vores kunder og andre

Samtykke:

 • (hvad angår bearbejdning af data i særlige kategorier) til, at vi gennemfører forskning og produktudvikling for at udvikle og forbedre vores produkter og serviceydelser 
 

Leverandører og andre tredjeparter

 • registrere leverandøren
  og administrere forbindelsen

Legitim interesse:

 • at modtage serviceydelser for at gennemføre vores virksomheds aktiviteter og levere produkter og serviceydelser til kunderne
 • at vækste vores virksomhed og informere om vores markedsføringsstrategi
 • for god ledelse, regnskabsføring, administration og kontrol af driften af vores virksomhed
 • at overvåge e-mails, opkald og anden kommunikation og aktiviteter forbundet med din konto
 • at sørge for, at vores registre er opdaterede
 
Leverandører og andre tredjeparter
 • administrere betalinger, gebyrer og takster

Opfyldelse af en kontrakt med leverandører og andre tredjeparter

Personale

 • beskæftige personalet og administrere medarbejder/arbejdsgiver-relationer

Opfyldelse af en kontrakt med personale (relateret til persondata generelt)

Overholdelse af lovgivningen som arbejdsgiver (relateret til data i særlige kategorier),

som yderligere beskrevet i erklæringen om fortrolighed for personale

Rekrutteringskandidater

 • potentiel beskæftigelse

Legitim interesse:

 • at sørge for beskæftigelse

Generelt:

 • for at administrere og beskytte vores forretning og dette website (inklusive fejlfinding, dataanalyser, afprøvning, systemvedligeholdelse, support, indberetning og hosting af data)
 

Legitim interesse:

 • at muliggøre drift af vores virksomhed, tilvejebringelse af administration og IT-ydelser samt netværkssikkerhed

Generelt:

 • for at bruge dataanalyser til at forbedre vores website, produkter/serviceydelser, markedsføring, kunderelationer og erfaringer

Legitim interesse:

 • at definere kundetyper til vores produkter og serviceydelser
 • at holde vores website opdateret og relevant for at udvikle vores virksomhed og informere om vores markedsføringsstrategi

4.3 Cookies

Vi vil muligvis anvende persondata, der er indsamlet ved hjælp af cookies, til funktions- og analysemæssige formål som beskrevet i afsnit 4.1.  Vores separate erklæring om cookies har mere information, blandt andet om de cookies, der er strengt nødvendige, for at vi kan levere vores produkter og serviceydelser til dig. 

Vi bruger udelukkende første-parts-cookies fra os selv. Bemærk dog, at vores website kan indeholde links til tredjeparts websites, plugins og applikationer. Disse websites, plugins og applikationer kan anvende cookies, som vi ikke har nogen kontrol med. Du kan imidlertid begrænse eller blokere for tredjeparters cookies i dine browserindstillinger. En sådan blokering af tredjeparters cookies bør ikke have nogen betydning for vores websites funktioner eller din anvendelse af siden. Du kan administrere de cookies, som The Myers-Briggs Company bruger, på siden Administrer cookiepræferencer.

5. Hvem vi videregiver dine persondata til

I dette afsnit beskrives det, hvem vi kan videregive dine data til, og også hvornår vi videregiver data til tredjepart med henblik på bearbejdning.

5.1 Vi vil muligvis være nødt til at videregive dine persondata til tredjepart med henblik på bearbejdning eller behandling i en delproces.  Vi gennemfører en udvælgelsesproces og regelmæssige kontroller af databehandlere og underordnede databehandlere. Desuden kan vi videregive dine persondata til kontrollanter.  Generelt er vores kunder kontrollanter af både kundernes persondata og respondenternes persondata.  Vores kunder kan være konsulenter eller virksomheder som beskrevet i afsnit 5.2.3. Vi indgår aftaler om bearbejdning af data med både databehandlere og kontrollanter.

5.2 Vi videregiver dine persondata til tredjeparter og til de formål, der er anført nedenfor:

5.2.1 Koncernens datterselskaber (i egenskab af databehandlere):

 • andre virksomheder i vores koncern, herunder vores moderselskab og licensgiver, The Myers-Briggs Company hjemmehørende i USA, som (i) leverer ressourcer forbundet med IT, jura, personale, økonomi, markedsføring og Professional Services-funktionerne; (ii) kontrakter på fælles IT-systemadministrationsservice samt (iii) for at opfylde de interne krav til rapportering

5.2.2 Tredjeparter (i egenskab af databehandlere:

 • leverandører hjemmehørende i USA og EU, som leverer IT-, database- og systemadministrationsservicer, samt leverandører, der leverer webservicer eller andre servicer til dig i forbindelse med den service, vi leverer
 • licensgivere i USA og EU, der står for scoring og udarbejdelse af rapporter (herunder vores moderselskab, The Myers-Briggs Company) i relation til vores psykometriske vurderinger 
 • kompagnoner og partnere hjemmehørende i Europa, der leverer undervisning på vores vegne
 • personer, der forespørger om konsulenters certificering
 • professionelle rådgivere, herunder advokater, bankforbindelser, revisorer, inkassovirksomheder og forsikringsselskaber hjemmehørende i Europa, der leverer bankvirksomhed, juridisk bistand, forsikringer og revision
 • HM Revenue & Customs, kontrolinstanser og andre myndigheder hjemmehørende i Europa, der stiller krav om indberetning af databearbejdningsaktiviteter under visse omstændigheder 
 • leverandører hjemmehørende i Europa, der leverer analyseservicer
 • potentielle opkøbere, som vores virksomhed eller vores virksomheds aktiver kan blive overført til
 • retshåndhævende myndigheder eller kontrolinstanser, hvor vi i god tro mener, at det er nødvendigt at overholde loven eller en lovbestemt forpligtelse eller at beskytte The Myers-Briggs Company's, vores kunders eller deres kunders, eller offentlighedens sikkerhed, eller for at håndhæve eller benytte vores forretningsbetingelser eller andre overenskomster

5.2.3 Tredjeparter (i egenskab af kontrollanter):

 • hvis en respondent gennemfører en af vores psykometriske vurderinger under ledelse af en konsulent, vil vi videregive respondentens resultater til den pågældende konsulent, for at vedkommende kan give relevant feedback til respondenten.  Konsulenten kan desuden videregive resultaterne eller et resumé til en anden konsulent inden for samme organisation, der har respondenten ansat, og til den organisation, der har respondenten ansat
 • hvis en respondent også deltager i en vurdering eller et udviklingscenter og/eller et arrangement med konsulentbistand, der afvikles af vores Professional Services-team, kan persondataene blive videregivet til konsulenten fra vores Professional Services-team, til en anden konsulent inden for samme organisation, der har respondenten ansat, og til den organisation, der har respondenten ansat
 • hvis respondentens data samles med andre respondenters data, for eksempel i forbindelse med teamrapporter, kan disse data blive videregivet på samme måde
 • personer, der forespørger om konsulenters certificering (herunder kundevirksomheder, der beskæftiger konsulenter)

5.3 Vi kræver, at alle tredjepartsleverandører respekterer dine persondatas sikkerhed og behandler dem i overensstemmelse med lovgivningen. Vi tillader ikke, at vores leverandører anvender dine data til egne formål, og vi kræver, at bearbejdningen sker i overensstemmelse med vores anvisninger.  Vi indgår skriftlige aftaler om bearbejdningen af data med leverandører, som modtager persondata fra os.

En liste over tredjepartsleverandører, som vi videregiver persondata til, kan ses her (på engelsk).

6. Internationale overførsler af persondata

I dette afsnit beskrives det, hvor vi overfører data uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret til disse overførsler.

6.1 Vi videregiver dine persondata til tredjeparter som beskrevet i afsnit 5, hvoraf nogle kan være hjemmehørende uden for EØS, således:

 • andre virksomheder i vores koncern, herunder vores moderselskab og licensgiver, The Myers-Briggs Company hjemmehørende i USA
 • leverandører, der leverer IT-, database- og systemadministrationsservicer, og som er hjemmehørende i USA

Hvis persondata videregives til steder uden for EØS, træffer vi alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine data behandles forsvarligt og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og lovkravene.  Sådanne foranstaltninger omfatter at sikre, at modtagerne af dataene er (i) i lande, hvor Europa-Kommissionen har truffet en tilstrækkelighedsbeslutning om det pågældende lands databeskyttelseslove, eller (ii) certificerede under Privacy Shield-ordningen mellem EU og USA eller Privacy Shield-ordningen mellem Schweiz og USA, eller (iii) dækket gennem accept af EU's standardkontraktbetingelser for videregivelse af data (også kaldet for modelkontrakter) eller bindende virksomhedsbestemmelser og kontrollerer sådanne beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at de er tilstrækkelige. 

En liste over tredjeparter, som vi videregiver persondata til uden for EØS, kan ses her sammen med den relevante sikkerhedsforanstaltning (på engelsk).

En af de tredjeparter uden for EØS, der modtager persondata fra os er The Myers-Briggs Company, vores moderselskab og licensgiver. The Myers-Briggs Company er hjemmehørende i USA og modtager persondata til anvendelse i virksomhedens drift og administration. Det gælder blandt andet kundedata, leverandørdata, partnerdata, medarbejderdata og andre tredjepartsdata. Desuden modtager The Myers-Briggs Company persondata, der er indsamlet efter udfyldelse af spørgeskemaerne i nogle af vores psykometriske vurderinger via vores computer-scorende servicer (herunder vores webbaserede platform for scoring og vurderinger, OPPassessment) eller på anden vis, med det formål at tildele scorer til spørgeskemaerne. I det tilfælde videregives kun obligatoriske data (som beskrevet i afsnit 2.1) til The Myers-Briggs Company.

The Myers-Briggs Company har accepteret EU's standardkontraktbetingelser for videregivelse af data sammen med The Myers-Briggs Company Limited (også kaldet for en modelkontrakt, opdateret i marts 2018), der sikrer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Desuden overholder The Myers-Briggs Company Privacy Shield-ordningen mellem EU og USA og Privacy Shield-ordningen mellem Schweiz og EU, der reguleres af USA's handelsministerium, og har erklæret, at de følger principperne i disse Privacy Shields.  The Myers-Briggs Company’s erklæring kan ses på www.privacyshield.gov.

7. Hvordan vi opbevarer dine data forsvarligt

I dette afsnit forklares det, hvordan vi opbevarer dine data forsvarligt (afsnit 7.1).

I afsnittet beskrives det også, hvad du selv kan gøre for at sikre dine data ved ikke at videregive dit brugernavn og dine adgangskoder til andre (afsnit 7.3).

Desuden informeres du om, at tredjeparters websites, som der er links til på vores website, ikke er dækket af denne fortrolighedspolitik (afsnit 7.4).

7.1 Vi er forpligtede til at sørge for sikkerheden i bearbejdningen af og den fortsatte fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed i systemer og serviceydelser, når sådanne vedrører personlige oplysninger, som vi er i besiddelse af, for at forhindre utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring eller uautoriseret offentliggørelse eller adgang. 

I vores roller som både kontrollant og databehandler implementerer vi relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et niveau af informationssikkerhed, der stemmer overens med risikoen. Vores IT-infrastruktur og softwareapplikationer er konstrueret til at levere sikker udnyttelse af serviceydelser, krypteret opbevaring af backup-data med sikkerhedsforanstaltninger for slutbrugerne og krypteret kommunikation mellem serviceydelser og til at sikre, at det er sikkert for kunderne at bruge. 

Respondenters data er kun tilgængelige for bestemte medarbejdere hos The Myers-Briggs Company, der assisterer ved og gennemfører scoring og udarbejdelse af rapporter, herunder vores webbaserede platform for scoring og vurderinger, OPPassessment. Adgangen til respondenters data afhænger af behovet for at kende dem.

7.2 Desuden er vores personale, samarbejdspartnere og konsulenter forpligtede til at overholde bestemmelserne om fortrolighed samt erklæringer om fortrolighed og skal derudover deltage i obligatorisk undervisning i beskyttelse af privatsfæren og personlige oplysninger. Vi har forskellige politikker, der specifikt omhandler ansvar og forventet adfærd, hvad angår beskyttelse af fortrolige oplysninger.

7.3 Vi har procedurer for undersøgelse af og meddelelse om hændelser og overtrædelser.  I tilfælde, hvor vores vurdering af den sandsynlige risiko for de involverede personer konkluderer, at en misligholdelse af persondata kan medføre risiko for enkeltpersoners rettigheder og frihed, vil vi straks informere personerne (og de tilknyttede kontrollanter og om nødvendigt den relevante tilsynsmyndighed) om en sådan misligholdelse i overensstemmelse med lovkravene og eventuelle kontraktbetingelser.    

7.4 Du bør være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at holde brugernavnet og adgangskoden fortrolig i tilfælde, hvor vi har givet dig (eller hvor du har valgt) et brugernavn og/eller en adgangskode, der giver dig adgang til bestemte dele af vores websites eller mulighed for at bruge vores varer og serviceydelser. Du bør ikke videregive disse oplysninger til andre. 

7.5 Denne fortrolighedspolitik gælder kun for oplysninger, der er indsamlet af The Myers-Briggs Company Limited (inklusive vores europæiske filialer). Links på vores website til tredjeparters websites, plugins og applikationer er ikke dækket af denne fortrolighedspolitik.  Hvis du følger et link til et andet website, opfordrer vi dig til at læse det pågældende websites fortrolighedspolitik. Vi er ikke ansvarlige for eller erstatningspligtige i forbindelse med sådanne politikker. 

8. Dataopbevaring og anonymisering

I dette afsnit beskrives det, hvor længe vi opbevarer dataene (afsnit 8.1), herunder specifikt information om opbevaringstider for respondenters data (afsnit 8.2), og i hvilke tilfælde vi kan anonymisere dataene og opbevare dem i form af aggregerede data (afsnit 8.3).

8.1 Vi opbevarer kun dine persondata så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi har indsamlet dataene til. Det kan for eksempel være formål, der gælder opfyldelse af lovgivningsmæssige eller regnskabsmæssige krav eller krav til indberetning. 

De tidsrum, vi opbevarer dataene i, er anført i vores interne politik for opbevaring og destruktion af data. Disse politikker beskriver, hvilke typer oplysninger, The Myers-Briggs Company indsamler, og opbevaringsperioderne og destruktionsmetoderne for sådanne data. 

Når vi skal fastlægge en passende opbevaringsperiode for persondata, tager vi hensyn til datamængden og dataenes beskaffenhed og følsomhed, den potentielle risiko for skade på grund af uautoriseret anvendelse eller offentliggørelse, de formål, vi bearbejder persondataene til, og om vi kan opfylde disse formål, sammen med gældende lovkrav, herunder særlige lovbestemte opbevaringsperioder.  For eksempel foreskriver lovgivningen, at vi skal opbevare: (i) visse kunde- og leverandørinformationer i 7 år for at opfylde skatte- og revisionsmæssige krav (denne periode er 10 år for The Myers-Briggs Company i Frankrig og The Myers-Briggs Company i Tyskland).

Kontakt os gerne (se hvordan i afsnit 12), hvis du har brug for mere information om bestemte opbevaringsperioder.

8.2 I forbindelse med persondata, der er indsamlet som følge af en respondents gennemførelse af vores psykometriske vurderinger (bestående af persondata, der er indsamlet gennem vores webbaserede platform for scoring og vurdering, OPPassessment, eller på anden vis), og som beskrevet i afsnit 2.1, opbevares sådanne data i en periode på 18 måneder. Herefter anonymiseres dataene lejlighedsvis, medmindre andet er aftalt skriftligt med en kunde. I det tilfælde kan perioden være kortere eller længere end 18 måneder, men aldrig længere end 36 måneder. 

Efter en sådan anonymisering vil det ikke være muligt at bestille nye rapporter eller nye udskrifter af tidligere bestilte rapporter, eftersom persondataene fra det oprindelige spørgeskema og rapporten vil være blevet slettet.  Hvis du har brug for en rapport til en kandidat, som har udfyldt et spørgeskema mere end 18 måneder tidligere, skal kandidaten på sædvanlig vis udfylde et nyt spørgeskema og indsende det med henblik på scoring og udarbejdelse af en rapport. 

8.3 Forskningsdata, der opbevares herefter (med henblik på at fremstille statistik af den type, der er beskrevet i vores tekniske produktvejledninger, fx data om psykometriske normer og validitet), udgør ikke længere persondata, eftersom de anonymiseres og aggregeres i The Myers-Briggs Company's systemer, inden de bruges til forskning og produktudvikling.  Disse aggregerede data bruges til forskning og produktudvikling, for at vi kan forbedre vores produkter og serviceydelser, og til markedsføring, for at vi kan udvikle og forbedre vores produkter og serviceydelser, og til strategiske formål eller anden forskning.  Disse aggregerede data udledes af dine persondata, men udgør ikke persondata, da de er aggregerede og anonymiserede, og ingen personer derfor kan eller vil blive identificeret.  Aggregerede data kan anvendes på ubestemt tid uden yderligere meddelelse til dig. 

8.4 Du kan under nogle omstændigheder bede os om at slette dine data (se afsnit 9 vedrørende din ret til af få slettet data).

9. Dine juridiske rettigheder

I dette afsnit forklares dine juridiske rettigheder i relation til dine persondata, som vi opbevarer. Det omfatter også din ret til:

 • at få adgang til dine data
 • at bede om at få korrigeret dine data
 • at bede om at få slettet dine data
 • at gøre indsigelse mod vores bearbejdning af dine data
 • at anmode om, at dine data videregives til tredjepart
 • at trække dit samtykke tilbage, hvis samtykket er det juridiske grundlag for bearbejdning.

Desuden forklares det, hvordan du kan fravælge direkte kommunikation og konsekvenserne af det.

Du har ret til at:

 • Anmode om adgang til dine persondata (normalt kaldet for “subject access request” eller “SAR”). Det betyder, at du kan få en kopi af de persondata, vi har om dig, og at du kan kontrollere, at vi bearbejder dine data i overensstemmelse med lovgivningen.  Vi har en SAR-politik, der kort beskriver vores proces for håndtering af SAR'er.
 • Anmode om at få korrigeret dine persondata Det betyder, at du kan få korrigeret eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, vi har om dig. Vi vil dog muligvis skulle verificere nøjagtigheden af de nye oplysninger, du giver os.
 • Anmode om at få slettet dine persondata Det betyder, at du kan bede os om at slette eller fjerne persondata, hvis der ikke er nogen god grund til, at vi fortsat bearbejder dem. Du har desuden ret til at bede os om at slette eller fjerne dine persondata, hvis det er lykkedes dig at udnytte din ret til at gøre indsigelse mod bearbejdning (se nedenfor), hvis vi eventuelt har bearbejdet dine oplysninger ulovligt, eller hvis vi skal slette dine persondata for at overholde lokal lovgivning. Bemærk dog, at vi af særlige juridiske årsager ikke altid kan opfylde din anmodning om sletning. Dette vil i givet fald blive meddelt dig på tidspunktet for din anmodning.
 • Gøre indsigelse mod bearbejdning af dine persondata Det betyder, at du kan gøre indsigelse mod bearbejdningen, hvis vi henholder os til en legitim interesse (eller tredjeparts interesser), og der er noget særligt i netop din situation, der gør, at du ønsker at protestere mod bearbejdning på denne baggrund, da du mener, det har betydning for dine grundlæggende rettigheder og din frihed. Du har desuden ret til at gøre indsigelse, hvis vi bearbejder dine persondata med henblik på direkte markedsføring. Vi kan i nogle tilfælde tilkendegive, at vi har overbevisende legitime grunde til at bearbejde dine oplysninger, som tilsidesætter dine rettigheder og din frihed.
 • Anmode om begrænsning af bearbejdningen af dine persondata Det betyder, at du kan bede os om at indstille bearbejdningen af dine persondata midlertidigt i følgende situationer: (a) Hvis du ønsker, at vi skal fastlægge dataenes nøjagtighed; (b) hvis vores anvendelse af dataene er ulovlig, men du ikke ønsker, at vi skal slette dem; (c) hvis du har brug for, at vi opbevarer dataene, selvom vi ikke længere har brug for det, fordi du skal bruge dem til at dokumentere, gøre brug af eller forsvare retskrav; eller (d) hvis du har gjort indsigelse mod vores anvendelse af dine data, men vi har brug for at få bekræftet, om vi har tilsidesat legitime årsager til at anvende dem.
 • Anmode om, at dine persondata videregives til dig eller tredjepart Vi vil overføre dine persondata til dig eller en tredjepart, du har valgt, i et struktureret og normalt anvendt maskinlæsbart format. Bemærk, at denne ret kun gælder automatiserede data, som du tidligere har givet dit samtykke til kan bruges af os, eller hvor vi har brugt oplysningerne til at opfylde en kontrakt mellem os.
 • Trække dit samtykke tilbage  Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage, hvis samtykket er det juridiske grundlag for vores bearbejdning af dine persondata. Dette vil dog ikke påvirke lovligheden af bearbejdning, der er sket, inden du trak dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi muligvis ikke være i stand til at levere visse produkter og serviceydelser til dig. Vi vil informere dig, hvis det er tilfældet, på det tidspunkt hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis vi har rollen som databehandler, når det gælder dine persondata, vil vi informere den relevante kontrollant om din anmodning og hjælpe og samarbejde med kontrollanten, for at de kan opfylde din anmodning.

9.2 Gratis

Du skal ikke betale noget for at få adgang til dine persondata (eller for at gøre nogen af dine andre rettigheder gældende). Vi vil dog muligvis opkræve et rimeligt gebyr, hvis en anmodning er klart ubegrundet, tidligere er efterkommet eller er umådeholden. Alternativt kan vi under visse omstændigheder afvise at efterkomme din anmodning.  

9.3 Yderligere information

Vi kan være nødt til at bede dig om specifikke informationer, for at vi kan bekræfte din identitet eller kontrollere din ret til at få adgang til dine persondata (eller til at gøre brug af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der skal sikre, at persondata ikke videregives til personer, som ikke har ret til at modtage dem. 

10. Ændringer i dine persondata

I dette afsnit forklares det, hvad du skal gøre, hvis der er ændringer i de data, du har givet os.

Det er vigtigt, at de persondata, vi har om dig, er nøjagtige og aktuelle.  For at vi kan sørge for det, bedes du altid informere os om eventuelle ændringer i de persondata, vi har om dig.

11. Hvordan du kan finde ud af, hvilke persondata vi har om dig

I dette afsnit beskrives din ret til at se de informationer, vi har om dig, og den dermed forbundne proces

Hvis du ønsker at bede om adgang til de persondata, vi har om dig, kan du gøre det ved at skrive eller sende en e-mail til vores Data Protection Officer. Afsnit 12 har information om, hvordan du kan kontakte os. 

12. Hvordan du kan kontakte os og din ret til at klage

Dette afsnit forklarer, hvordan du kan komme i kontakt med os, hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse eller fortrolighed.

Afsnittet har information om, hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at klage over The Myers-Briggs Company's håndtering af databeskyttelse og fortrolighed.

Dette er fortrolighedspolitikken for The Myers-Briggs Company Limited, inklusive de europæiske filialer (The Myers-Briggs Company - Frankrig, The Myers-Briggs Company - Holland og The Myers-Briggs Company - Tyskland). 

Hvis du har spørgsmål, der vedrører denne fortrolighedspolitik, databeskyttelse eller fortrolighed generelt, bedes du kontakte The Myers-Briggs Company Limited’s Data Protection Officer: 

E-mail: dpo@themyersbriggs.com 
Telefon: +44 1865 404500

eller skrive til os på:

The Myers-Briggs Company Limited 
Elsfield Hall, 15–17 Elsfield Way
Oxford OX2 8EP, Storbritannien

Vi håber selvfølgelig, at det ikke bliver nødvendigt, men hvis du alligevel ønsker at klage over den måde, vi håndterer persondata på, kan du kontakte vores Data Protection Officer som anført ovenfor. 

Du har også ret til at klage til den relevante datatilsynsmyndighed.  Storbritanniens Information Commissioner’s Office (ICO) er den relevante tilsynsmyndighed for The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer. Vi vil sætte pris på at få lejlighed til at tage os af din sag, inden du kontakter ICO. Du kan imidlertid kontakte ICO her:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House, Water Lane
Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

E-mail: casework@ico.org.uk
Telefon: +44 303 123 1113
Website: www.ico.org.uk  

13. Gældende lov

I dette afsnit beskrives den lov, der gælder for denne fortrolighedspolitik og eventuelle ændringer i henhold til gældende lokal lovgivning.

I dette afsnit beskrives den lov, der gælder for denne fortrolighedspolitik og eventuelle ændringer i henhold til gældende lokal lovgivning. 

14. Status for denne fortrolighedspolitik og ændringer 

I dette afsnit får du information om, hvornår denne fortrolighedspolitik er trådt i kraft, og om vores ret til at ændre den fra tid til anden.

Denne fortrolighedspolitik er gyldig fra den 25. maj 2018.  Den dækker The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer (herunder The Myers-Briggs Company - Frankrig, The Myers-Briggs Company - Holland og The Myers-Briggs Company - Tyskland). Vi vil muligvis ændre den engang imellem, så husk at tjekke jævnligt, så du er informeret om eventuelle opdateringer.

15. Ordliste

Dette afsnit viser betydningen af bestemte udtryk, der bruges i denne fortrolighedspolitik.

Persondata betyder enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede person). En identificerbar fysisk person er en person, som kan identificeres direkte eller indirekte – især ved reference til en identifikator, for eksempel navn, identifikationsnummer, steddata, en online-identifikator eller to eller flere faktorer, der er specifikke for den pågældende fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet  
Data i særlige kategorier betyder persondata, som i deres beskaffenhed er særligt følsomme i relation til fundamentale rettigheder og friheder, herunder data, der har racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk ståsted eller medlemskab af fagforening, genetiske data, biometriske data, data vedrørende helbred, sexliv eller seksuel orientering
Kontrollant betyder den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, organ eller institution, som alene eller i fællesskab med andre fastlægger formålene med og midlerne til bearbejdningen af persondata
Databehandler betyder den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, organ eller institution, der bearbejder persondataene på vegne af kontrollanten
Bearbejdning eller behandling betyder enhver handling eller række af handlinger, der udføres med persondata eller persondatasæt – uanset om det er med automatiske midler eller ej – for eksempel indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, opslag i, anvendelse, offentliggørelse ved transmission, udbredelse eller på anden vis gøre tilgængelig, gruppering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion
Legitim interesse betyder vores selskabs interesse i at drive og lede vores virksomhed, så vi kan give dig de bedst mulige serviceydelser/produkter og den bedste og mest sikre oplevelse. Vi sørger for at tage hensyn til og afbalancere eventuelle konsekvenser for dig (både positive og negative) og dine rettigheder, inden vi bearbejder dine persondata i vores legitime interesser. Vi bruger ikke dine persondata til aktiviteter, hvor vores interesser tilsidesætter konsekvenserne for dig (medmindre vi har dit samtykke til det eller i øvrigt skal eller må gøre det ifølge lovgivning) 
Opfyldelse af en kontrakt betyder behandling af dine data i tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, du er part i, eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning, inden en sådan kontrakt indgås
Opfyldelse af en juridisk eller lovbestemt forpligtelse betyder behandling af dine data i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at opfylde en juridisk eller lovbestemt forpligtelse, som vi er underkastet
Kunde betyder den virksomhed eller enkeltperson, der har indgået kontrakt med The Myers-Briggs Company Limited om levering af produkter og serviceydelser  
Konsulent betyder en enkeltperson, der er registreret hos The Myers-Briggs Company som certificeret til at levere en eller flere af vores psykometriske vurderinger til respondenter; til at fortolke rapporter, der er udarbejdet fra respondenternes svar; og til at give feedback til respondenterne
Respondent betyder en enkeltperson, der vil gennemgå eller har gennemgået en af vores psykometriske vurderinger via OPPassessment eller på anden vis gennem en konsulent og eventuelt en tilknyttet virksomhed.