Bestemmelser for psykologers adgang til værktøjerne 16PF, EJI og CPI

Indehavere af en kandidatgrad i psykologi kan være berettigede til at bruge værktøjerne 16PF®, EJI og CPI 260®

Hvis du har en kandidatgrad i psykologi, der omfatter tilbundsgående undervisning i anvendelsen af psykometriske instrumenter, vil du kunne bruge værktøjerne 16PF, EJI og CPI 260 uden at skulle tage yderligere certificeringer.

16PF EJI og CPI260Vores bestemmelser for psykologers adgang indeholder en liste over kriterierne.

16PF- og CPI-konsulenter vil normalt skulle være certificerede inden for anvendelsen af det pågældende værktøj (og OPP tilbyder den nødvendige 16PF-undervisning og CPI 260-certificering sammen med certificeringen BPS-testbruger, erhverv: personlighed (TUOP)  , der kræves af enhver, der ønsker at bruge EJI).

Bestemmelserne for psykologers adgang udvider tilgængeligheden, så også personer med en kandidatgrad i psykologi får adgang, hvis uddannelsen har omfattet et speciale i anvendelsen af psykometriske instrumenter.

For at kunne udnytte disse bestemmelser skal ansøgeren udlevere oplysninger om deres uddannelse til OPP. Følg linkene på denne side for mere information.

Du kan også sende os en e-mail eller ringe på 0845 603 9958, hvis du vil træffe aftale om adgang til disse værktøjer og andre OPP-værktøjer.