Copyright

Medmindre andet er oplyst, er materialet på dette website beskyttet af copyright, databaserettigheder og anden ophavsret, som kan tilbageføres til The Myers-Briggs Company og The Myers-Briggs Company. Alle rettigheder til websitets indhold og design forbeholdes.

Uanset ovenstående kan brugeren læse, udskrive og downloade materiale fra websitet - bortset fra tredjeparts materialer - gratis, på betingelse af, at det:

  • er til forskning, privat læsning eller intern omdeling i en virksomhed;
  • gengives nøjagtigt;
  • ikke anvendes i vildledende sammenhæng,
  • og at materialets kilde identificeres, og status for materialets copyright anerkendes.

Du må imidlertid ikke tjene penge på anvendelse af det pågældende materiale, og du må ikke genudgive, udbrede eller udsende noget af det pågældende materiale, udnytte det til kommercielle formål, udarbejde plagierede udgaver af det eller kopiere det til andre formål uden først at have fået vores eller rettighedsindehaverens skriftlige tilladelse dertil. Kontakt venligst webmaster@themyersbriggs.com, hvis du ønsker at ansøge om en sådan tilladelse.