Betingelser for brugen

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

Dette er betingelserne for brug for The Myers-Briggs Company Limited, en virksomhed, der er registreret i England og Wales (registreringsnummer 2218212) og har hovedkontor på adressen Elsfield Hall, 15-17 Elsfield Way, Oxford OX2 8EP, Storbritannien (The Myers-Briggs Company). Betingelserne dækker The Myers-Briggs Company Limiteds europæiske filialer (inklusive The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland). De bestemmer anvendelsen af The Myers-Briggs Companys website og eventuelle tilknyttede serviceydelser.  Når vi omtaler “The Myers-Briggs Company”, “vi”, “os” og “vores”, mener vi The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer.  

The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser til enhver tid uden varsel. Du bedes derfor kontrollere dem jævnligt.

Som en del af The Myers-Briggs Companys website og virksomhedens tilknyttede serviceydelser kan brugerne uploade eller poste bestemt brugerfremstillet indhold på websitet. Informationer, der er genereret fra brugernes handlinger, kan give anledning til muligt misbrug af The Myers-Briggs Companys website og/eller data samt informationer inkluderet heri og/eller til muligheden for diskriminerende handlinger og/eller mobning eller chikanerende adfærd

The Myers-Briggs Company vil ikke tolerere nogen form for uacceptabel anvendelse af The Myers-Briggs Companys website eller de tilknyttede serviceydelser og vil heller ikke tolerere nogen form for diskriminering eller diskriminerende handling eller mobning eller chikanerende adfærd og vil indtage et urokkelig standpunkt og om nødvendigt agere, hvis der er grund til at mistænke, at sådanne handlinger har fundet sted.

Når du bruger eller åbner The Myers-Briggs Companys website, samtykker du i at være bundet af disse betingelser for brugen, vores forretningsbetingelser og vores datasikkerhedspolitik (på engelsk), der bestemmer forholdet mellem The Myers-Briggs Company (“os”) og brugerne af websitet og/eller eventuelle tilknyttede serviceydelser (“dig”). Lad være med at anvende The Myers-Briggs Companys website eller de tilknyttede serviceydelser, hvis du ikke samtykker i vores betingelser for brug, vores datasikkerhedspolitik og/eller vores forretningsbetingelser.

 

1. Definitioner

1.1

“Data” betyder enhver og alle data, der indsamles via websitet og/eller The Myers-Briggs Company fra brugernes anvendelse af websitet, herunder eventuelle tilknyttede serviceydelser og/eller andre funktioner på websitet, og omfatter også persondata.

“Upassende materiale”
har den betydning, der er angivet i afsnit 2.1.

“Informationer”
betyder alle data, fakta og andre informationer om dig og andre brugere, herunder de handlinger, du udfører. Det omfatter også data og persondata.

“Materialer”
betyder alle The Myers-Briggs Companys produkter og materialer, som er tilgængelige via websitet, for eksempel vores rapporteksempler, undervisningsmaterialer og andre informationer og ressourcer, der stilles til rådighed for brugerne på websitet.

"The Myers-Briggs Company”
betyder The Myers-Briggs Company Limited sammen med de europæiske filialer af The Myers-Briggs Company Limited (inklusive The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland).

“Persondata” betyder enhver information, som The Myers-Briggs Company er i besiddelse af, og som vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved reference til en identifikator såsom navn, identifikationsnummer, onlineidentifikator eller til en eller flere faktorer, som er specifikke for den pågældende fysiske persons fysiske, psykiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. Sådanne persondata kan omfatte: Brugerinformation; kunderegistrering og kontoinformation; personlige oplysninger, der er givet af eller om brugerne (fx alder, køn, kvalifikationer); informationer og kommentarer, der er givet af brugerne; anden information, brugerne har opgivet, og som, når det samles med anden information, som websitet og/eller The Myers-Briggs Company er i besiddelse af, kan identificere en fysisk person.

“Brugere” betyder en enhed eller individuel kunde eller kundeadministrator, der anvender websitet og/eller eventuelle tilknyttede serviceydelser (og hvis adgang ikke er suspenderet eller ophævet).

“Website”
betyder The Myers-Briggs Companys website, der er adgang til på www.themyersbriggs.com, eller eventuelle efterfølgeres website eller websites, der tilbydes via en alternativ URL; sammen med eventuelle tilknyttede serviceydelser, som The Myers-Briggs Company stiller til rådighed via The Myers-Briggs Companys website, herunder og uden begrænsninger bestilling og download af materialer samt anvendelse af The Myers-Briggs Companys shop.

1.2
Overskrifterne i disse betingelser for brugen er der for overskuelighedens skyld og har ingen betydning for fortolkningen af bestemmelsern.

2. Anvendelse af websitet

2.1      Med anvendelsen af websitet forpligter brugerne sig til at bruge websitet og informationerne på websitet udelukkende til lovlige formål.  Du må ikke bruge websitet:

 • i noget land på en måde, som bryder gældende lokale, nationale eller internationale love; er ulovligt eller uredeligt eller har et ulovligt eller uredeligt formål eller virkning; eller som medfører civil ulovlighed eller civil skadevirkning;
 • med det formål at skade eller forsøge at skade mindreårige eller andre brugere eller tredjepart på nogen måde;
 • til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, anvende eller genanvende ethvert materiale, som ikke opfylder vores standarder for indhold som beskrevet i disse betingelser for brugen;
 • til at overføre eller tilvejebringe fremsendelse af ethvert uopfordret eller ikke tilladt reklame- eller markedsføringsmateriale eller anden form for lignende henvendelse (fx spam);
 • til bevidst at overføre eller angive et link til noget upassende materiale via websitet.

For så vidt angår disse betingelser for brugen er “upassende materiale” materiale (herunder synspunkter eller meninger), som i medfør af enhver jurisdiktions lovgivning er eller gør et eller flere af følgende: ulovligt, vulgært, chikanerende, truende, forfølgende, fornærmeligt, skadeligt, racistisk, uanstændigt, pornografisk, ondskabsfuldt, blasfemisk, injurierende, ærekrænkende, misvisende eller krænkende for privatlivets fred, eller som på anden vis krænker andre menneskers juridiske rettigheder; afslører private eller personlige anliggender om en hvilken som helst person; er diskriminerende i en hvilken som helst form; krænker The Myers-Briggs Companys eller en eventuel tredjeparts copyrights, varemærkerettigheder eller anden ophavsret; udgør eller opfordrer til strafbar handling; foregiver at være postet af andre end den person, der poster; foregiver at være valideret eller autoriseret af en eller anden eller et organ eller en enhed, når det ikke er; eller som indeholder en virus, orm, trojansk hest eller andre skadelige koder eller kontaminerende eller destruktive funktioner eller anden software eller programmer, som kan beskadige dette websites drift eller tredjeparts hardware eller software, eller som med rimelighed må forventes at gøre det. 

2.2       Du indvilliger i ikke at skaffe dig adgang til uden tilladelse, manipulere med, ødelægge eller forstyrre:

 • nogen del af websitet;
 • udstyr eller netværk, som websitet eller informationer er lagret i;
 • eventuel software, der bruges i leveringen af websitet;
 • eventuelt udstyr eller netværk eller software, der er tilknyttet websitet og ejes eller anvendes af tredjepart

2.3       Hvis du bruger websitet på anden vis end i overensstemmelse med disse betingelser for brugen, forbeholder vi os retten til at træffe en eller flere af de foranstaltninger, der er beskrevet i paragraf 9 i disse betingelser for brugen og/eller i bestemmelserne for opsigelse i vores forretningsbetingelser.

2.4      Du skal sørge for at have egnet scanningssoftware, firewalls og andre sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dig mod eventuelle virusser eller andre kontaminerende elementer, som kan påvirke dig direkte eller indirekte via din anvendelse af websitet.. 

3. Datasikkerhed og databeskyttelse

3.1       The Myers-Briggs Company er forpligtet til at beskytte og respektere brugernes privatliv og til at agere i overensstemmelse med GDPR (persondataforordningen [EU] 2016/ 679) og eventuel gældende vedtaget, efterfølgende eller ændrende lovgivning. Læs vores erklæring om databeskyttelse og vores datasikkerhedspolitik (på engelsk), da det vil gøre det nemmere at forstå, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og på anden vis bearbejder dine persondata og andre informationer. 

4. Brugernes adfærd og standarder for indhold

4.1       Du indvilliger i kun at anvende websitets posting- og uploadfunktioner til at poste og uploade informationer og materiale, som er lovligt og relateret til websitets emneområde, der med rimelighed må anses for at være passende, forudsat at et sådan indhold ikke indeholder upassende materiale.  Hvis vi efter vores ubetingede skøn vurderer, at informationer eller materiale, du har leveret, ikke er passende, forbeholder vi os retten til at slette det.   

4.2       Du indvilliger i at overholde nedenstående standarder for indhold, når du bruger websitet, og garanterer og forpligter dig til, at:

Indholdet skal:

 • være nøjagtigt for så vidt angår erklæringer om fakta;
 • være oprigtigt antaget og truffet for så vidt angår meningserklæringer og
 • overholde gældende love og bestemmelser i Storbritannien og ethvert andet land, indholdet postes fra.

Indholdet må ikke:

 • indeholde upassende materiale;
 • indeholde nogen formel spørgeundersøgelse, konkurrence, pyramidespil eller kædebrev;
 • indeholde noget materiale, som krænker et eventuelt varemærke, copyright, forretningshemmelighed eller anden ophavsret eller ejendomsret tilhørende tredjepart, inklusive The Myers-Briggs Company, eller som bryder forpligtelser til fortrolighed eller til at respektere privatlivets fred, medmindre du er indehaver af sådant materiale eller har ejerens udtrykkelige skriftlige tilladelse til at pose eller overføre sådant materiale;
 • give det indtryk, at det hidrører fra eller er godkendt af , The Myers-Briggs Company, hvis det ikke er tilfældet.

Du må ikke:

 • offentliggøre, poste, uploade, distribuere, udbrede eller bringe upassende materiale i omløb;
 • annoncere eller tilbyde at sælge varer eller serviceydelser til et kommercielt formål, medmindre du har vores skriftlige tilladelse;
 • downloade informationer, materiale eller filer, som er postet af The Myers-Briggs Company eller en anden bruger, som du ved – eller med rimelighed burde vide – ikke kan være lovligt distribueret på en sådan måde uden The Myers-Briggs Companys eller eventuelt brugerens udtrykkelige skriftlige tilladelse;
 • udgive dig for at være en anden bruger, person eller enhed eller forfalske eller slette forfatterskaber, juridiske eller andre behørige meddelelser eller ejendomsbeskyttede informationer eller andre informationer eller materialer, som er indeholdt i informationer, der postes på websitet;
 • begrænse eller forhindre andre brugere i at anvende og få gavn af websitet

4.3      Du er ansvarlig for ethvert indhold, herunder upload af informationer og dokumenter, poster og overførsler, som du tilføjer på websitet. Du kan redigere eller fjerne dit eget indhold, men ikke andre brugeres (medmindre du har udtrykkelig tilladelse til det på vegne af den pågældende bruger) eller Myers-Briggs Companys indhold. 

4.4      The Myers-Briggs Company har ret til, men er ikke forpligtet til, at overvåge eller moderere ethvert indhold, der er tilføjet på websitet, og The Myers-Briggs Company vil ikke være ansvarlig som forfatter, redaktør eller udgiver af indhold, som er tilføjet.  Vi henviser til paragraf 9 med information om konsekvenserne i tilfælde af misbrug af websitet.

4.5      Synspunkter eller meninger, der udtrykkes af en vilkårlig bruger, tilhører en sådan bruger alene og afspejler ikke nødvendigvis The Myers-Briggs Companys synspunkter eller meninger.

5. Informationer og materiale, der leveres af The Myers-Briggs Company 

5.1       Websitet stiller informationer og materialer til rådighed til anvendelse udelukkende i overensstemmelse med disse betingelser for brugen, vores forretningsbetingelser og vores datasikkerhedspolitik (på engelsk). Anden anvendelse end i overensstemmelse med dette vil berettige The Myers-Briggs Company til at træffe en eller flere af de foranstaltninger, som er beskrevet i paragraf 9 i disse betingelser for brugen og/eller i bestemmelserne for opsigelse i vores forretningsbetingelser.

6. Informationer og materiale, der leveres af dig

6.1       Se paragraf 3 i vores datasikkerhedspolitik vedrørende informationer og materiale, du deler med andre brugere eller på anden vis tilføjer på websitet.

6.2       Vi forbeholder os retten til uden yderligere forpligtelse at slette, redigere eller på anden vis efter vores ubetingede skøn at håndtere eventuelle informationer eller materiale eller indhold, som er uploadet eller på anden vis indsendt af dig til websitet, herunder og uden begrænsning video, audio, stillfotos og kunst, links, indlejret indhold, data, informationer, software, tekst, persondata og andre informationer.

6.3       Medmindre det udtrykkeligt er fastlagt heri, giver vi ingen garanti og påtager os ingen erstatningsforpligtelse eller ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden, sandfærdigheden eller hensigtsmæssigheden af informationer eller materiale, der postes på websitet af dig eller andre brugere, og du har ansvaret for at kontrollere og validere dette.

7 Dine persondatas sikkerhed

7.1       Vi tilstræber, at websitet og alle informationer og alt indhold på websitet forbliver sikkert for dig for så vidt angår eventuelle persondata, men vi kan ikke garantere det. Læs vores datasikkerhedspolitik vedrørende beskyttelse af din privatsfære og håndtering af dine persondata. For at bidrage til, at websitet og indholdet fortsat forbliver sikkert, forpligter du dig til altid, når du bruger websitet, at overholde kravene i disse betingelser for brugen, og specifikt forpligter du dig til ikke at:

 • sende eller på anden vis poste uautoriserede kommercielle meddelelser (såsom spam) på websitet;
 • indsamle brugerindhold eller -informationer eller på anden vis skaffe dig adgang til websitet med anvendelse af automatiske midler (såsom søgerobotter, robotter, edderkopper eller scrapers) uden vores tilladelse;
 • uploade virusser eller anden ondsindet kode;
 • bede om abonnements-, registrerings- eller logininformationer eller skaffe dig adgang til en anden brugers konto;
 • mobbe, skræmme eller chikanere andre brugere;
 • poste indhold, som anses for at være upassende materiale som beskrevet i paragraf 2.1;
 • bruge websitet til at gøre noget ulovligt, misvisende, ondsindet eller diskriminerende;
 • gøre noget, som vil kunne deaktivere, overbelaste eller forringe driften af websitet, for eksempel et overbelastningsangreb;
 • fremme eller opfordre til et eller flere af ovenstående handlinger.

8. Sikkerheden af andre brugeres rettigheder samt forebyggelse af mobning og chikanerende adfærd

8.1       Vi tilstræber, at websitet og indholdet på websitet forbliver sikkert for vores brugere for så vidt angår eventuelle persondata, og at det holdes fri for mobning eller chikanerende adfærd, men vi kan ikke garantere det. For at bidrage til, at websitet og indholdet fortsat forbliver sikkert for andre brugere og for at forhindre brugeres mobning og chikanerende adfærd forpligter du dig til altid, når du bruger websitet, at overholde kravene i disse betingelser for brugen for så vidt angår andre brugeres rettigheder, og specifikt forpligter du dig til og indvilliger i ikke at:

 • yposte indhold eller agere på en måde på websitet, som krænker eller bryder andres rettigheder, eller som efter vores ubetingede skøn udgør mobbende adfærd, eller som på anden vis bryder loven.  For så vidt angår disse betingelser for brugen er “mobning” tilfælde, hvor en bruger påfører en anden bruger gentagne upassende og/eller forkerte informationer, eller hvor en beskrivelse af en bruger er fornærmende eller chikanerende eller på anden vis indeholder upassende materiale;
 • vi kan fjerne ethvert indhold eller informationer, du poster på websitet, hvis vi mener, at det overtræder disse betingelser for brugen;
 • hvis vi fjerner dit indhold, fordi det overtræder en andens copyright (ved for eksempel at indlæse materiale, du ikke har tilladelse til at uploade), og du mener, det er blevet fjernet ved en fejl, vil vi give dig mulighed for at appellere afgørelsen;
 • vi vil eventuelt deaktivere din konto, hvis du gentagne gange overtræder en anden brugers eller tredjeparts ophavsret. Se paragraf 9;
 • bruge vores copyrights eller varemærker eller andre tilsvarende forvekslelige mærker uden vores skriftlige tilladelse
 • hvis du indsamler informationer fra andre brugere, skal du: indhente deres samtykke, præcisere, at det er dig (og ikke The Myers-Briggs Company), der indsamler informationer, og poste en meddelelse om databeskyttelse, der beskriver hvilke informationer, du indsamler, og hvordan du vil bruge dem.

9. Konsekvenserne i tilfælde af misbrug af websitet 

9.1      The Myers-Briggs Company har retten, men ikke forpligtelsen, til at overvåge og moderere indhold, der er tilføjet på websitet, og vi har din tilladelse til, efter vores ubetingede skøn og uden varsel, at fjerne, deaktivere adgangen til eller ændre, redigere eller slette ethvert bidrag, som vi, efter vores ubetingede skøn, vurderer er et brud på disse betingelser for brugen eller på anden vis upassende, og til at fjerne, blokere eller modificere din anvendelse af websitet af en hvilken som helst grund, som vi, efter vores ubetingede skøn, anser for at udgøre manglende overholdelse af eller brud på vores politikker og betingelser, uanset om det er tilkendegivet, underforstået eller andet.

9.2       Hvis vi vurderer, at et brud på disse betingelser for brugen eller på vores forretningsbetingelser eller datasikkerhedspolitik (på engelsk) har fundet sted (dette gælder også på grund af posting af upassende materiale), vil vi efter vores ubetingede skøn desuden træffe de foranstaltninger, vi mener er relevante. Dette kan omfatte en eller flere af følgende foranstaltninger:

 • øjeblikkelig, midlertidig eller permanent inddragelse uden varsel af din ret til at bruge websitet;
 • øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af eventuelt indhold, der er postet på websitet;
 • udstedelse af en advarsel til dig;
 • suspendering af din konto og/eller dit abonnement;
 • opsigelse af din konto og/eller dit abonnement og din ret til at bruge websitet, herunder også i overensstemmelse med bestemmelserne for opsigelse i vores forretningsbetingelser;
 • anlæggelse af sag mod dig;
 • videregivelse af sådanne informationer eller materiale til myndighederne eller ordensmagten i den udstrækning, vi med rimelighed anser for at være nødvendig, eller som er påkrævet ifølge lovgivning.

9.3       Hvis vi inddrager din ret til at bruge websitet, vil du få besked via e-mail eller næste gang, du forsøger at få adgang til websitet. Vi vil muligvis også slette eller deaktivere din konto. Se også bestemmelserne for opsigelse i vores forretningsbetingelser.

9.4       Du indvilliger hermed i at holde The Myers-Briggs Company skadesløs for enhver og alle omkostninger, fordringer, tab, skader og udgifter (herunder rimelige advokathonorarer), som vi, vores associerede selskaber eller underleverandører enten oppebærer eller pådrages direkte eller indirekte i en hvilken som helst jurisdiktion som følge af din anvendelse eller dit misbrug af websitet.

9.5       Vi vil samarbejde fuldt ud med myndighederne eller ordensmagten eller i overensstemmelse med retskendelser, der anmoder om eller pålægger os at afsløre identiteten på eller lokalisere personer, som bidrager med informationer eller materiale, der er et brud på disse betingelser for brugen. Vi udelukker vores ansvar for enhver foranstaltning, vi måtte træffe, som reaktion på overtrædelser. De foranstaltninger, der er beskrevet i paragraf 9 i nærværende tekst, er ikke begrænsede, og vi vil muligvis træffe en anden foranstaltning, som vi anser for at være passende.

10. Generelt

10.1     Sammen med vores forretningsbetingelser og datasikkerhedspolitik (på engelsk), der er supplementer til og en del af betingelserne for brugen, indeholder disse betingelser for brugen hele aftalen mellem parterne vedrørende websitet, medmindre andet er oplyst i nærværende tekst eller i ovennævnte supplementer.

10.2     Selvom vi undlader at håndhæve (eller udsætter håndhævelsen af) en eller flere af bestemmelserne i disse betingelser for brugen, vil det ikke blive anset for at være et afkald på vores ret til at gøre det.

10.3     Disse betingelser for brugen er blevet udarbejdet i november 2013 og revideret i maj 2018.  De dækker The Myers-Briggs Company Group inklusive The Myers-Briggs Company Limited og dets europæiske filialer (herunder The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland). The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere disse betingelser til enhver tid uden at give dig noget varsel. Du bedes derfor kontrollere dem jævnligt.

10.4     Disse betingelser for brugen og alle kontrakter, der er indgået med The Myers-Briggs Company, er underlagt engelsk lovgivning, og stedet for opfyldelse af forpligtelserne er England.

11. Mere information og klager

11.1    Hvis du ønsker at stille et spørgsmål eller indgive en klage vedrørende websitet eller eventuelle tilknyttede serviceydelser, eller du har brug for hjælp til vores produkter og serviceydelser, bedes du kontakte: info.eu@themyersbriggs.com ller ringe til vores kundeservice på + 44 1865 404610. Hvis du har spørgsmål eller en klage vedrørende databeskyttelsen, bedes du kontakte dpo@themyersbriggs.com og desuden læse vores datasikkerhedspolitik (på engelsk) med mere information om, hvordan vi håndterer persondata, og om hvordan du kan kontakte os og den relevante tilsynsmyndighed (UK ICO i Storbritannien).

11.2    Hvis vi modtager en klage vedrørende indhold, der er tilføjet af brugere på websitet, vil vi gennemgå indholdet for at fastlægge, om det opfylder vores standarder for indhold og disse betingelser for brugen samt vores datasikkerhedspolitik og forretningsbetingelser.  Vi vil tage hånd om ethvert indhold, der efter vores mening strider mod vores standarder i overensstemmelse med disse betingelser for brugen. Vi vil informere dig om udfaldet af vores gennemgang inden for rimelig tid, efter at vi har modtaget din klage.

11.3     Hvis du har spørgsmål, der vedrører et eller flere aspekter af disse betingelser for brugen, bedes du kontakte info.eu@themyersbriggs.com eller ringe til vores kundeservice på + 44 1865 404610.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Elsfield Hall
15-17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP
UK

Registered in England and Wales
Company Number 2218212